Polityka prywatności i plików cookies

Sephora przetwarza Państwa dane osobowe z pełnym poszanowaniem ochrony Państwa prywatności i zasad wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Niniejsza polityka określa sposób, w jaki Sephora wykorzystuje informacje zbierane o Państwu podczas korzystania ze strony internetowej Sephora www.sephora.pl, zwanej dalej „Stroną”. Dzięki niej dowiedzą się Państwo o tym skąd posiadamy i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, w tym informacje zbierane przy użyciu plików cookies. Wskazujemy także jak mogą Państwo wykonywać swoje prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Niniejszy dokument nie ma zastosowania do stron, aplikacji i usług, dla których opracowano odrębne klauzule, polityki prywatności lub zasady, które nie obejmują ani nie odsyłają do niniejszej zakładki (w szczególności nie dotyczy https://jobs.sephora.com/Poland, której zasady ochrony danych osobowych znajdują się pod następującym adresem: https://jobs.sephora.com/Poland/content/Privacy-Policy/?locale=pl_PL, ani przetwarzania danych gromadzonych w przypadku zgłoszenia niepożądanej reakcji po użyciu produktu dystrybuowanego przez Sephora SAS - w tym przypadku polityka ochrony danych osobowych jest dostępna tutaj).

Zmiany w polityce

Możemy sporadycznie wprowadzić zmiany w niniejszej polityce. W takim przypadku poinformujemy o tym Państwa poprzez zmianę daty u góry niniejszego dokumentu. Zostaną Państwo powiadomieni poprzez wiadomość wyświetloną na Stronie, lub w inny, właściwy sposób, i poproszeni o zapoznanie się ze zaktualizowaną polityką. Jeśli posiadają Państwo konto, zostaną Państwo również powiadomieni mailowo lub za pomocą powiadomienia dostępnego w Państwa koncie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przygotowanej Polityki.

Główne Punkty Polityki Sephora dot. danych osobowych i plików cookies

Gromadzone informacje

Zbieramy informacje o Państwu, gdy odwiedzają Państwo Stronę, kontaktują się Państwo z nami lub dokonują zakupów w sklepie internetowym.

Oprócz informacji, które Państwo przekazują (np. poprzez utworzenie konta, zapisanie się do programu lojalnościowego), informacje są automatycznie gromadzone, generowane lub wywnioskowywane przez nasze systemy (np. dopasowywanie danych w celu utworzenia Państwa profilu marketingowego).

Cel

Informacje te pomagają nam lepiej Państwa poznać i oznacza to, że możemy uwzględnić Państwa preferencje, aby tworzyć dla Państwa spersonalizowane oferty z naszymi produktami i produktami naszych partnerów.

Wykorzystanie plików cookies umożliwia nam poprawę specyfikacji Strony i wyświetlania reklam w Stronie i na innych stronach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony i transakcji przeprowadzane są również cykliczne testy kontrolne.

Transfery

Przekazywanie danych poza teren Unii Europejskiej odbywa się ze względu na okoliczności organizacyjne lub lokalizację niektórych naszych dostawców.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Państwa możliwości i prawa

Aby dowiedzieć się jak zmienić preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego i profilowania, kliknij tutaj

Aby dowiedzieć się więcej o przeznaczeniu plików cookies oraz jak wyłączyć ich obsługę kliknij tutaj

Aby skorzystać z prawa do dostępu do danych i ich poprawienia oraz aby dowiedzieć się więcej o innych prawach przysługujących Państwu na podstawie przepisów prawa w zakresie ochrony danych i aby z nich skorzystać kliknij tutaj

Odbiorcy

Dane osobowe są przekazywane spółkom z Grupy Sephora, w szczególności Sephora SAS we Francji w ramach zarządzania naszym programem lojalnościowymi realizacją zamówień. Dane mogą byc także przekazywane naszym dostawcom usług, gdy jest to niezbędne w celu świadczenia Państwu żądanej usługi.

Niektóre informacje (w tym historia zakupów i profil) mogą, w zależności od Państwa preferencji i za Państwa zgodą, być przekazywane naszym partnerom biznesowym, aby mogli Państwu przesyłać spersonalizowane oferty.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag do niniejszej polityki, mogą się Państwo z nami skontaktować:

listownie, na adres: SEPHORA POLSKA, ul. Żwirki I Wigury 16C, 02-092 Warszawa

telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 20:00 pod numerem 800 700 807 lub 801 801 400 (opłata wg stawki operatora); * w celu kontroli jakości rozmowa telefoniczna może być nagrywana (więcej informacji tutaj) drogą elektroniczną, na adres e-mmail: cok@sephora.pl

Przejdź bezpośrednio do sekcji Polityki

Jakie są role i obowiązki podmiotów grupy Sephora w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych?

Jeśli mieszkają Państwo we Francji, Monako lub Luksemburgu lub są Państwo w kontakcie z podmiotem Sephora zlokalizowanym w jednym z tych trzech państw, administratorem danych jest spółka Sephora SAS, francuska spółka akcyjna uproszczona z kapitałem zakładowym 78.256.500 EUR, wpisana do rejestru Registre du Commerce et des Sociétés w Nanterre pod numerem B 393 712 286, z siedzibą pod adresem: 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, France (zwana dalej "Sephora France”).

W innych państwach, o ile nie stwierdzono inaczej, jest to podmiot z grupy Sephora, z którym są Państwo w kontakcie (podczas dokonywania zakupu w sklepie stacjonarnym lub online) lub który został wspomniany w informacjach prawnych na stronie, Ogólnych Warunkach Korzystania lub Ogólnych Warunkach Sprzedaży, niezależnie od tego, czy w kraju Państwa zamieszkania czy za granicą. Podmiot ten przyjmuje rolę administratora danych wspólnie z Sephora France, z wyjątkiem przypadku programu lojalnościowego Sephora, który stanowi wyłączną odpowiedzialność podmiotu grupy Sephora, w którym otrzymali Państwo kartę lojalnościową. Oznacza to, że w zakresie przetwarzania Państwa danych np. w związku z dokonanymi zakupami czy złożoną reklamacją administratorem państwa danych są Sephora Polska sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000030761, NIP 6761992751, REGON 351349765, kapitał zakładowy w wysokości 50.000.000,00 złotych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa (zwana dalej „Sephora Polska”) oraz Sephora France. Natomiast w zakresie programu lojalnościowego wyłącznym administratorem jest Sephora Polska.

Sephora France określa strategiczne kierunki w zakresie profilowania i marketingu bezpośredniego grupy Sephora. W związku z tym, jest odbiorcą informacji o obecnych i potencjalnych klientach innych podmiotów należących do grupy oraz informacji o przeglądaniu przez użytkowników Strony. Sephora France przeprowadza także badania i analizy statystyczne w zakresie marketingu i udostępnia ich wyniki innym podmiotom z grupy. Wyniki badań i analiz są wykorzystywane do zdefiniowania działań Sephora w zakresie marketingu i reklam ukierunkowanych.

Jakie informacje gromadzimy?

Sephora zbiera kilka typów danych osobowych:

Informacje, które podają Państwo bezpośrednio.

Zbieramy informacje, które podają Państwo bezpośrednio gdy używają Państwo Witryny i Usług.

  Dotyczy to następujących sytuacji:
 • tworzenie konta online,
 • zapisanie się do naszego programu lojalnościowego,
 • dokonanie zakupu lub rezerwacji usług w jednym z naszych sklepów,
 • skontaktowanie się z nami telefonicznie,
 • zapisanie się do newslettera,
 • uczestnictwo w losowaniu nagród, konkursie, akcji promocyjnej lub ankiecie,
 • skontaktowanie się z nami poprzez zewnętrzny serwis społecznościowy,
 • skierowanie się do obsługi klienta,
 • skontaktowanie się z nami w jakikolwiek inny sposób.

Przekazanie tych danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, jeśli ich niepodanie może skutkować niemożliwością skorzystania z usługi, przekazania informacji lub osiągnięcia innego celu, dla którego dane są przetwarzane.

  Gromadzimy następujące kategorie informacji:
 • Informacje identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy, dane do kontaktu) niezbędne do zidentyfikowania Państwa w momencie, gdy korzystają Państwo z naszych usług (np. utworzenie konta online),
 • Informacje transakcyjne potrzebne do przetworzenia Państwa zamówienia (wybrane produkty, dostawa i adres rozliczeniowy, numer telefonu i adres e-mail, metoda płatności, w tym informacje o karcie płatniczej i dacie jej ważności, a także o posiadaczu rachunku karty płatniczej, gdy dokonują Państwo płatności online)
 • Informacje o Państwa preferencjach (takich jak preferencje dot. produktów i usług, np. Państwa playlista połączona z kartą Sephora)
 • Informacje społeczno-demograficzne (np. wiek, płeć itp. wspomniane, gdy dodają Państwo recenzję)
 • Informacje o Państwa cechach fizycznych (takich jak kolor oczu, kolor włosów lub typ skóry, które zdecydują się Państwo udostępnić nam podczas korzystania z The Beauty Board lub udostępniania recenzji),
 • Dane dotyczące historii zamówień online i każdorazowego użycia karty lojalnościowej w sklepie stacjonarnym (przechowujemy historię transakcji i miejsc dokonywania zakupów; podobnie, gdy kupują Państwo lub zwracają produkt, zbieramy informacje o transakcji takie jak informacje o produkcie oraz data i miejsce dokonania zakupu lub zwrotu)
 • Dane dot. historii kontaktów z nami (możemy przechowywać również historię naszych relacji, przypadków skontaktowania się z obsługą klienta lub złożenia reklamacji)
 • Recenzje, jakie Państwo piszą o produktach i fotografie publikowane na The Beauty Board lub w recenzjach produktowych.

Dane, których wymagamy i które są niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa życzenia są zaznaczone gwiazdką lub podobnym znakiem na formularzach gromadzenia danych lub określane jako obligatoryjne ustnie gdy są zbierane. Jeśli nie wypełnią Państwo wymaganych pól lub nie dostarczą informacji zaznaczonych jako wymagane, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytania.

W naszych sklepach i podczas wydarzeń, które organizujemy (np. wydarzenia makijażowe, wprowadzenie na rynek nowego produktu lub inne wydarzenia odbywające się w naszych sklepach), możemy zbierać dodatkowe dane osobowe zgodnie z warunkami i w celach szczególnie przewidzianych w związku z wydarzeniem.

Informacje, które gromadzimy automatycznie.
  Automatycznie zbieramy o Państwie informacje, gdy wchodzą Państwo lub korzystają z Witryny lub dokonują transakcji zakupu, w szczególności:
 • Dane dot. połączenia: zbieramy informacje o urządzeniu, którego Państwo używają do przeglądania i korzystania ze Strony (takie jak system operacyjny, typ przeglądarki, czy używają Państwo serwerów proxy, przybliżona lokalizacja adresu IP celem identyfikacji Państwa komputera, czas trwania wizyty na stronie, odwiedzane strony oraz link, który przekierował Państwa na Stronę).
 • Informacje o przeglądaniu (czy są Państwo zalogowani, czy nie): możemy używać plików cookies i innych podobnych technologii w celu zbierania informacji o Państwu, gdy korzystają Państwo z naszej Strony lub wysyłamy do Państwa wiadomości e-mail. Informacje te pozwalają nam określić Państwa preferencje względem określonych marek lub produktów i przeanalizować sposób, w jaki wchodzą Państwo w interakcję z określoną treścią. Informacje są zbierane niezależnie od tego czy są Państwo zalogowani czy nie. Są one takie same, bez względu na urządzenie, z którego Państwo korzystają. Więcej informacji o plikach cookies i o sposobie ich usuwania można znaleźć w Powiadomieniu o plikach cookies Sephora.
 • Dane o lokalizacji: jeśli są Państwo podłączeni do aplikacji mobilnej i aktywowali Państwo tę opcję, zbieramy informacje o Państwa lokalizacji.
 • Nagrywanie rozmów telefonicznych z obsługą klienta. Jeśli skontaktują się Państwo z jednym z naszych doradców, Państwa rozmowy mogą być nagrywane celem poprawienia jakości usługi. Zostają Państwo o tym poinformowani przed nawiązaniem połączenia. Mają Państwo do dyspozycji również inne sposoby skontaktowania się z nami jeśli nie życzą sobie Państwo, aby rozmowa była nagrywana.

Ponadto w zależności od danych, jakie już posiadamy, niektóre formularze mogą zostać wstępnie wypełnione dzięki automatycznemu pobraniu tych danych do formularza.

W ten sposób, jeśli mają Państwo konto na Stronie chcą Państwo zapisać się do programu lojalnościowego, wystarczy kliknąć na przycisk, aby zapisać się do programu lojalnościowego i jedynie wypełnić brakujące dane oraz zweryfikować prawidłowość i aktualność informacji w koncie.

Dodatkowo, aby uzyskiwać korzyści na naszej Stronie, mogą Państwo podłączyć do swojego konta kartę lojalnościową, którą otrzymali Państwo w jednym z naszych sklepów: wystarczy podać numer karty lojalnościowej i wprowadzić brakujące dane lub poprawić informacje.

Informacje, które zbieramy od naszych partnerów i z innych źródeł
  Możemy również uzyskać informacje o Państwie z innych źródeł i połączyć je z informacjami, które zbieramy, np.:
 • Informacje z lokalnych baz danych usług pocztowych celem weryfikacji i aktualizacji adresów do dystrybucji;
 • Dane udostępniane przez niezależnych partnerów: są to informacje, które zostały udostępnione przez niezależnych partnerów, z którymi nawiązali Państwo kontakt i którym Państwo zezwolili na udostępnienie nam Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub reklam ukierunkowanych. Są to dane społeczno-demograficzne (takie jak Państwa społeczno-zawodowa kategoria, zakres wiekowy, płeć itp.) informacje kontaktowe (takie jak adres e-mail lub numer telefonu), dane profilowe (takie jak preferencje względem określonych produktów lub usług, przedmioty zainteresowania itp.)
 • Dane udostępniane przez serwisy społecznościowe: są to informacje udostępniane nam przez serwisy społecznościowe, z których Państwo korzystają poprzez naszą Stronę. W szczególności, gdy dzielą się Państwo doświadczeniami konsumenckimi z Sephora z innymi klientami, korzystają Państwo z serwisu społecznościowego i udostępniają informacje temu serwisowi społecznościowemu i nam. Informacje te podlegają polityce ochrony danych osobowych serwisów społecznościowych, do których Państwa odsyłamy.
Informacje o innych osobach

W niektórych przypadkach możemy zbierać informacje, które przekazują Państwo o innych osobach, np. gdy kupują Państwo komuś kartę podarunkową i proszą Państwo, aby ta osoba otrzymała taką kartę elektronicznie, gdy zdecydują się Państwo kupić i przesłać produkty komuś innemu lub gdy uczestniczą Państwo w grze na naszej Stronie i zapraszają Państwo znajomych do dołączenia do niej. Wykorzystujemy te informacje jedynie w celu realizacji Państwa zamówień i nie będziemy przesyłać materiałów reklamowych do Państwa kontaktów, o ile sami nie zdecydują się na otrzymywanie wiadomości od nas. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Sephora Polska lub strony trzeciej.

Na jakiej podstawie i w jaki sposób wykorzystujemy zebrane informacje?

Zbieramy dane osobowe wyłącznie, gdy mamy do tego podstawę prawną, w szczególności gdy przetwarzanie tych danych jest:

1) Niezbędne do dostarczenia Państwu Usług i realizacji zamówień składanych przez Państwa.
  Wykorzystujemy Państwa dane, aby zarządzać złożonymi zamówieniami, dostarczyć Państwu nasze usługi i aby wypełnić nasze obowiązki umowne, w szczególności:
 • W celu dostarczenia produktów i usług zamawianych przez Państwa online lub w sklepie Sephora, przetwarzania transakcji i rozliczenia, zapewnienia dostawy;
 • Do zarządzania Państwa kontem online i programem lojalnościowym;
 • W celu zarządzania Państwa rezerwacjami na usługi oferowane przez nasze sklepy (np. usługi makijażu lub pielęgnacja, wydarzenia w perfumeriach, usługa grawerowania);
 • W celu zarządzania Państwa postami na The Beauty Board – wspólnej przestrzeni do udostępniania zdjęć użytkowników;
 • Do zarządzania Państwa recenzjami produktów;
 • Do zarządzania Państwa recenzjami produktów;
 • Do realizacji wszelkiej innej bieżącej lub przyszłej obsługi związanej z usługami i uwzględnionej w Ogólnych Warunkach Korzystania, Ogólnych Warunkach Sprzedaży, Regulaminie Klubu Sephora i innych regulaminach.

i/lub

2) dokonywane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes

Zarządzanie naszymi relacjami z Państwem.
Zarządzamy naszym programem lojalnościowym w sposób proaktywny poprzez aktualizowanie bazy danych, która zawiera dane osobowe istniejących i potencjalnych klientów.

Umożliwienie swobodnego korzystania z funkcjonalności Strony.
Informacje o przeglądaniu (zbierane za pomocą plików cookies) są gromadzone automatycznie (zob. sekcja Informacje, które gromadzimy automatycznie.), aby zapewnić bezpieczeństwo Strony oraz spersonalizować doświadczenie użytkownika online. Dzięki temu nie ma konieczności każdorazowego podawania danych, które Państwa identyfikują.

Dostosowanie stron, aplikacji i reklam do Państwa preferencji.
O ile nie zdecydowali Państwo inaczej (aby dokonać wyboru, zob. Powiadomienie o plikach cookies Sephora ) śledzimy i analizujemy Państwa sposoby korzystania ze Strony (w tym również poprzez zestawianie danych zbieranych na Stronie i tych zbieranych podczas korzystania z naszych usług), aby utworzyć profile użytkowników, wyświetlać Państwu lub przesyłać reklamy ukierunkowane i dostosowywać nasze strony i aplikacje. Technologie te są wykorzystywane na Państwa urządzeniach lub w wiadomościach e-mail wysyłanych do Państwa.

Dostosowanie komunikatów marketingowych i reklamowych do Państwa preferencji.
Jeśli są Państwo członkami programu lojalnościowego „Klub Sephora”, personalizujemy komunikaty marketingowe wysyłane do Państwa pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Udostępniamy również niektóre informacje o Państwa członkostwie w programie lojalnościowym naszym partnerom reklamowym, tak aby odpowiadał Państwa preferencjom. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby komunikaty były personalizowane, mogą Państwo w dowolnym momencie wyłączyć tę opcję (reklama ukierunkowana) za pośrednictwem linku podanego w naszych komunikatach marketingowych. Po wyłączeniu tej opcji nasze reklamy nadal będą do Państwa kierowane, jednak nie będą one spersonalizowane.

Zestawianie danych.
Łączymy i zestawiamy dane zebrane online i offline z danymi z Państwa konta, jeśli je Państwo posiadają, jeśli zapisali się Państwo do programu lojalnościowego lub korzystają Państwo z jednej z naszych Usług.

Na przykład:

Łączymy dane z Państwa postów na The Beauty Board, w szczególności kolor oczu i włosów, oraz dane uzyskiwane z Państwa recenzji produktów z danymi Państwa konta klienta i/lub konta lojalnościowego. Wykorzystujemy te dane do sugerowania odpowiednich produktów i ofert, w szczególności poprzez funkcję My Playlist połączoną z Państwa kartą lojalnościową.

Jeśli są Państwo zalogowani do swojego konta i skontaktują się Państwo z obsługą klienta poprzez narzędzia dostępne w Witrynie takie jak automatyczne przypomnienia lub funkcję natychmiastowej wiadomości do jednego z naszych doradców, również łączymy dane o Państwa koncie klienta i/lub lojalnościowym z tymi o Państwa prośbach o kontakt, aby zapewnić Państwu dopasowaną obsługę i odpowiedzieć na Państwa zapytania w sposób skuteczny.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby dane były ze sobą zestawiane, muszą Państwo się wylogować przed skorzystaniem z tych usług.

Badania i statystyki w zakresie zachowania.
Zebrane informacje wykorzystujemy również w badaniach i statystykach, po ich zanonimizowaniu.

Zapewnienie skutecznej obsługi klienta.
Wykorzystujemy Państwa dane do komunikowania się z Państwem, odpowiadania na Państwa pytania, zarządzania Państwa subskrypcjami na nasz newsletter i zarządzania Państwa reklamacjami. W przypadku, gdy kontaktują się Państwo telefonicznie z Działem Obsługi Klienta, nagrywamy rozmowy w celu rozpatrzenia Państwa zgłoszenia oraz dla celów dowodowych.

Przekazanie Państwu informacji o naszych produktach, usługach, ofertach, promocjach, korzyściach i wydarzeniach oraz aby udostępniać informacje, które mogą Państwa zainteresować.
Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby zarządzać naszymi relacjami sprzedażowymi w sposób dynamiczny. Przetwarzamy Państwa dane także w celu prezentacji naszego wizerunku firmowego oraz promocji naszych produktów i usług, jak również w celu przeprowadzania badań konsumenckich i marketingowych. Wysyłane do Państwa oferty w niektórych przypadkach mogą dotyczyć również produktów i usług stron trzecich. W tym celu możemy udostępniać poszczególne informacje naszym partnerom biznesowym. Przesyłanie komunikacji marketingowej oparte jest o realizację prawnie uzasadnionego interesu Sephora, ale konieczne jest wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane w ten sposób, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Zapobieganie i zarządzanie oszustwami w zakresie płatności internetowych.

Informacje o Państwa zamówieniu oraz informacje o urządzeniu użytym do złożenia zamówienia (w szczególności o systemie operacyjnym, o lokalizacji urządzenia, o tym, czy zastosowano serwer proxy itp.) są zbierane automatycznie i wykorzystywane do analizy Państwa transakcji w celu wykrycia i zapobiegania oszustwom płatniczym. W celu zidentyfikowania tożsamości Kupującego, ważności zamówienia, użytej metody płatności i planowanej dostawy Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione stronom trzecim. Mogą Państwo w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania kontaktując się z nami. W przypadku złożenia skutecznego sprzeciwu pliki cookies nie będą mogły być dłużej wykorzystywane w celu zabezpieczenia transakcji, a Państwa zamówienie nie będzie mogło być zatwierdzone automatycznie i będzie podlegało ręcznej weryfikacji. Do potwierdzenia zamówienia może być wymagany dowód tożsamości.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyżej wskazanych działań lub gdy Państwa konto zostanie zablokowane, proszę skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes także w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

3) Niezbędnych do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych.

Niektóre dane mogą również być przechowywane, abyśmy mogli spełnić nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa np. w zakresie okresu przechowywania faktur.

Jak długo Państwa dane są przechowywane?

Co do zasady, Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone.

W szczególności, gdy utworzą Państwo konto online, Państwa dane osobowe są przechowywane przez cały okres wykorzystywania lub zamawiania produktów czy usług dostarczanych przez Sephora za pośrednictwem Państwa konta online.

Państwa dane osobowe wraz z kontem online zostaną usunięte, jeżeli:

 • Zdecydują się Państwo na usunięcie konta online. W tym celu należy złożyć wyraźne żądanie, kontaktując się z nami drogą pocztową pod adresem: Sephora Polska sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa, telefonicznie pod numerem: od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 20:00 pod numerem 800 700 807 lub 801 801 400 (opłata wg stawki operatora), lub przez wysłanie e-maila na adres: cok@sephora.pl.
 • Nie korzystają już Państwo ze swojego konta online.

Uznajemy, że nie korzystają Państwo już ze swojego konta online, jeśli spełniają Państwo łącznie dwa następujące kryteria:

 1. nie dokonali Państwo żadnego zakupu w Sephora przy użyciu swojej Karty Lojalnościowej w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym Państwa konto zostało utworzone więcej niż 5 lat temu oraz
 2. nie kontaktowali się Państwo z Sephora podczas ostatniego roku; w szczególności, nie otworzyli Państwo żadnego z e-maili otrzymanych od Sephora oraz nie zalogowali się Państwo na swoje konto online na stronie sephora.pl lub w Aplikacji „Sephora – Perfumeria Online”.

W określonych przypadkach możemy przechowywać niektóre z Państwa danych osobowych, nawet jeśli usuną Państwo swoje konto, ze względu na obowiązek prawny lub wystąpienie jakiegokolwiek problemu z Twoim kontem, takie jak ujemne saldo, lub nierozwiązane roszczenie czy spór. W takim przypadku dane osobowe wymagane do rozwiązania problemu lub sporu będą przechowywane tak długo, jak długo trwa spór, z zachowaniem obowiązującego prawnie terminu przedawnienia.

Przykłady

Kategorie przetwarzanych danych osobowych Okres retencji danych
Zapisanie się do newslettera Informacje związane z Państwa adresem e-mail i preferencjami w zakresie marketingu bezpośredniego Dopóki nie wypiszą się Państwo z newslettera poprzez ustawienia swojego konta lub poprzez użycie linków do odstąpienia od subskrybowania podanych w tym celu w newsletterach lub jeżeli żadne konto klienta nie jest powiązane z Państwa adresem e-mail, 3 lata od chwili Państwa ostatniej interakcji (np. otwarcia) z otrzymanym od nas e-mailem.
Historia dokonanych transakcji Lista zamówień zrealizowanych online lub w sklepach stacjonarnych (jeśli użyli Państwo swojej karty lojalnościowej) Dopóki są Państwo zapisani do Klubu Sephora. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w Regulaminie Klubu Sephora.
Geolokalizacja Lokalizacja w czasie rzeczywistym, jeśli aktywowali Państwo tę usługę, aby oferować Państwu produkty i usługi w zależności od miejsca przebywania. Dane nie są przechowywane.
Płatność za zamówienie online Po włączeniu tej funkcji w ustawieniach konta, informacje o płatności będą zapamiętywane przy następnych zakupach. Dopóki nie usunęli Państwo danych z konta lub dopóki Państwa karta bankowa jest ważna.
Treści tworzone w naszej wspólnej przestrzeni Beauty Board Nazwa użytkownika, zdjęcie, kolor oczu i włosów Dopóki nie usuną Państwo tych informacji.
Bezpieczeństwo Strony i usług Dane identyfikacyjne, dane o połączeniu, w tym adres IP 6 miesięcy od skorzystania z Strony lub usługi.
Komu je udostępniamy?

Udostępniamy Państwa dane gdy jest to niezbędne do zarządzania Stroną i do realizacji usług.

W ramach korzystania z usług, niektóre informacje o Państwu są udostępniane naszym partnerom i dostawcom usług, w szczególności dane o Państwa płatnościach są wysyłane do dostawców usług płatniczych i banków w celu realizacji transakcji związanych z Państwa subskrypcjami i zarządzaniem kartami lojalnościowymi. W niektórych przypadkach Państwa dane mogą również być udostępniane podmiotom z Grupy LVMH.

Za Państwa zgodą niektóre dane (dane do kontaktu, profil) są udostępniane partnerom w celu przesyłania Państwu spersonalizowanych ofert.

Państwa dane kontaktowe, preferencje i wiek mogą być za Państwa zgodą udostępniane w odniesieniu do dokonywanych przez Państwa wyborów naszym partnerom biznesowym, którzy mogą przesyłać Państwu informacje o swoich produktach i usługach. Na przykład informacje te mogą zawierać oferty makijażu lub próbki kosmetyków lub też innych produktów sprzedawanych przez naszych partnerów. Przykładowo możemy wówczas przekazać niektóre informacje o Państwie firmom kosmetycznym, jeśli wyrażą Państwo chęć uczestniczenia w konkursie lub wydarzeniach promocyjnych związanych z wprowadzeniem nowego produktu na rynek.

Państwa dane w szczególnych sytuacjach mogą być udostępniane naszej firmie windykacyjnej, spółkom z grupy Sephora lub prawnie upoważnionym stronom trzecim, abyśmy mogli odzyskać swoje wierzytelności, oraz ustalać i dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

W przypadku działań mających na celu zapobieganie oszustwom internetowym Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom dopuszczonym na podstawie przepisów prawa lub audytorom wyznaczonym przez Sephora w celu weryfikacji tożsamości Kupującego, ważności zamówienia, zastosowanej metody płatności i planowanej dostawy.

Dane publikowane na platformie The Beauty Board i recenzje produktów, które Państwo tworzą są dostępne publicznie

Fotografie i informacje, które zdecydują się Państwo zamieścić na Beauty Board, a także recenzje produktów są dostępne publicznie.

Dane są również udostępniane stronom trzecim, gdy aktywnie korzystają Państwo z mediów społecznościowych.

Gdy użyją Państwo mediów społecznościowych, dane o Państwa tożsamości są automatycznie przekazywane tym mediom społecznościowym. Mogą również Państwo udostępnić w mediach społecznościowych poszczególne informacje lub treści (kartę produktu, Państwa posty na The Beauty Board itp.) dostępne na sephora.pl. Takie przetwarzanie podlega warunkom korzystania z danych mediów społecznościowych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Państwa dane mogą również zostać udostępnione w przypadkach nieopisanych powyżej, jeżeli będzie to zgodne z przepisami prawa. W przypadku, gdy całość lub część przedsiębiorstwa Sephora zostanie sprzedana, Państwa dane osobowe zostaną udostępnione nabywcy, aby zapewnić ciągłość świadczenia usług i/lub, w celach bezpośredniego marketingu, o ile nie zdecydują Państwo inaczej.

W jaki sposób zagwarantowane jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są chronione za pomocą technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych zgodnych z właściwymi regulacjami prawnymi, które zapewniają bezpieczeństwo i poufność ich przetwarzania.

W szczególności, Sephora stosuje technologie zabezpieczające takie jak szyfrowanie, uwierzytelnianie i systemy wykrywania oszustw, aby chronić Państwa konto online i transakcje płatnicze.

Sephora współpracuje tylko z dostawcami usług i podwykonawcami zapewniającymi wdrożenie i przestrzeganie właściwych środków ochrony, a co za tym idzie ochronę danych osobowych im powierzonych w celu przetwarzania zgodną z wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza teren Unii Europejskiej? Jakie są gwarancje?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Każdorazowo, gdy państwo, do którego odbywać będzie się transfer danych osobowych, nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych Sephora zapewni ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności za pomocą:

 • wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub przyjętych przez krajowy organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 • zatwierdzonego kodeksu postępowania;
 • zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji lub
 • na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzorczego.

W ramach przysługującego Państwu prawa dostępu do danych osobowych, mogą Państwo żądać od Sephora szczegółowej informacji o zabezpieczeniach stosowanych w przypadku przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG.

W jaki sposób wypisać się z newsletterów, zarządzać opcjami dotyczącymi materiałów promocyjnych i reklam ukierunkowanych?

Jakimi opcjami Państwo dysponują w zakresie materiałów reklamowych?

Mogą Państwo zapisać się na naszą listę mailingową i zgodzić się na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych i promocyjnych. Mogą Państwo przejrzeć opcje dotyczące powiadomień promocyjnych w dowolnej chwili, postępując zgodnie z poniższą instrukcją

Jeśli mają Państwo konto online mogą Państwo zmienić ustawienia w zakładce „Moje dane osobowe” po zalogowaniu.

Jeśli nie mają Państwo konta lub opcje na stronie nie odpowiadają Państwa potrzebom prosimy skontaktować się z Obsługą Klienta:

 • pocztą na następujący adres: Sephora Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki I Wigury 16C, 02-092 Warszawa
 • telefonicznie, w godz. 9:00–20:00 od poniedziałku do soboty pod numerem 800 700 807 lub 801 801 400 (opłata zgodna ze stawkami operatora)
 • lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: cok@sephora.pl

Mogą Państwo także w dowolnym momencie kliknąć w linki rezygnacji w treści przesyłanych przez nas wiadomości e-mail.

Należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli zrezygnują Państwo z powiadomień promocyjnych, możemy kontaktować się z Państwem listownie, telefonicznie i/lub mailowo w sprawach niedotyczących promocji, jak np. w sprawach związanych z Państwa kontem lub bieżącymi transakcjami.

Co mogą Państwo zrobić jeśli nie chcą Państwo reklam ukierunkowanych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe za pomocą plików cookies w celu ukierunkowania reklam (np. aby wyświetlać reklamy dostosowane do Państwa profilu na stronach stron trzecich, reklamy, które prawdopodobnie Państwa zainteresują, lub w celu podniesienia sprzedaży gdy czytają Państwo wiadomość e-mail zawierającą określoną ofertę). Ten typ ukierunkowania jest możliwy dzięki technologiom od naszych partnerów reklamowych, którzy łączą dane o przeglądaniu danego użytkownika na tych Stronach, platformach mediów społecznościowych i stronach stron trzecich, bez względu na urządzenie, z jakiego korzysta. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z takiego przetwarzania w sposób opisany poniżej:

• Na platformach mediów społecznościowych (np. Facebook lub Instagram): mogą Państwo zrezygnować z tego typu przetwarzania w dowolnym momencie poprzez skonfigurowanie ustawień reklam w swoim koncie

• Na stronach stron trzecich: mogą Państwo odnieść się do powiadomienia o plikach cookies, aby dowiedzieć się, jak wycofać zgodę.

Jeśli są Państwo członkami programu lojalnościowego, mogą Państwo w dowolnym momencie wyłączyć opcję reklamy ukierunkowanej korzystając z linku podanego we wszystkich naszych komunikatach marketingowych.

Uwaga: wycofanie zgody na reklamy ukierunkowane nie ma wpływu na wyświetlanie lub otrzymywanie innych, nieprofilowanych reklam.

W jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do danych osobowych? W jaki sposób mogą Państwo je poprawić, usunąć lub skorzystać z innych przysługujących Państwu praw?

Dostęp i przenoszenie danych

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w tym do uzyskania ich kopii. Przed przesłaniem odpowiedzi na Państwa zapytanie, jesteśmy prawnie zobowiązani zweryfikować Państwa tożsamość. Możemy być zobowiązani do poproszenia Państwa o dodatkowe informacje, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Zobowiązujemy się odpowiedzieć na Państwa zapytanie możliwie jak najszybciej.

Jeśli mają Państwo konto Sephora, mają Państwo bezpośredni dostęp do danych zawartych w koncie online, do historii transakcji oraz do opcji w zakresie marketingu bezpośredniego.

Dzięki temu mogą Państwo poprawiać, zmieniać lub usuwać Państwa dane identyfikacyjne i dane do kontaktu. Jeśli usuną Państwo swoje dane, nie będą mogli Państwo dłużej korzystać z Usług powiązanych z Państwa kontem online lub programu lojalnościowego. Mogą Państwo, w granicach określonych przepisami prawa, wykonać prawo do przenoszenia danych umożliwiające otrzymanie dostarczonych przez Państwa danych osobowych w formacie interoperacyjnym. Dane dostarczone to takie, które przekazali nam Państwo automatycznie przy utworzeniu konta i/lub zapisaniu się do naszego programu lojalnościowego, a także dzięki dokonywanym wyborom (playlisty, ulubione produkty itp.).

Jeśli nie mogą Państwo uzyskać dostępu do konta lub do innych danych, prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Poprawianie niezgodnych danych osobowych

Mogą Państwo również poprosić o poprawienie Państwa danych osobowych, gdy te są niepoprawne i ograniczyć ich przetwarzanie. Mogą Państwo również poprosić o uzupełnienie danych osobowych będących w naszym posiadaniu. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o dostarczenie dokumentacji niezbędnej dokumentacji potwierdzającej takie uzupełnienia lub zmiany.

Jeśli nie mogą Państwo uzyskać dostępu do swojego konta lub jeśli nie da się poprawić danych, które Państwo chcą poprawić, prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie (np. subskrypcja newslettera, elektroniczne zaproszenia do korzystania z usług i produktów innych niż te, z których już Państwo korzystają, korzystanie z plików cookies i podobnych technologii na tej stronie), mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.

Mogą Państwo skorzystać z tego prawa zmieniając opcje dotyczące marketingu bezpośredniego i subskrypcji newslettera oraz poprzez wycofanie swojej zgody na korzystanie z plików cookies w sposób opisany w naszym Powiadomieniu o plikach cookies Sephora.

Żądanie usunięcia danych

Mogą Państwo również żądać usunięcia Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych przestało być konieczne biorąc pod uwagę korzystanie przez Państwa z naszej Strony i Usług;
 • cele przetwarzania przedstawione w niniejszej polityce ustały lub przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem
 • usunięcie danych wynika z przepisów prawa
 • wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych (zob. wyżej)
 • nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych z powodów Państwa sytuacji osobistej
 • nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego
 • Państwa dane zostały zebrane online gdy, byliście Państwo niepełnoletni
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego

Mogą Państwo również zażądać, w granicach prawa, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone.

Należy zwrócić uwagę, że prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, nie ma zastosowania gdy Sephora Polska może zachować niektóre dane osobowe, jeśli wymaga tego przepis prawa lub gdy inne powody uprawniają nas do tego np. w celu wykonania lub obrony praw w postepowaniu sądowym lub gdy wykonanie tego prawa naruszałoby prawo do wolności wypowiedzi i dostępu do informacji. Na przykład, w przypadku gdy naruszyli Państwo przepisy naszych Ogólnych Warunków Korzystania lub Ogólnych Warunków Sprzedaży.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań o niniejszą politykę ochrony danych lub jakiekolwiek wymagania związane z Państwa danymi osobowymi, mogą się Państwo skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sephora:

 • listownie na następujący adres: Sephora Polska sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa,
 • telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 20:00 pod numerem 800 700 807 lub 801 801 400 (opłata wg stawki operatora),
 • drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: cok@sephora.pl.

Roszczenia: jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa nie są respektowane lub że Państwa dane nie są chronione, mają prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do inspektora ochrony danych osobowych powołanego przez Sephora, którego skarga dotyczy lub, jeśli mieszkają Państwo na terytorium Unii Europejskiej, do organu właściwego ze względu na Państwa miejsce zamieszkania.

W Polsce organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jaki sposób mogą Państwo zostać powiadomieni o zmianach w niniejszej polityce?

Ważne: możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej polityce, aby odzwierciedlić zmiany w stosowanych przez nas praktykach, określić Państwa praktyki w sposób bardziej szczegółowy lub zachować zgodność z przepisami prawnymi. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni poprzez wiadomość wyświetloną na stronie, lub w inny, właściwy sposób, i poproszeni o zapoznanie się ze zaktualizowaną polityką. Jeśli posiadają Państwo konto, zostaną Państwo również powiadomieni mailowo lub za pomocą powiadomienia dostępnego w Państwa koncie.

Data ostatniej aktualizacji: 01/09/2021

Przedmiot ostatniej aktualizacji: dostosowanie treści Polityki do funkcjonalności nowej wersji Strony.

Powiadomienie o plikach cookies Sephora

Podczas przeglądania naszej Strony, możemy instalować różne pliki cookies na Państwa urządzeniu i przetwarzać dane osobowe w nich zawarte. Pliki cookies dostarczają nam informacji o Państwa aktywności, preferencjach lub urządzeniach. Pomagają nam one zapewnić prawidłowe wyświetlanie treści i poprawne działanie naszej strony. Pliki cookies umożliwiają też Państwu dostęp do spersonalizowanej oferty naszych produktów i usług. Mają Państwo możliwość dezaktywacji niektórych plików cookies używanych na stronie. W sekcji poniżej znajdują się dodatkowe informacje o rodzajach wykorzystywanych przez nas plików cookies, ich przeznaczeniu oraz możliwości zmiany ustawień.

Aby przejść bezpośrednio do sekcji, aby zarządzać plikami cookies z tej Strony, kliknij Państwa preferencje w zakresie plików cookies.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” („ciasteczka”) to ogólny termin na pliki tekstowe zapisywane w przeznaczonym do tego miejscu na dysku twardym Państwa urządzenia (np. komputera, tabletu, smartfona itp.) z używanego nośnika (Internet, aplikacje itp.), gdy przeglądają Państwo treść lub materiały reklamowe online. Takie pliki cookies umożliwiają tworzącemu zidentyfikować urządzenie, na którym są przechowywane, śledzić aktywność użytkownika nośnika i dostarczać informacje, o tym jakie są preferencje użytkownika lub informacje, jakie użytkownik wcześniej wpisał w formularzach. Dane te są przechowywane, dopóki pliki cookies pozostają ważne lub są przechowywane. Niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania z nośnika, inne optymalizują i dostosowują prezentowaną treść, inne prezentują reklamy.

Pliki cookies nie identyfikują użytkownika bezpośrednio, ale identyfikują przeglądarkę lub urządzenie. Informacje o treści wyświetlanej na nośniku jest bezpośrednio powiązana z identyfikatorem w plikach cookies. Gdy użytkownik przegląda treści na danym nośniku, ten identyfikator zapisuje rodzaje i liczbę odsłon strony oraz interakcje na stronie (np. liczba kliknięć); w ten sposób możliwe jest śledzenie akcji użytkownika wykonywanych podczas przeglądania nośnika.

Stosowanie plików cookies umożliwia powiązanie danych przeglądania z profilem użytkownika, bez względu na urządzenie, jakiego używa, dzięki technologii wymiany plików cookies wdrożonej przez partnerów, którzy tworzą te pliki, agencje informacyjne lub firmy zajmujące się reklamami cyfrowymi, aby można było śledzić podróż użytkownika bez względu na to, jakiego urządzenia lub nośnika używa.

Jakie pliki cookies są wykorzystywane na stronie www.sephora.pl?

Gdy łączą się Państwo z naszą Witryną, możemy instalować pięć typów plików cookies na Państwa urządzeniu:

Techniczne pliki cookies. Niezbędne dla sprawnego działania Strony, w związku z czym nie mogą one zostać dezaktywowane. Umożliwiają Państwu dostęp do poszczególnych stron i informacji o produktach, składanie zamówień oraz korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Strony. Dodatkowo pozwalają nam skutecznie zapobiegać próbom dokonania oszustwa. + dowiedz się więcej
Pliki cookies służące bezpieczeństwu płatności.Pozwalają zapobiegać oszustwom płatniczym. + dowiedz się więcej
Pliki cookies służące do personalizacji.Pozwalają nam proponować produkty, usługi oraz treści najlepiej odpowiadające Państwa preferencjom, a także umożliwiać Państwu korzystanie z proponowanych przez nas ekskluzywnych ofert promocyjnych. Akceptując te pliki cookies, uzyskują Państwo możliwość korzystania ze spersonalizowanej wersji strony zawierającej bardziej bogatą treść. + dowiedz się więcej
Analityczne pliki cookies. Pozwalają nam oceniać i analizować ruch na naszej stronie internetowej (liczba połączeń, wyświetleń, średni czas spędzony na stronie itp.) w celu poprawienia jej funkcjonowania. Akceptując te pliki cookies, pomagają nam Państwo usprawnić działanie strony internetowej. + dowiedz się więcej
Pliki cookies mediów społecznościowych i reklamowe pliki cookies. Pozwalają nam proponować produkty, usługi oraz treści najlepiej odpowiadające Państwa preferencjom, a także umożliwiać Państwu korzystanie z proponowanych przez nas ekskluzywnych ofert promocyjnych. Akceptując te pliki cookies, uzyskują Państwo możliwość korzystania ze spersonalizowanej wersji strony zawierającej bardziej bogatą treść. + dowiedz się więcej

W jaki sposób są Państwo informowani?

Gdy odwiedzają Państwo naszą Stronę po raz pierwszy, a Sephora chce użyć plików cookies innych niż „techniczne”, informujemy Państwa o tym, że wykorzystujemy pliki cookies na banerze informacyjnym na górze strony. Kontynuując przeglądanie Strony, gdy widoczny jest ten banner, zgadzają się Państwo na wykorzystanie tych plików. Mogą Państwo jednak zmienić ustawienia dla tych plików w dowolnym momencie (zob. sekcję Państwa preferencje w zakresie plików cookies.

Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat plików cookies i o sposobach zarządzania ustawieniami.

Okres przechowywania i skutki zablokowania plików cookies

Typ plików cookies Okres przechowywania Skutki zablokowania
Techniczne pliki cookies Ich żywotność jest bardzo krótka, zazwyczaj trwa tyle, ile jedna sesja. Mogą Państwo stracić możliwość wyświetlania strony lub korzystania z usług.
Pliki cookies służące bezpieczeństwu płatności Plik może być przechowywany do pięciu lat, ale informacje związane z nim są przechowywane nie dłużej niż sześć miesięcy. Twoje zamówienie może nie zostać automatycznie zweryfikowane i może podlegać ręcznej weryfikacji.
Pliki cookies służące personalizacji Ich żywotność zazwyczaj trwa tyle, ile jedna sesja, kilka godzin lub maksymalnie jeden rok. Sposób prezentacji strony nie jest dostosowany do preferencji wyświetlania Państwa urządzenia, Państwa hasła i informacje o wypełnionych formularzach na stronie nie są zapisywane.
Analityczne pliki cookies Żywotność plików cookies służących badaniu oglądalności nie przekracza 13 miesięcy. Nie ma wpływu na korzystanie ze strony.
Reklamowe pliki cookies Żywotność reklamowych plików cookies zazwyczaj nie przekracza 13 miesięcy. Nie ma wpływu na korzystanie ze strony. Jednakże, usunięcie ich nie spowoduje zatrzymania wyświetlania reklam. Spowoduje jedynie, że prezentowane reklamy nie będą uwzględniać Państwa zainteresowań.
Pliki cookies mediów społecznościowych Żywotność tych plików określana jest przez każdy serwis społecznościowy, ale nie może przekraczać 13 miesięcy. Nie ma wpływu na korzystanie ze strony. Jednakże dezaktywacja tych plików uniemożliwi wszelkie interakcje z danymi serwisami społecznościowymi.

Państwa preferencje w zakresie plików cookies

Używając naszej strony wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies, o których mowa powyżej. Mogą Państwo w dowolnym momencie zdecydować o deaktywowaniu niektórych lub wszystkich plików cookies.

Istnieją różne sposoby na zarządzanie preferencjami w zakresie plików cookies:

Narzędzia do zarządzania plikami cookies
Narzędzie Sephora do zarządzania plikami cookies umożliwia przeglądanie i kontrolowanie sposobu, w jaki większość plików cookies Witryny są wykorzystywane gdy ją Państwo przeglądają oraz zarządzanie Państwa preferencjami (brak zgody lub zgoda) Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia plików cookies
Niektórymi plikami cookies nie da się zarządzać poprzez to narzędzie. Sposoby deaktywacji tych plików zostały zaprezentowane poniżej:
Cel Dostawca plików cookies Link deaktywacyjny
Badania oglądalności Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
Bezpieczeństwo płatności CyberSource Dokonaj wyboru używając następujących przycisków:
[tak] [nie]
Udostępnianie Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram https://www.instagram.com/legal/cookies/
Google + https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
YouTube https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Snapchat https://www.snap.com/en-US/cookies-policy/
Pinterest https://policy.pinterest.com/pl/cookies
Cookies «Flash»© Adobe Flash Player™ Ze względu na fakt, że Państwa terminal może być w stanie wyświetlać treść stworzoną w języku Flash, mogą Państwo zarządzać narzędziami plików cookies Flash bezpośrednio na stronie: //www.adobe.com.
Opcje dostępne w przeglądarce

Państwa przeglądarka może umożliwić Państwu opcje wyłączenia wszystkich lub niektórych plików cookies w sposób systematyczny lub według dostawcy plików cookies. Mogą Państwo również skonfigurować oprogramowanie Państwa przeglądarki, aby akceptować lub odrzucić pliki cookies (w zależności od przypadku lub wszystkich).

Jednakże należy pamiętać, że wyłączenie wszystkich plików cookies uniemożliwi Państwu korzystanie z naszej Witryny w normalnych warunkach, z wyjątkiem podstawowych funkcji.

Idąc o krok dalej: szczegółowe zrozumienie, jak używane są pliki cookies

Techniczne pliki cookies

Techniczne pliki cookies zawierają pliki niezbędne do przeglądania Witryny (takie jak identyfikatory sesji) i funkcyjne pliki cookies, które umożliwiają Państwu dostęp do określonych funkcji, takich jak możliwość rozpoznawania Państwa, aby zasygnalizować Państwa wizytę na stronie lub aby poprawić komfort przeglądania, w tym:

 • aby przechowywać informacje o formularzu, który Państwo wypełnili na naszej Witrynie (rejestracja konta lub dostęp) lub o produktach i usługach, lub informacje które Państwo wybrali na naszej Witrynie (zasubskrybowane usługi, treść w koszyku zamówień itp.),
 • aby umożliwić Państwu dostęp do zastrzeżonych i osobistych obszarów na naszej Witrynie, takich jak Państwa konto, przy użyciu identyfikatorów i danych, które dotychczas nam Państwo udostępnili,
 • aby wdrożyć środki ochrony, np. gdy są Państw proszeni o ponowne zapisanie się na jakiś element zawartości lub usługę po upływie określonego czasu,
 • aby dostosować wygląd strony do preferencji na Państwa urządzeniu (np. używany język lub rozdzielczość ekranu).

Mogą Państwo odrzucić ten typ plików cookies i usunąć je w ustawieniach przeglądarki (zob. sekcję Opcje dostępne w przeglądarce). Jednakże, mogą Państwo stracić możliwość wyświetlania Witryny lub korzystania z usług.

Pliki cookies służące bezpieczeństwu płatności

Pliki cookie mogą pomagać zwalczać oszustwa w Internecie (zapobieganie oszustwom związanym z płatnościami oraz kradzieżą tożsamości itp.) W związku z tym, Sephora lub dostawcy usług działający w jej imieniu, mogą (z zastrzeżeniem Twoich praw) zapisywać elementy śledzące, aby zbierać informacje dotyczące urządzenia, które umożliwiło realizację zamówienia (w szczególności informacje dot. używanego systemu operacyjnego, wykorzystania proxy itp.). Te informacje powiązane z danymi Twojego zamówienia służą do weryfikacji Twojego zamówienia. Informacje te mogą być przekazywane prawnie upoważnionym podmiotom lub dostawcom usług zapobiegania i wykrywania oszustw wyznaczonym przez Sephora, jednak wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości kupującego, ważności zamówienia, użytej metody płatności i proponowanej dostawy.

W przypadku niezaakceptowania tego rodzaju plików cookie, Twoje zamówienie nie będzie mogło zostać automatycznie zweryfikowane i będzie musiało zostać poddane ręcznej weryfikacji. W celu potwierdzenia zamówienia może być wymagany dowód tożsamości.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące weryfikacji lub jeśli nie możesz złożyć zamówienia, skontaktuj się z nami (patrz sekcja „W jaki sposób mogą się państwo z nami skontaktować?”).

Analityczne pliki cookies

Pliki cookies do badań oglądalności mierzą oglądalność różnorodnej treści i sekcji naszej strony w celu ich oceny i organizacji i przede wszystkim aby:

 • uzyskać statystyki odwiedzających, ilość i wykorzystanie różnych elementów składających się na naszą Stronę (wyświetlane sekcje i treści, podróż użytkownika), aby pomóc nam poprawić zainteresowanie i przyjazność dla użytkowników naszych usług,
 • dostosować wygląd naszej Strony lub obszarów reklamowych do preferencji wyświetlania Państwa urządzenia (używany język, rozdzielczość ekranu, używany system operacyjny itp.) gdy odwiedzają Państwo naszą Stronę, w zależności od sprzętu i programu do przeglądania lub odczytu zainstalowanym na Państwa urządzeniu.

Pliki cookies do badań oglądalności są publikowane przez naszych dostawców usług lub przez nas. Poza analizą odwiedzających, mogą one wykrywać problemy z przeglądaniem, aby pomóc nam zwiększyć przyjazność prezentowania treści dla użytkowników naszych usług.

Usługi analizy odwiedzających, które wykorzystuje ta strona jedynie wytwarza i przesyła zagregowane dane statystyczne i dane o ilości odwiedzających do naszych wykonawców technicznych z pominięciem wszelkich indywidualnych informacji. Dane statystyczne są zestawiane ze statystykami odwiedzających z innych stron oraz z Państwa danymi klienta.

W ten sam sposób wykorzystujemy również narzędzia pomiarowe do pomiaru skuteczności naszych kampanii e-mail, co umożliwia nam zaplanowanie właściwych akcji sprzedażowych według zebranych informacji (np. przesyłając nową wiadomość lub spersonalizowaną ofertę).

Mogą Państwo zdecydować o wyłączeniu plików cookies, które statystycznie analizują Państwa dane o przeglądaniu. Aby to uczynić, zob. sekcję Państwa preferencje w zakresie plików cookies

Reklamowe pliki cookies

Korzystanie z reklamowych plików cookies określa treść reklamową, która promuje tylko te produkty i/lub usługi oferowane na stronie www.sephora.pl, które mogą pasować do Państwa zainteresowań zgodnie z wnioskami wyciągniętymi na podstawie dotychczasowej historii przeglądania na danym urządzeniu, w szczególności poprzez:

 • policzenie całkowitej liczby reklam, które wyświetliliśmy w naszych obszarach reklamowych, zidentyfikowanie tych reklam, ich liczbę wyświetleń, liczbę użytkowników, którzy kliknęli na te reklamy oraz, jeśli dotyczy, ostatnie działania podjęte przez użytkowników na stronach, do których przekierowały te reklamy,
 • dostosowanie treści reklamowych na naszej Stronie i na urządzeniu dostarczanych przez nasze obszary reklamowe oraz nasze oferty, według historii przeglądania naszej Strony lub stron internetowych stron trzecich na Państwa urządzeniu, zakupów, których mogą Państwo dokonywać i/lub według danych lokalizacyjnych (długość i szerokość geograficzna) wysyłane przez Państwa urządzenie (za Państwa uprzednią zgodą).
 • w zakresie, w jakim dostarczyli nam Państwo dane osobowe, w tym Państwa elektroniczne dane do kontaktu, podczas rejestracji, składania Zamówienia lub poprzez dostęp do jednej z naszych usług, powiązanie tych danych z informacjami o przeglądaniu, aby, np. przesyłać Państwu elektroniczne wiadomości marketingowe lub wyświetlać na Państwa urządzeniu – w obrębie przestrzeni reklamowych, które publikujemy – spersonalizowane reklamy, które są specjalnie dla Państwa przeznaczone i które mogą być dla Państwa interesujące;
 • w celu przesyłania Państwu elektronicznych wiadomości marketingowych, które będą dopasowane do Państwa profilu użytkownika.

W jaki sposób informacje zbierane są przez reklamowe pliki cookies?

Reklamowe pliki cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika dzięki technologiom śledzenia („Tracker”) zapewnianym przez naszych partnerów, które są umieszczane na odwiedzanych stronach lub umieszczane bezpośrednio przez reklamodawców w reklamach wyświetlanych na Stronie.

Tracker będzie automatycznie wysyłał tym partnerom informacje o treści odwiedzanej strony lub reklamie umieszczonej na odwiedzonej stronie. Informacje te są zestawiane z ID zawartym w plikach cookies przechowywanych na Państwa urządzeniu przez partnerów.

W jaki sposób te informacje są zestawiane?

Jeśli mają Państwo konto online, kartę lojalnościową lub gdy złożą Państwo zamówienie, informacje zebrane przez reklamowe pliki cookies na Stronie lub na witrynach stron trzecich są zestawiane z informacjami na temat korzystania z Państwa konta lub naszych produktów i usług w celu utworzenia profilu użytkownika używanego do tworzenia reklam ukierunkowanych i marketingu bezpośredniego.

Państwa profil jest również wzbogacany informacjami uzyskiwanymi z Państwa interakcji z naszymi partnerami lub innymi dostawcami plików cookies, którzy są Klientami tych partnerów. Połączenia są tworzone z danymi zbieranymi offline i przechowywanymi w naszych narzędziach zarządzania klientem lub tych zarządzanych przez partnerów biznesowych (jak np. agencje komunikacyjne, instytucje badające oglądalność, lub firmy zajmujące się reklamami ukierunkowanymi).

Jakie są korzyści wyświetlania reklam dostosowanych do Państwa sposobu przeglądania?

Naszym celem jest wyświetlanie dla Państwa reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji. W tym celu wykorzystanie plików cookies pozwala nam zidentyfikować, w czasie rzeczywistym, które reklamy należy wyświetlać na Urządzeniu, zgodnie z ostatnią aktywnością użytkownika na jednej lub wielu stronach lub w aplikacjach.

Państwa zainteresowanie treściami na Państwa Urządzeniu w momencie odwiedzenia Witryny często determinuje wyświetlane Państwu zasoby reklamowe. Reklamy pozwalają nam realizować usługi, które często świadczone są użytkownikom za darmo. To umożliwia nam i stronom trzecim wyświetlanie reklam, które są zgodne z Państwa zainteresowaniami zamiast tych, które Państwa nie zainteresują.

Pliki cookies mediów społecznościowych

Nasza Strona korzysta z plików cookies, które pozwalają na udostępnianie linków w serwisach Facebook, YouTube, Instagram i innych, podobnych serwisach społecznościowych, umożliwiając Państwu udostępnianie treści naszej strony innym osobom lub udostępniania Państwa opinii na temat treści strony. Pliki te przechowywane są bezpośrednio przez te serwisy społecznościowe, tak samo jak w przypadku przycisków „udostępnij” lub „polub” w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram. Serwis społecznościowy, który zapewnia taki przycisk może być w stanie Państwa zidentyfikować, nawet jeśli nie korzystali Państwo z niego podczas przeglądania Strony. Taki typ przycisku aplikacji może umożliwić serwisowi społecznościowemu śledzenie Państwa przeglądania na naszej Stronie ponieważ Państwa konto na tym serwisie było aktywne na Urządzeniu (otwarta sesja) podczas przeglądania naszej strony. Nie mamy kontroli nad procesami stosowanymi przez serwisy społecznościowe do zbierania informacji o Państwa przeglądaniu naszej Strony i sposobu, w jaki są one powiązane z danymi osobowymi, które są w ich posiadaniu.

Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie społecznościowym podczas przeglądania naszej strony, przyciski udostępniania umożliwią połączenie wyświetlanej przez Państwa treści z Państwa kontem użytkownika.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami prywatności serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób używają one informacji o przeglądaniu, które mogą uzyskać dzięki tym przyciskom, szczególnie w celach marketingowych.

Lista podmiotów, Stron i jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw

Kraj Administrator danych Witryna Jak ludzie mogą korzystać ze swoich praw
Polska Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki I Wigury 16C, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030761, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP: 676-199-27-51. //www.sephora.pl
wersja mobilna: m.sephora.pl
Pocztą na następujący adres:
Sephora Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki I Wigury 16C, 02-092 Warszawa

Telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 20:00 pod numerem 800 700 807 lub 801 801 400 (opłata wg stawki operatora)

Drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: cok@sephora.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest także na powyższe adresy i dane kontaktowe
Francja Sephora SAS, société par actions simplifiée au capital de 78 256 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 393 712 286, dont le siège social est situé au: 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, France. //www.sephora.fr
Mobile site: m.sephora.fr
Pocztą na następujący adres: Sephora Customer Service, 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

lub telefonicznie, w godz. 9:00–20:00 od poniedziałku do soboty pod numerem +33 (0) 809 40 40 45 (usługa bezpłatna + koszty połączenia)

Drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: serviceclients@sephora.fr.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Sephora Polska sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Katarzyny Skubik – Cicheckiej, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sephora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Nadzór nad produktami kosmetycznymi i spożywczymi


Niniejsza polityka określa sposób wykorzystania przez Sephora SAS (le „ Dystrybutor ”) oraz Sephora S+ („Marka Sephora”) Państwa danych osobowych zebranych w szczególności w związku ze zgłoszeniem niepożądanych zdarzeń zdrowotnych występujących u Państwa lub Państwa bliskich po użyciu jednego z produktów dystrybuowanych przez Sephora SAS. Dzięki Państwa pomocy, Dystrybutor i Marka Sephora będą mogli monitorować niepożądane zdarzenia zdrowotne, które można zgłaszać zgodnie z obowiązującymi przepisami (zwane dalej„ Niepożądanymi Zdarzeniami Zdrowotnymi”).

Dystrybutor i Marka Sephora są odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych osobowych, które są wykorzystywane w ramach wyżej wskazanych zdarzeń z zakresu nadzoru nad produktami kosmetycznymi oraz, w odpowiednich przypadkach, nad produktami spożywczymi. Obydwa podmioty mieszczą się pod adresem 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francja (dalej są zwane łącznie „Sephora” lub „my”).

Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych klientów oraz użytkowników naszych produktów ma dla nas kluczowe znaczenie.

Zachęcamy Państwa do dokładnego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności. Poniżej znajdą Państwo informacje o warunkach przetwarzania danych, które przekazują nam Państwo podczas zgłaszania Niepożądanych Zdarzeń Zdrowotnych, w szczególności:

Jakie dane pozyskujemy?

W jakich celach?

Komu i na jakich warunkach przekazujemy dane?

Jak długo przechowujemy dane i w jaki sposób je zabezpieczamy?

Jakie prawa Państwu przysługują?

Jak się z nami skontaktować?

Możemy w każdej chwili dokonać zmian w niniejszej Polityce prywatności. Datę ostatniej aktualizacji zamieścimy na końcu dokumentu. Z tego względu, zachęcamy Państwa do regularnego zapoznawania się poniższymi zasadami.

Jakie dane pozyskujemy?

Pozyskujemy Państwa dane w następujący sposób:

 • bezpośrednio od Państwa, gdy kontaktują się Państwo z Dystrybutorem:
  • za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta – telefonicznie, e-mailem, podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym oraz zamieszczania komentarzy w naszych witrynach i portalach społecznościowych;
  • za pośrednictwem naszych konsultantów w perfumeriach stacjonarnych lub
 • za pośrednictwem osób trzecich, jeżeli zdarzenia zgłaszają nam marki lub pracownicy służby zdrowia.

W celu sprawnej realizacji naszych obowiązków związanych z nadzorem zdrowotnym nad rynkiem, Sephora przetwarza następujące dane:

 • dane osoby narażonej na Niepożądane Zdarzenie Zdrowotne w zakresie niezbędnym do jego oceny, w szczególności :
  • dane dotyczące stanu cywilnego, tożsamości, dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię, nazwisko, data urodzenia, numer karty lojalnościowej, a także adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, jeżeli chcą Państwo otrzymać informacje o dalszym przebiegu zgłoszenia.
   W przypadku, gdy użytkownik produktu jest niepełnoletni, prosimy również o podanie imienia i nazwiska jego przedstawiciela ustawowego;
  • dane dotyczące życia prywatnego i/lub zawodowego: dane dotyczące stosowania produktu, niezbędne w celu oceny Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego;
  • dane o stanie zdrowia: opis niepożądanego działania (rodzaj doznanej reakcji), informacje o tym, czy zostało wystawione zwolnienie lekarskie oraz na jaki czas, czy doszło do hospitalizacji itp.
 • dane osoby zgłaszającej Niepożądane Zdarzenie Zdrowotne (w niektórych przypadkach także dane pracownika służby zdrowia, który może podać szczegółowe informacje).

Zainteresowana osoba jest wtedy informowana o konieczności ujawnienia jej tożsamości. Będzie zatem musiała zachować ostrożność i podać tylko dane,których Sephora zażąda w celu wykonania swoich zobowiązań w zakresie nadzoru nad produktami kosmetycznymi i spożywczymi.

W jakich celach zbieramy dane?

Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania Państwa danych oraz powody, dla których jest to niezbędne.

Cele przetwarzania Przyczyny, dla których przetwarzanie danych jest niezbędne
 • • Zapobieganie, nadzór, ocena oraz zarządzanie Niepożądanymi Zdarzeniami Zdrowotnymi.

Operacje przetwarzania danych, które wykonujemy:
(i) zbieranie, rejestrowanie, analizowanie, monitorowanie, dokumentowanie, przekazywanie i przechowywanie danych dotyczących Niepożądanych Zdarzeń Zdrowotnych związanych z produktami marki Sephora jako producenta lub sprzedawanymi przez Sephora jako dystrybutora;
(ii) zarządzanie kontaktem z osobą zgłaszającą Niepożądane Zdarzenie Zdrowotne.

Obowiązek prawny: przetwarzanie informacji w związku z nadzorem nad produktami kosmetycznymi i spożywczymi w zakresie produktów dystrybuowanych przez Sephora zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1223/2009 oraz Kodeksem Zdrowia Publicznego.

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne także ze względu na interes publiczny, w celu zagwarantowania przestrzegania wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz suplementów diety.

 • Opracowanie statystyk częstotliwości zgłoszeń (dane zagregowane).
Obowiązek prawny oraz interes publiczny związane z realizowanym przez Sephora nadzorem nad rynkiem oraz identyfikacją produktów potencjalnie niebezpiecznych
 • Monitorowanie skutków zgłoszenia Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego.
Obowiązek prawny związany z zapewnieniem oceny Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego.

Dane niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów zostały oznaczone gwiazdką (*) na dedykowanym formularzu zgłoszenia Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego, o którego wypełnienie mogą Państwo zostać poproszeni w naszych perfumeriach. W przypadku, gdy skontaktują się Państwo z naszym Działem Obsługi Klienta, o konieczności podania określonych danych zostaną Państwo poinformowani przez konsultanta. Jeśli postanowią Państwo nie podawać nam niezbędnych danych, nie będziemy w stanie obsłużyć Państwa zgłoszenia i/lub ponownie skontaktować się z Państwem, jeśli wyrażą Państwo chęć otrzymania od nas dalszych informacji na temat zgłoszenia.

Podanie pozostałych danych (nieoznaczonych gwiazdką) jest opcjonalne, ale pozwoli nam lepiej Państwa poznać, usprawnić naszą komunikację z Państwem oraz poprawić jakość świadczonych przez nas usług.

Komu i na jakich warunkach przekazujemy dane?

Możemy przekazać Państwa dane, wyłącznie w celach opisanych powyżej, następującym działom wewnętrznym i odbiorcom:

 • Dział Regulacji i Jakości Sephora;
 • dział Sephora zajmujący się obsługą reklamacji (na przykład Dział Prawny i/lub Dział Obsługi Klienta kontaktujący się bezpośrednio z Państwem);
 • Dział Audytu Wewnętrznego Sephora, w celu weryfikacji przestrzegania przepisów prawa;
 • nasz moderator komentarzy na stronie internetowej Sephora;
 • usługodawcy odpowiedzialni za zbadanie Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego. Usługodawca może skontaktować się z Państwem, za Państwa zgodą, w celu zbadania zgłoszonych Niepożądanych Zdarzeń Zdrowotnych;
 • podmioty zarządzające markami produktów, których dotyczy zgłoszenie;
 • pracownicy instytucji ubezpieczeniowych;
 • właściwe krajowe instytucje publiczne w przypadku zgłoszenia poważnych Niepożądanych Zdarzeń Zdrowotnych (np. ANSM we Francji);
 • usługodawcy świadczący inne usługi związane z przetwarzaniem danych: usługodawcy informatyczni zarządzający przetwarzaniem, konsultanci zewnętrzni, laboratoria toksykologiczne.

W przypadku, gdy Państwa zgłoszenie dotyczy produktu podmiotu, który nie ma siedziby w kraju należącym do EOG, przekazujemy temu podmiotowi informacje niezbędne w celu spełnienia przez niego obowiązków związanych z nadzorem. Transfer odbywa się za Państwa zgodą, przy czym Sephora wdrożyła zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne gwarantujące ochronę Państwa danych transferowanych poza EOG. Przysługuje Państwu prawo do informacji o mechanizmach przekazywania Państwa danych poza EOG oraz o państwie, do dane są transferowane. W celu otrzymania takich informacji, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej, w zakładce „Jak się z nami skontaktować?”.

Realizujemy żądania dotyczące podania Państwa danych również w przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani z mocy prawa lub podanie danych jest niezbędne w celu ochrony naszych praw i/lub przeprowadzenia postępowania sądowego, wykonania decyzji sądu, żądania organu nadzoru lub innej dotyczącej nas procedury prawnej.

Jeśli zgłaszają Państwo Niepożądane Zdarzenie Zdrowotne dotyczące innej osoby, prosimy o przekazanie jej niniejszego dokumentu (w formie elektronicznej lub papierowej).

Jak długo przechowujemy dane i w jaki sposób je zabezpieczamy?

Przechowujemy Państwa dane przez 10 lat od daty zgłoszenia Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego w związku z realizacją naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących nadzoru nad produktami kosmetycznymi i spożywczymi.

Zapewniamy, że gdy Państwa dane przestaną być niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów lub celów archiwizacyjnych związanych z naszymi obowiązkami prawnymi, zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Sephora stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych:

 • prawo do otrzymania kopii danych oraz wszelkich informacji o sposobie ich przetwarzania;
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych danych (w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych danych );
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
  • prawidłowość Państwa danych jest kwestionowana;
  • Państwa dane nie są już nam niezbędne w podstawowym celu, ale nadal potrzebujemy ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw;
 • prawo do wydawania ogólnych lub szczegółowych poleceń dotyczących przetwarzania i wykorzystywania danych po śmierci.

W zakresie, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązku prawnego, nie przysługują Państwu prawa do sprzeciwu, usunięcia danych oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Organ nadzorczy w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, Polska.

Organ nadzorczy we Francji: CNIL 3 Place de Fontenoy, 75007 Paryż, Francja.

W celu wykonania powyższych praw, mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, w zakładce „
Jak się z nami skontaktować?”. Informujemy, że możemy podjąć stosowne działania w celu weryfikacji Państwa tożsamości. Zastrzegamy sobie także prawo do pobrania opłaty zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, w przypadku, gdy żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne. Dołożymy wszelkich starań w celu realizacji Państwa żądania w odpowiednim terminie.

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub chęci wykonania przysługującego Państwu prawa, prosimy o kontakt:

 • listownie pod adresem: SEPHORA POLSKA, ul. Żwirki I Wigury 16C, 02-092 Warszawa lub
 • e-mailem pod adresem: cok@sephora.pl

Z naszym inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem: iod@sephora.pl

Możemy w dowolnym terminie wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności w celu uwzględnienia zmian przepisów prawa i/lub naszych zasad ochrony danych osobowych. W związku z tym zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszym dokumentem.

Data ostatniej aktualizacji dokumentu: 22.10.2021 r.