Polityka prywatności i plików cookies

Sephora przetwarza Państwa dane osobowe z pełnym poszanowaniem ochrony Państwa prywatności i zasad wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie..

Niniejsza polityka określa sposób, w jaki Sephora wykorzystuje informacje zbierane o Państwie, gdy korzystają Państwo z witryn handlowych Sephora ” oraz aplikacji mobilnej dostępnej w usługach „App Store” i „Play Store”), zwanych dalej łącznie „Witryną”, oraz gdy dokonują Państwo zakupów w naszych perfumeriach lub komunikują się z nami (nasze „Usługi”). Dzięki niej dowiedzą się Państwo o tym skąd posiadamy Państwa dane i w jaki sposób wykorzystujemy informacje które posiadamy w tym informacje zbierane przy użyciu plików „cookies”. Wskazujemy także jak mogą Państwo wykonywać swoje prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych, aplikacji i usług oferowanych przez Sephora i podmioty należące do grupy Sephora, oddzielnie i łącznie zwane dalej „Sephora”, „My”, „Nasze”, które powołują się na niniejszą politykę oraz w stosunku do „Ogólnych Warunków Korzystania” i „Ogólnych Warunków Sprzedaży” Witryny (a także jakikolwiek innych dokumentów, lub notatek informacyjnych, które odnoszą się do niniejszej polityki). Niniejsza polityka jest ważna zarówno dla tych z Państwa, którym zależy na pozytywnym doświadczeniu i zaufaniu do naszych usług jak i dla nas, jako tych, którzy chcą odpowiadać na Państwa pytania w sposób precyzyjny i wyczerpujący oraz uwzględniać Państwa potrzeby.

Zmiany w polityce

Możemy sporadycznie wprowadzić zmiany w niniejszej polityce. W takim przypadku poinformujemy o tym Państwa poprzez zmianę daty u góry niniejszego dokumentu oraz, w szczególnych przypadkach, poprzez przygotowanie dodatkowych powiadomień (na przykład, poprzez dodatkowe informacje na stronach głównych naszej Witryny lub przesłanie Państwu wiadomości e-mai). Zachęcamy do zapoznania się z Polityką dotyczącą ochrony danych osobowych i plików cookies, gdy kontaktują się Państwo z nami, aby być na bieżąco z naszymi praktykami w zakresie ochrony danych osobowych i metod, jakie mogą Państwo zastosować, aby kontrolować sposób, w jaki Państwa dane osobowe są wykorzystywane oraz aby chronić swoją prywatność.

Główne Punkty Polityki Sephora dot. danych osobowych i plików cookies

Gromadzoneinformacje

Zbieramy informacje o Państwie gdy odwiedzają Państwo Witrynę, kontaktują się Państwo z nami lub dokonują zakupów w sklepie. Oprócz informacji, które Państwo przekazują (np. poprzez utworzenie konta, zapisanie się do programu lojalnościowego), informacje są automatycznie

gromadzone, generowane lub wywnioskowywane przez nasze systemy (np. dopasowywanie danych w celu utworzenia Państwa profilu marketingowego).

Cel

Informacje te pomagają nam lepiej Państwa poznać i oznacza to, że możemy wykorzystać Państwa preferencje, aby tworzyć dla Państwa spersonalizowane oferty z naszymi produktami i produktami naszych partnerów.

Wykorzystanie plików Cookies umożliwia nam poprawę specyfikacji Witryny i wyświetlania reklam w Witrynie i na innych stronach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Witryny i transakcji przeprowadzane są również cykliczne testy kontrolne.

Odbiorcy

Informacje są przekazywane naszym spółkom powiązanym (Sephora SA) w ramach zarządzania naszym programem lojalnościowym oraz naszym dostawcom usług, gdy jest to niezbędne w celu świadczenia Państwu żądanej usługi.

Niektóre informacje (w tym historia zakupów i profil) mogą, w zależności od Państwa preferencji i za Państwa zgodą, być przekazywane naszym partnerom biznesowym, aby mogli Państwu przesyłać spersonalizowane oferty.

Transfery

Przekazywanie danych poza teren Unii Europejskiej odbywa się ze względu na okoliczności organizacyjne lub lokalizację niektórych naszych dostawców (firm kurierskich, firmy hostingujące, dostawców usług płatniczych lub usług ochrony).

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Państwa możliwościi prawa

Aby dowiedzieć się jak zmienić preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego i profilowania, kliknij tutaj

Aby dowiedzieć się więcej o przeznaczeniu plików cookies oraz jak wyłączyć ich obsługę kliknij tutaj

Aby skorzystać z prawa do dostępu do danych i ich poprawienia oraz aby dowiedzieć się więcej o innych prawach przysługujących Państwu na podstawie przepisów prawa w zakresie ochrony danych i aby z nich skorzystać kliknij tutaj

Skontaktujsię z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag do niniejszej polityki, mogą się Państwo z nami skontaktować:

listownie, na adres: SEPHORA POLSKA, ul. Żwirki I Wigury 16C, 02-092 Warszawa

telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 20:00 pod numerem 800 700 807 lub 801 801 400 (opłata wg stawki operatora); * w celu kontroli jakości rozmowa telefoniczna może być nagrywana (więcej informacji tutaj)
drogą elektroniczną, na adres e-mail: cok@sephora.pl

Przejdź bezpośredniodo sekcji Polityki

Jakie są role i obowiązki podmiotów grupy Sephora w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych?

Jeśli mieszkają Państwo we Francji, Monako lub Luksemburgu lub są Państwo w kontakcie z podmiotem Sephora zlokalizowanym w jednym z tych trzech państw, administratorem danych jest spółka Sephora SAS, francuska spółka akcyjna uproszczona z kapitałem zakładowym 78.256.500 EUR, wpisana do rejestru Registre du Commerce et des Sociétés w Nanterre pod numerem B 393 712 286, z siedzibą pod adresem: 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, France (zwana dalej "Sephora France”).

W innych państwach, o ile nie stwierdzono inaczej, jest to podmiot z grupy Sephora, z którym są Państwo w kontakcie (podczas dokonywania zakupu w sklepie stacjonarnym lub online) lub który został wspomniany w informacjach prawnych na stronie, ogólnych warunkach korzystania lub sprzedaży, niezależnie od tego, czy w kraju Państwa zamieszkania czy za granicą, przyjmuje rolę administratora danych wspólnie z Sephora France, z wyjątkiem przypadku programu lojalnościowego Sephora, który stanowi wyłączną odpowiedzialność podmiotu grupy Sephora, w którym otrzymali Państwo kartę lojalnościową. Oznacza to, że w zakresie przetwarzania Państwa danych np. w związku z dokonanymi zakupami czy złożoną reklamacją administratorem państwa danych są Sephora Polska Sp. Z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Żwirki I Wigury 16C, 02-092 Warszawa (zwana dalej Sephora Polska) oraz Sephora France. Natomiast w zakresie programu lojalnościowego wyłącznym administratorem jest Sephora Polska.

Aby wyświetlić pełną listę podmiotów należących do grupy Sephora, kliknij tutaj.

Sephora France określa strategiczne kierunki w zakresie profilowania i marketingu bezpośredniego grupy Sephora. W związku z tym, jest odbiorcą informacji o obecnych i potencjalnych klientach innych podmiotów należących do grupy oraz informacji o przeglądaniu przez użytkowników Witryny. Sephora France przeprowadza także badania i statystyki w zakresie marketingu i udostępnia ja innym podmiotom z grupy, które są wykorzystywane do zdefiniowania działań Sephora w zakresie marketingu i reklam ukierunkowanych.

Jakie informacje gromadzimy?

Sephora zbiera kilka typów danych osobowych:

Informacje, które podają Państwo bezpośrednio.

Zbieramy informacje, które podają Państwo bezpośrednio gdy używają Państwo Witryny i Usług.

  Dotyczy to następujących sytuacji:
 • tworzenie konta online
 • zapisanie się do naszego programu lojalnościowego
 • dokonanie zakupu lub rezerwacji usług w jednym z naszych sklepów
 • skontaktowanie się z nami telefonicznie
 • zapisanie się do newslettera
 • zamówienie katalogu
 • uczestnictwo w losowaniu nagród, konkursie, akcji promocyjnej lub ankiecie
 • skontaktowanie się z nami poprzez zewnętrzny serwis społecznościowy
 • skierowanie się do obsługi klienta
 • skontaktowanie się z nami w jakikolwiek inny sposób

Przekazanie tych danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, jeśli ich niepodanie może skutkować niemożliwością skorzystania z usługi, przekazania informacji lub osiągnięcia innego celu, dla którego dane są przetwarzane.

  Gromadzimy następujące kategorie informacji:
 • Informacje identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy, dane do kontaktu) niezbędne do zidentyfikowania Państwa w momencie, gdy korzystają Państwo z naszych usług (np. utworzenie konta online),
 • Informacje transakcyjne potrzebne do przetworzenia Państwa zamówienia (wybrane produkty, dostawa i adres rozliczeniowy, numer telefonu i adres e-mail, metoda płatności, w tym informacje o karcie płatniczej i dacie jej ważności, a także o posiadaczu rachunku karty płatniczej, gdy dokonują Państwo płatności online)
 • Informacje o Państwa preferencjach (takich jak preferencje dot. produktów i usług, np. Państwa playlista połączona z kartą Sephora)
 • Informacje społeczno-demograficzne (np. wiek, płeć itp. wspomniane, gdy dodają Państwo recenzję)
 • Informacje o Państwa cechach fizycznych (takich jak kolor oczu, kolor włosów lub typ skóry, które zdecydują się Państwo udostępnić nam podczas korzystania z The Beauty Board lub udostępniania recenzji),
 • Dane dotyczące historii zamówień online i każdorazowego użycia karty lojalnościowej w sklepie stacjonarnym (przechowujemy historię transakcji i miejsc dokonywania zakupów; podobnie, gdy kupują Państwo lub zwracają produkt, zbieramy informacje o transakcji takie jak informacje o produkcie oraz data i miejsce dokonania zakupu lub zwrotu)
 • Dane dot. historii kontaktów z nami (możemy przechowywać również historię naszych relacji, przypadków skontaktowania się z obsługą klienta lub złożenia reklamacji)
 • Recenzje, jakie Państwo piszą o produktach i fotografie publikowane na The Beauty Board lub w recenzjach produktowych.

Dane, których wymagamy i które są niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa życzenia są zaznaczone gwiazdką lub podobnym znakiem na formularzach gromadzenia danych lub określane jako obligatoryjne ustnie gdy są zbierane. Jeśli nie wypełnią Państwo wymaganych pól lub nie dostarczą informacji zaznaczonych jako wymagane, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytania.

W naszych sklepach i podczas wydarzeń, które organizujemy (np. wydarzenia makijażowe, wprowadzenie na rynek nowego produktu lub inne wydarzenia odbywające się w naszych sklepach), możemy zbierać dodatkowe dane osobowe zgodnie z warunkami i w celach szczególnie przewidzianych w związku z wydarzeniem.

Informacje, które gromadzimy automatycznie.
  Automatycznie zbieramy o Państwie informacje, gdy wchodzą Państwo lub korzystają z Witryny lub dokonują transakcji zakupu, w szczególności:
 • Dane dot. połączenia: zbieramy informacje o urządzeniu, którego Państwo używają do przeglądania i korzystania z Witryny (takie jak system operacyjny, typ przeglądarki, czy używają Państwo serwerów proxy, przybliżona lokalizacja adresu IP celem identyfikacji Państwa komputera, czas trwania wizyty na stronie, odwiedzane strony oraz link, który przekierował Państwa na Witrynę).
 • Informacje o przeglądaniu (czy są Państwo zalogowani, czy nie): możemy używać plików cookies i innych technologii śledzenia w celu zbierania informacji o Państwie gdy korzystają Państwo z naszej Witryny lub wysyłamy do Państwa wiadomości e-mail. Informacje te pozwalają nam wydedukować Państwa preferencje względem określonych marek lub produktów i przeanalizować sposób, w jaki wchodzą Państwo w interakcję z określoną treścią. Informacje są zbierane niezależnie od tego czy są Państwo zalogowani czy nie. Są one takie same, bez względu na urządzenie, z którego Państwo korzystają. Więcej informacji o plikach cookies i o sposobie ich usuwania można znaleźć w Powiadomieniu o plikach cookies Sephora.
 • Dane o lokalizacji: jeśli są Państwo podłączeni do aplikacji mobilnej i aktywowali Państwo tę opcję, zbieramy informacje o Państwa lokalizacji.
 • Nagrywanie rozmów telefonicznych z obsługą klienta. Jeśli skontaktują się Państwo z jednym z naszych doradców, Państwa rozmowy mogą być nagrywane celem poprawienia jakości usługi. Zostają Państwo o tym poinformowani przed nawiązaniem połączenia. Mają Państwo do dyspozycji również inne sposoby skontaktowania się z nami jeśli nie życzą sobie Państwo, aby rozmowa była nagrywana.

Ponadto w zależności od danych, jakie już posiadamy, niektóre formularze mogą zostać wstępnie wypełnione dzięki automatycznemu pobraniu tych danych do formularza.

W ten sposób, jeśli mają Państwo konto na stronie Sephora.pl i chcą Państwo zapisać się do programu lojalnościowego, wystarczy kliknąć na przycisk, aby zapisać się do programu lojalnościowego i wypełnić brakujące dane lub zweryfikować niepoprawne informacje w koncie, aby uczestniczyć w programie lojalnościowym.

Dodatkowo mogą Państwo podłączyć kartę lojalnościową, którą otrzymali Państwo w jednym z naszych sklepów do swojego konta, aby uzyskiwać korzyści na naszej Witrynie: wystarczy podać numer karty lojalnościowej i wprowadzić brakujące dane lub poprawić niepoprawne informacje.

Informacje, które zbieramy od naszych partnerów i z innych źródeł
  Możemy również uzyskać informacje o Państwie z innych źródeł i połączyć je z informacjami o Państwie, które zbieramy, np.:
 • Informacje z lokalnych baz danych usług pocztowych celem weryfikacji i aktualizacji adresów do dystrybucji;
 • Dane udostępniane przez niezależnych partnerów: są to informacje, które zostały udostępnione przez niezależnych partnerów, z którymi nawiązali Państwo kontakt i którym Państwo zezwolili na udostępnienie nam Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub reklam ukierunkowanych. Są to dane społeczno-demograficzne (takie jak Państwa społeczno-zawodowa kategoria, zakres wiekowy, płeć itp.) informacje kontaktowe (takie jak adres e-mail lub numer telefonu), dane profilowe (takie jak preferencje względem określonych produktów lub usług, przedmioty zainteresowania itp.)
 • Dane udostępniane przez serwisy społecznościowe: są to informacje udostępniane nam przez serwisy społecznościowe, z których Państwo korzystają poprzez naszą Witrynę. W szczególności, gdy dzielą się Państwo doświadczeniami konsumenckimi z Sephora z innymi klientami, korzystają Państwo z serwisu społecznościowego i udostępniają informacje temu serwisowi społecznościowemu i nam. Informacje te podlegają polityce ochrony danych osobowych serwisów społecznościowych, do których Państwa odsyłamy.
Informacje o stronach trzecich

W niektórych przypadkach możemy zbierać informacje, które Państwo przekazują o innych osobach, np. gdy uczestniczą Państwo w grze w naszej Witrynie i zapraszają Państwo znajomych do dołączenia do niej. Wykorzystujemy te informacje jedynie w celu realizacji Państwa zamówień i nie będziemy przesyłać materiałów reklamowych do Państwa kontaktów o ile sami nie zdecydują się na otrzymywanie wiadomości od nas. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Sephora Polska lub strony trzeciej.

Na jakiej podstawie i w jaki sposób wykorzystujemy zebrane informacje?

Zbieramy dane osobowe wyłącznie gdy mamy do tego podstawę prawną.

Zbiory danych osobowych opisane poniżej są tworzone jedynie dlatego, że są:

1) Niezbędne do dostarczenia Państwu Usług i realizacji zamówień składanych przez Państwa.
  Wykorzystujemy Państwa dane, aby zarządzać zawartymi kontraktami i Usługami i aby wypełnić nasze obowiązki umowne, w szczególności:
 • W celu dostarczenia produktów i usług zamawianych przez Państwa online lub w sklepie Sephora, przetwarzania transakcji i rozliczenia, zapewnienia dostawy;
 • W celu zarządzania Państwa kontem online i programem lojalnościowym;
 • Aby umożliwić uzyskanie przez Państwa korzyści z programu lojalnościowego, do którego się Państwo zapisali,
 • W celu zarządzania Państwa rezerwacjami na usługi oferowane przez nasze sklepy (np.. usługi makijażu lub pielęgnacja, wydarzenia w perfumeriach, usługa grawerowania);
 • W celu zarządzania Państwa postami na The Beauty Board, wspólnej przestrzeni do udostępniania zdjęć użytkowników;
 • Do zarządzania Państwa recenzjami produktów;
 • Wszelka inne bieżąca lub przyszła obsługa związana z Usługami i uwzględniona w różnych warunkach korzystania.

i/lub

2) Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu

W tym przypadku zapewniamy uwzględnienie jakiegokolwiek potencjalnego wpływu, jaki ten zbiór może mieć na Państwa i, bardziej ogólnie, użytkowników Witryny. Jeśli uznamy, że Państwa interesy i fundamentalne prawa i swobody wykraczają poza nasz uzasadniony interes, nie będziemy wykorzystywać Państwa danych na tej podstawie i możemy prosić o Państwa zgodę.

Zarządzanie naszymi relacjami z klientami.
Zarządzamy naszą relacją z Państwem poprzez aktualizowanie bazy danych, która zawiera istniejących i potencjalnych klientów, a to pozwala nam zarządzać naszym programem lojalnościowym w sposób proaktywny.

Upewniamy się, że mogą Państwo przeglądać Witrynę swobodnie korzystając z jej funkcjonalności. Mówiąc ogólnie, mogą Państwo przeglądać Witrynę bez konieczności podawania danych, które Państwa identyfikują. Jednakże, informacje o przeglądaniu (zbierane za pomocą plików cookies) są gromadzone automatycznie (zob. sekcja „Informacje, które gromadzimy automatycznie.”), aby zapewnić bezpieczeństwo Witryn i Usług oraz spersonalizować doświadczenie użytkownika online.

Dostosowanie stron, aplikacji i reklam do Państwa preferencji. O ile nie zdecydowali Państwo inaczej (aby dokonać wyboru, zob. Powiadomienie o plikach cookies Sephora ) śledzimy i analizujemy Państwa sposoby korzystania z Witryny (w tym również poprzez zestawianie danych zbieranych w Witrynie i tych zbieranych podczas korzystania z naszych Usług), aby utworzyć profile użytkowników, wyświetlać Państwu lub przesyłać reklamy ukierunkowane i dostosowywać nasze strony i aplikacje. Technologie te są wykorzystywane na Państwa urządzeniach lub w wiadomościach e-mail wysyłanych do Państwa.

Zestawianie danych. Łączymy i zestawiamy dane zebrane online i offline z danymi z Państwa konta, jeśli je Państwo posiadają, jeśli zapisali się Państwo do programu lojalnościowego lub korzystają Państwo z jednej z naszych Usług.

Na przykład:

Łączymy dane z Państwa postów na The Beauty Board, w szczególności kolor oczu i włosów, oraz dane uzyskiwane z Państwa recenzji produktów z danymi Państwa konta klienta i/lub konta lojalnościowego. Wykorzystujemy te dane do sugerowania odpowiednich produktów i ofert, w szczególności poprzez funkcję My Playlist połączoną z Państwa kartą lojalnościową.

Jeśli są Państwo zalogowani do swojego konta i skontaktują się Państwo z obsługą klienta poprzez narzędzia dostępne w Witrynie takie jak automatyczne przypomnienia lub funkcję natychmiastowej wiadomości do jednego z naszych doradców, również łączymy dane o Państwa koncie klienta i/lub lojalnościowym z tymi o Państwa prośbach o kontakt, aby zapewnić Państwu dopasowaną obsługę i odpowiedzieć na Państwa zapytania w sposób skuteczny.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby dane były ze sobą zestawiane, muszą Państwo się wylogować przed skorzystaniem z tych narzędzi.

Badania i statystyki w zakresie zachowania.
Zebrane informacje wykorzystujemy również w badaniach i statystykach, po ich zanonimizowaniu.

i/lub

Poza tymi przypadkami, są one również zbierane np. gdy wypełniają Państwo formularz kontaktowy, wysyłają nam reklamację, zapisują się na newsletter, lub gdy Państwo publikują komentarz lub też gdy taka zgoda jest wymagana prawem (np. aby przesłać Państwu ofertę partnerów poprzez e-mail lub wiadomość SMS lub użyć plików cookies do tworzenia reklam ukierunkowanych), które umożliwiają nam:

Zapewnienie skutecznej obsługi klienta.

Wykorzystujemy Państwa dane do komunikowania się z Państwem, zarządzania Państwa subskrypcjami na nasz newsletter i odpowiadania na Państwa pytania, zarządzania Państwa reklamacjami (obsługa klienta). W przypadku połączeń telefonicznych, Sephora nagrywa rozmowy, aby zarządzać reklamacją oraz do celów ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami .

Przekazanie Państwu informacji o naszych produktach, usługach, ofertach, promocjach, korzyściach i wydarzeniach oraz aby udostępniać informacje, które mogą Państwa zainteresować.

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, aby zarządzać naszymi relacjami sprzedażowymi w sposób dynamiczny. Przetwarzamy Państwa dane także po to, aby prezentować nasz wizerunek firmowy oraz promować nasze produkty i usługi, w tym wyróżniać usługi właściwe ze względu na Państwa lokalizację geograficzną i przeprowadzać badania konsumenckie i badania marketingowe. Oferty mogą również dotyczyć produktów i usług stron trzecich. Jeśli zasadniczo nie chcą Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane w ten sposób, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie zarządzania kierowanymi do Państwa materiałami reklamowymi?

Ważne informacje na temat przetwarzania w celu zapobieżenia i zarządzania zdarzeniami płatniczymi

W ramach naszej walki z oszustwami internetowymi, informacje o Państwa zamówieniu oraz informacje o urządzeniu użytym do złożenia zamówienia (w szczególności o systemie operacyjnym, lokalizacji urządzenia, informacji o tym czy zastosowano serwer proxy itp.) są zbierane automatycznie za Państwa zgodą i są wykorzystywane do analizy Państwa transakcji celem wykrycia oszustwa i uniknięcia niezapłaconych kwot. Mogą one zostać wysłane do wszystkich stron trzecich zgodnie z prawem lub wyznaczonych przez SEPHORA wyłącznie w celu zidentyfikowania tożsamości Kupującego, ważności zamówienia, użytej metody płatności i planowanej dostawy. Mogą Państwo odmówić udzielenia zgody lub wycofać zgodę w dowolnym czasie postępując zgodnie z metodami określonymi w sekcji Powiadomienie o plikach cookies w niniejszej polityce. Jednakże, jeśli Państwo nie zgodzą się na pliki cookies wykorzystywane w celu zabezpieczenia transakcji, Państwa zamówienie nie będzie mogło być zatwierdzone automatycznie i będzie podlegało ręcznej weryfikacji. Do potwierdzenia zamówienia może być wymagany dowód tożsamości.

W przypadku jakichkolwiek pytań dot. działań, o których mowa powyżej, lub gdy Państwa konto zostanie zablokowane, proszę skontaktować się z obsługą klienta (zob. Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?).

Nie wykorzystujemy danych osobowych do celów innych niż do tych, dla których zostały one zebrane, chyba że zatwierdzą Państwo takie wykorzystanie w późniejszym czasie.

i/lub

3) Niezbędnych do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych.

Niektóre dane mogą również być przechowywane, abyśmy mogli spełnić nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa np. w zakresie okresów przechowywania danych.

Jak długo Państwa dane są przechowywane?

Państwa dane są przechowywane w zależności od celu dla którego są przetwarzane.

Zasadniczo Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy i trzy lata od jej rozwiązania, następnie zostają zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi nas wymogami prawnymi, jako dowód lub zostają poddane anonimizacji celem wykorzystania w badaniach i statystykach.

Jednakże, niektóre dane przechowujemy po usunięciu Państwa konta, w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem lub gdy są one potrzebne w zarządzaniu sporami i roszczeniami.

W niektórych przypadkach, ze względu na wymogi prawne, możemy przechowywać niektóre Państwa dane osobowe nawet jeśli usuną Państwo konto lub gdy problem dotyczy tego konta, np. w przypadku salda ujemnego lub nierozstrzygniętego roszczenia bądź sporu. W takim przypadku dane niezbędne do rozwiązania problemu lub sporu są przechowywane przez okres niezbędny do ustalania dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Inne dane mogą być przechowywane do prowadzenia badań lub statystyk po poddaniu ich anonimizacji w celu zapobieżenia ich ponownemu przypisaniu do zidentyfikowanych osób

Szczególne przypadki

Przypadek Kategorie odnośnych danych Czas przechowywania przed usunięciem
Zapisanie się do newslettera Informacje o Państwa adresie e-mail i preferencjach w zakresie elektronicznych materiałów reklamowych Dopóki nie zrezygnują Państwo z newslettera poprzez swoje konto lub za pomocą linku do rezygnacji z newslettera podawanych w treści newslettera.
Państwa historia transakcji Lista zamówień złożonych online i w sklepie (jeśli użyli Państwo karty lojalnościowej) Dopóki Państwa konto jest aktywne i przez trzy kolejne lata od dezaktywacji.
Geolokalizacja Lokalizacja w czasie rzeczywistym, jeśli aktywowali Państwo tę usługę, aby oferować Państwu produkty i usługi w zależności od miejsca przebywania Dane nie są przechowywane.
Płatność za zamówienie online Jeśli wybrali Państwo opcję zapisania tych informacji w swoim koncie na potrzeby przyszłych zakupów Dopóki nie usunęli ich Państwo z konta lub dopóki Państwa karta bankowa jest ważna.
Dowód tożsamości niezbędny do weryfikacji posiadacza karty Dokument ten zostaje zniszczony w ciągu 24 godzin po przeprowadzeniu dodatkowych weryfikacji.
Treści tworzone w naszej wspólnej przestrzeni Beauty Board Pseudonim, fotografia, kolor oczu i włosów, JDopóki nie usuną Państwo tych informacji.
Bezpieczeństwo Witryny i Usług Dane identyfikacyjne, dane o połączeniu, w tym adres IP 6 miesięcy
Komu je udostępniamy?

Udostępniamy Państwa dane gdy jest to niezbędne do zarządzania Witryną i usługami.

W ramach korzystania z Usług, niektóre informacje o Państwu są wysyłane do podmiotów przetwarzających dane, którzy zarządzają Witryną i świadczą związane z nią usługi celem świadczenia swoich usług. W ten sposób Państwa dane o płatnościach są wysyłane do dostawców usług płatniczych i instytucji bankowych celem realizacji transakcji związanych z Państwa subskrypcjami i zarządzaniem kartami lojalnościowymi a także działań marketingowych. Niektóre z tych usług mogą również być realizowane przez inne podmioty Grupy LVMH.

Za Państwa zgodą niektóre dane (dane do kontaktu, profil) są udostępniane partnerom w celu przesyłania Państwu spersonalizowanych ofert.

Państwa dane do kontaktu, zainteresowania, wiek za Państwa zgodą mogą być udostępniane w odniesieniu do dokonywanych przez Państwa wyborów naszym partnerom biznesowym, którzy mogą przesyłać Państwu informacje o swoich produktach i usługach. Na przykład informacje te mogą zawierać oferty makijażu lub próbki kosmetyków lub też innych produktów sprzedawanych przez naszych partnerów. Na przykład możemy wówczas przekazać niektóre informacje o Państwie firmom kosmetycznym, jeśli wyrażą Państwo chęć uczestniczenia w konkursie lub wydarzeniach promocyjnych związanych z wprowadzeniem nowego produktu na rynek. (Aby wyświetlić dostępne opcje, zob. sekcję W jaki sposób wypisać się z newsletterów, zarządzać opcjami dotyczącymi materiałów promocyjnych i reklam ukierunkowanych?

Państwa dane w szczególnych sytuacjach mogą być udostępniane naszej firmie windykacyjnej, spółkom z grupy Sephora lub prawnie upoważnionym stronom trzecim, abyśmy mogli odzyskać swoje wierzytelności, oraz ustalać i dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Możemy również udostępnić Państwa dane naszym zewnętrznym firmom w przypadku sporów, osobom trzecim, takim jak winpubltorzy odpowiedzialni za pobranie zaległych płatności lub zwalczanie oszustwa internetowego, które zostały dopuszczone na podstawie przepisów prawa lub wyznaczone przez Sephora wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości Kupującego, ważności zamówienia, zastosowanej metody płatności i planowanej dostawy.

Dane publikowane na platformie The Beauty Board i recenzje produktów, które Państwo tworzą są dostępne publicznie

Fotografie i informacje, które zdecydują się Państwo zamieścić na Beauty Board, a także recenzje produktów są dostępne public/p>.

Dane są również udostępniane stronom trzecim, gdy użyjmediaństwo mediów społecznościowych.

Gdy użyją Państwo mediów społecznościowych, dane o Państwa tożsamości są automatycznie przekazywane tym mediom społecznościowym. Mogą również Państwo udostępnić poszczególne informacje lub treści (kartę produktu, Państwa posty na The Beauty Board itp.) dostępne na sephora.pl w mediach społecznościowych. Takie przetwarzanie podlega warunkom korzystania z danych mediów społecznościowych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Państwa dane mogą również zostać udostępnione w przypadkach nieopisanych powyżej, jeżeli będzie to zgodne z przepisami prawa. W przypadku, gdy całość lub część przedsiębiorstwa Sephora zostanie sprzedana, Państwa dane osobowe zostaną udostępnione nabywcy, aby zapewnić ciągłość świadczenia Usług i/lub, w celach bezpośredniego marketingu, o ile nie zdecydują Państwo inaczej.

W jaki sposób zagwarantowane jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są chronione za pomocą technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych zgodnych z właściwymi regulacjami prawnymi, które zapewniają bezpieczeństwo i poufność ich przetwarzania.

W szczególności, Sephora stosuje technologie zabezpieczające takie jak szyfrowanie, uwierzytelnianie i systemy wykrywania oszustw, aby chronić Państwa konto online i transakcje płatnicze.

Sephora uzyskuje pisemne zobowiązania od swoich dostawców usług i podwykonawców celem zagwarantowania i wdrożenia właściwych środków ochrony, które zapewniają ochronę danych osobowych im powierzonych w celu przetwarzania zgodnie z wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza teren Unii Europejskiej? Jakie są gwarancje?

Przechowujemy Państwa dane w obrębie Unii Europejskiej. Jednakże możliwe jest, że dane, które zbieramy, gdy Państwo korzystają z naszej Witryny lub Usług są przekazywane poza Unię Europejską do krajów, których prawo w zakresie ochrony danych osobowych różni się od tego obowiązującego na terenie unii Europejskiej lub kraju Państwa zamieszkania.

Dotyczy to zwłaszcza przypadku, gdy dane udostępniane naszym dostawcom usług lub naszym podwykonawcom zlokalizowanym poza terenem Unii Europejskiej (w szczególności spółce BazaarVoice w Kanadzie, której prawo zostało uznane przez Komisję Europejską jako prawo o adekwatnym poziomie ochrony). Korzystamy z usług tej spółki, aby zarządzać i publikować Państwa opinie o produktach sprzedawanych za pośrednictwem naszej Witryny. Gdy odbiorca jest zlokalizowany w kraju, którego prawo nie zostało uznane za adekwatne przez Komisję Europejską, upewniamy się, że przekazywanie danych odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony prywatności i podstawowe prawa osób, lub ekwiwalentne gwarancje, lub, w przypadku Stanów Zjednoczonych, że odbiorca przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności.Na Państwa żądanie, możemy przekazać Państwu listę krajów trzecich, do których dane są transferowane.

W jaki sposób wypisać się z newsletterów, zarządzać opcjami dotyczącymi materiałów promocyjnych i reklam ukierunkowanych?

Jakimi opcjami Państwo dysponują w zakresie materiałów reklamowych?

Mogą Państwo zapisać się na naszą listę mailingową i zgodzić się na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych i promocyjnych. Mogą Państwo przejrzeć opcje dotyczące powiadomień promocyjnych w dowolnej chwili, postępując zgodnie z poniższą instrukcją

Jeśli mają Państwo konto: zaloguj się do konta online i zmień ustawienia na stronie „Preferencje”,

  Skontaktuj się z Obsługą Klienta:
 • pocztą na następujący adres: Sephora Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki I Wigury 16C, 02-092 Warszawa
 • telefonicznie, w godz. 9:00–20:00 od poniedziałku do soboty pod numerem 800 700 807 lub 801 801 400 (opłata zgodna ze stawkami operatora)
 • lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: cok@sephora.pl

newslettery: jeśli masz konto na naszej stronie, możesz zmienić subskrypcję newslettera w dowolnym momencie i wypisać się poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.

Komunikacja elektroniczna: możesz również w dowolnym momencie kliknąć w linki rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail o naszych promocjach

korespondencja pocztowa: możesz w dowolnej chwili zrezygnować, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji Skontaktuj się z nami.

rozmowy telefoniczne: możesz w dowolnej chwili zrezygnować, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji Skontaktuj się z nami.

Należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli zrezygnują Państwo z powiadomień promocyjnych, możemy kontaktować się z Państwem listownie, telefonicznie i/lub mailowo w sprawach niedotyczących promocji, jak np. w sprawach związanych z Państwa kontem lub bieżącymi transakcjami.

Co mogą Państwo zrobić jeśli nie chcą Państwo reklam ukierunkowanych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe za pomocą plików cookies w celu ukierunkowania reklam (np. aby wyświetlać reklamy dostosowane do Państwa profilu na stronach stron trzecich, reklamy, które prawdopodobnie Państwa zainteresują, lub w celu podniesienia sprzedaży gdy czytają Państwo wiadomość e-mail zawierającą określoną ofertę). Ten typ ukierunkowania jest możliwy dzięki technologiom od naszych partnerów reklamowych, którzy łączą dane o przeglądaniu danego użytkownika na tych Stronach, platformach mediów społecznościowych i stronach stron trzecich, bez względu na urządzenie, z jakiego korzysta. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z takiego przetwarzania w sposób opisany poniżej:

• Na platformach mediów społecznościowych (np. Facebook lub Instagram): mogą Państwo zrezygnować z tego typu przetwarzania w dowolnym momencie poprzez skonfigurowanie ustawień reklam w swoim koncie

• Na stronach stron trzecich: mogą Państwo odnieść się do powiadomienia o plikach cookies, aby dowiedzieć się, jak wycofać zgodę.

Uwaga: wycofanie zgody na reklamy ukierunkowane oznacza jedynie, że nie będą Państwo już odbiorcą reklam, które są ukierunkowane specjalnie na Państwa. Powyższe nie ma wpływu na wyświetlanie lub otrzymywanie innych, nieukierunkowanych reklam, ani nie zapobiega ich wyświetlaniu lub otrzymywaniu

W jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do danych osobowych? W jaki sposób mogą Państwo je poprawić, usunąć lub skorzystać z innych przysługujących Państwu praw?

Dostęp

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w tym do uzyskania ich kopii. Przed przesłaniem odpowiedzi na Państwa zapytanie, jesteśmy prawnie zobowiązani zweryfikować Państwa tożsamość. Możemy być zobowiązani do poproszenia Państwa o dodatkowe informacje, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Zobowiązujemy się odpowiedzieć na Państwa zapytanie możliwie jak najszybciej.

Jeśli mają Państwo konto Sephora, mają Państwo bezpośredni dostęp do danych zawartych w koncie online, do historii transakcji oraz do opcji w zakresie marketingu bezpośredniego.

Dzięki temu mogą Państwo poprawiać, zmieniać lub usuwać Państwa dane identyfikacyjne i dane do kontaktu. Jeśli usuną Państwo swoje dane, nie będą mogli Państwo dłużej korzystać z Usług powiązanych z Państwa kontem online lub programu lojalnościowego. Mogą Państwo, w granicach określonych przepisami prawa, wykonać prawo do przenoszenia danych umożliwiające otrzymanie dostarczonych przez Państwa danych osobowych w formacie interoperacyjnym. Dane dostarczone to takie, które przekazali nam Państwo automatycznie przy utworzeniu konta i/lub zapisaniu się do naszego programu lojalnościowego, a także dzięki dokonywanym wyborom (playlisty, ulubione produkty itp.).

Jeśli nie mogą Państwo uzyskać dostępu do konta lub do innych danych, prosimy skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji Skontaktuj się z nami.

Poprawianie niezgodnych danych osobowych

Mogą Państwo również poprosić o poprawienie Państwa danych osobowych, gdy te są niepoprawne i ograniczyć ich przetwarzanie. Mogą Państwo również poprosić o uzupełnienie danych osobowych będących w naszym posiadaniu. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o dostarczenie dokumentacji niezbędnej dokumentacji potwierdzającej takie uzupełnienia lub zmiany.

Jeśli nie mogą Państwo uzyskać dostępu do swojego konta lub jeśli nie da się poprawić danych, które Państwo chcą poprawić, proszę się z nami skontaktować w sposób opisany w sekcji poniżej Jak można się z nami skontaktować.

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie (np. subskrypcja newslettera, elektroniczne zaproszenia do korzystania z usług i produktów innych niż te, z których już Państwo korzystają, korzystanie z plików cookies i podobnych technologii na tej stronie), mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.

Mogą Państwo skorzystać z tego prawa zmieniając opcje dotyczące marketingu bezpośredniego i subskrypcji newslettera oraz poprzez wycofanie swojej zgody na korzystanie z plików cookies w sposób opisany w naszym Powiadomieniu o plikach cookies Sephora.

Żądanie usunięcia danych
  Mogą Państwo również żądać usunięcia Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych przestało być konieczne biorąc pod uwagę korzystanie przez Państwa z naszej Witryny i Usług
 • cele przetwarzania przedstawione w niniejszej polityce ustały lub przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem
 • usunięcie danych wynika z przepisów prawa
 • wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych (zob. wyżej)
 • nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych z powodów Państwa sytuacji osobistej
 • nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego
 • Państwa dane zostały zebrane online gdy, byliście Państwo niepełnoletni
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego

Mogą Państwo również zażądać, w granicach prawa, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone.

Należy zwrócić uwagę, że prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, nie ma zastosowania gdy Sephora Polska może zachować niektóre dane osobowe, jeśli wymaga tego przepis prawa lub gdy inne powody uprawniają nas do tego np. w celu wykonania lub obrony praw w postepowaniu sądowym lub gdy wykonanie tego prawa naruszałoby prawo do wolności wypowiedzi i dostępu do informacji. Na przykład, w przypadku gdy naruszyli Państwo przepisy naszych Ogólnych Warunków Korzystania lub Sprzedaży.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań o niniejszą politykę ochrony danych lub jakiekolwiek wymagania związane z Państwa danymi osobowymi, mogą się Państwo skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji Skontaktuj się z nami. Roszczenia: jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa nie są respektowane lub że Państwa dane nie są chronione, mają prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do inspektora ochrony danych osobowych powołanego przez Sephora, którego skarga dotyczy lub, jeśli mieszkają Państwo na terytorium Unii Europejskiej, do organu właściwego ze względu na Państwa miejsce zamieszkania.

W jaki sposób mogą Państwo zostać powiadomieni o zmianach w niniejszej polityce?

Ważne: możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej polityce, aby odzwierciedlić zmiany w stosowanych przez nas praktykach, określić Państwa praktyki w sposób bardziej szczegółowy lub zachować zgodność z przepisami prawnymi. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni poprzez wiadomość wyświetloną na stronie, lub w inny, właściwy sposób, i poproszeni o zapoznanie się ze zaktualizowaną polityką. Jeśli posiadają Państwo konto, zostaną Państwo również powiadomieni mailowo lub za pomocą powiadomienia dostępnego w Państwa koncie.

Data ostatniej aktualizacji: 24/05/2018

Przedmiot ostatniej aktualizacji: całkowite przeformułowanie polityki w celu spełnienia wymogów dotyczących przejrzystości zawartych w rozporządzeniach unijnych w sprawie ochrony danych osobowych (rozporządzenie UE 2016/679).

Powiadomienie o plikach cookies Sephora

Gdy łączą się Państwo z naszą Witryną, na podstawie Państwa zgody, my (lub nasi partnerzy) mogą instalować różne pliki cookies na Państwa urządzeniu, aby rozpoznawać przeglądarkę na Państwa urządzeniu dopóki pliki cookies (Państwa „Urządzenie”) jest ważne.

Ta strona pomoże Państwu zrozumieć, czym są pliki cookies, jak z niego korzystamy oraz jak mogą Państwo zmienić preferencje w zakresie tych plików.

Aby przejść bezpośrednio do sekcji, aby zarządzać plikami cookies z tej Witryny, kliknij Państwa preferencje w zakresie plików cookies.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” („ciasteczka”) to ogólny termin na pliki tekstowe zapisywane w przeznaczonym do tego miejscu na dysku twardym Państwa urządzenia (np. komputera, tabletu, smartfona itp.) z używanego nośnika (Internet, aplikacje itp.) gdy przeglądają Państwo treść lub materiały reklamowe online. Takie pliki cookies umożliwiają tworzącemu zidentyfikować urządzenie, na którym są przechowywane, śledzić aktywność użytkownika nośnika i dostarczać informacje, o tym jakie są preferencje użytkownika lub informacje, jakie użytkownik wcześniej wpisał w formularzach. Dane te są przechowywane, dopóki pliki cookies pozostają ważne lub są przechowywane. Niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania z nośnika, inne optymalizują i dostosowują prezentowaną treść, inne prezentują reklamy.

LPliki cookies nie identyfikują użytkownika bezpośrednio, ale identyfikują przeglądarkę lub urządzenie. Informacje o treści wyświetlanej na nośniku jest bezpośrednio powiązana z identyfikatorem w plikach cookies. Gdy użytkownik przegląda treści na danym nośniku, ten identyfikator zapisuje rodzaje i liczbę odsłon strony oraz interakcje na stronie (np. liczba kliknięć); w ten sposób możliwe jest śledzenie akcji użytkownika wykonywanych podczas przeglądania nośnika.

Stosowanie plików cookies umożliwia powiązanie danych przeglądania z profilem użytkownika, bez względu na urządzenie, jakiego używa, dzięki technologii wymiany plików cookies wdrożonej przez partnerów, którzy tworzą te pliki, agencje informacyjne lub firmy zajmującej się reklamami cyfrowymi, aby można było śledzić podróż użytkownika bez względu na to, jakiego urządzenia lub nośnika używa.

Jakie pliki cookies są wykorzystywane na stronie www.sephora.pl? ?

Gdy łączą się Państwo z naszą Witryną, możemy instalować pięć typów plików cookies na Państwa urządzeniu:

Techniczne pliki cookies, aby umożliwić Państwu przeglądanie strony, zapewnić jej bezpieczeństwo i umożliwić Państwu dostęp do różnych produktów i usług prezentowanych na stronie. dowiedz się więcej
Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa płatności, aby zapobiegać oszustwom płatniczym + dowiedz się więcej
Pliki cookies służące badaniu oglądalności witryn, które umożliwiają nam uzyskać statystyki odwiedzin, porównać je z innymi stronami i decydować o podjęciu ewentualnych działań (jak np. wysłanie Państwu wiadomości e-mail) + dowiedz się więcej
Reklamowe pliki cookies umożliwiające nam i stronom trzecim wyświetlanie na tej stronie i innych reklam dostosowanych do Państwa profilu poprzez zestawienie danych na temat Państwa nawyków przeglądania i danych z baz danych o klientach prowadzonych przez Sephora i strony trzecie + dowiedz się więcej
Pliki cookies do udostępniania umożliwiające Państwu udostępnianie treści naszej strony innym osobom lub udostępniania Państwa opinii na temat treści strony + dowiedz się więcej

W jaki sposób są Państwo informowani?

Gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę po raz pierwszy, a Sephora chce użyć plików cookies innych niż „techniczne”, informujemy Państwa o tym, że wykorzystujemy pliki cookies na banerze informacyjnym na górze strony. Kontynuując przeglądanie Witryny, gdy widoczny jest ten banner, zgadzają się Państwo na wykorzystanie tych plików. Jednakże mogą Państwo zmienić ustawienia dla tych plików w dowolnym momencie (zob. sekcję „Państwa preferencje w zakresie plików cookies”).

Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat plików cookies i o sposobach zarządzania ustawieniami.

Okres przechowywania i skutki zablokowania plików cookies

Typ plików cookies Okres przechowywania Skutki zablokowania
Niezbędne pliki cookies Ich żywotność jest bardzo krótka, zazwyczaj trwa tyle, ile jedna sesja. Mogą Państwo stracić możliwość wyświetlania strony lub korzystania z usług
Personalizujące pliki cookies Ich żywotność zazwyczaj trwa tyle, ile jedna sesja, kilka godzin lub maksymalnie jeden rok. Sposób prezentacji strony nie jest dostosowany do preferencji wyświetlania Państwa urządzenia, Państwa hasła i informacje o wypełnionych formularzach na stronie nie są zapisywane
Pliki cookies służące analizie, optymalizacji i badaniu oglądalności witryny Żywotność plików cookies służących badaniu oglądalności nie przekracza 13 miesięcy. Nie ma wpływu na korzystanie ze strony.
Reklamowe pliki cookies Żywotność reklamowych plików cookies zazwyczaj nie przekracza 13 miesięcy. Nie ma wpływu na korzystanie ze strony. Jednakże, usunięcie ich nie spowoduje zatrzymania wyświetlania reklam. Spowoduje jedynie, że prezentowane reklamy nie będą uwzględniać Państwa zainteresowań.
Pliki cookies służące udostępnianiu Żywotność tych plików określana jest przez każdy serwis społecznościowy, ale nie może przekraczać 13 miesięcy. Nie ma wpływu na korzystanie ze strony. Jednakże dezaktywacja tych plików uniemożliwi wszelkie interakcje z danymi serwisami społecznościowymi

Państwa preferencje w zakresie plików cookies

Używając naszej strony wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies, o których mowa powyżej. Mogą Państwo w dowolnym momencie zdecydować o deaktywowaniu niektórych lub wszystkich plików cookies.

Istnieją różne sposoby na zarządzanie preferencjami w zakresie plików cookies:

Narzędzia do zarządzania plikami cookies
Narzędzie Sephora do zarządzania plikami cookies umożliwia przeglądanie i kontrolowanie sposobu, w jaki większość plików cookies Witryny są wykorzystywane gdy ją Państwo przeglądają oraz zarządzanie Państwa preferencjami (brak zgody lub zgoda) Kliknij tutaj aby przejść do platformy
Nie wyrażenie zgody na reklamowe pliki cookies (reklamy ukierunkowane) nie wpływa na korzystanie z naszej Witryny. Jednakże brak zgody na te pliki nie wstrzyma wyświetlania reklam(nieukierunkowanych) na naszej stronie lub online.
Spowoduje jedynie, że prezentowane reklamy nie będą uwzględniać Państwa zainteresowań.
Niektórymi plikami cookies nie da się zarządzać poprzez to narzędzie. Sposoby deaktywacji tych plików zostały zaprezentowane poniżej:
Cel Dostawca plików cookies Link deaktywacyjny
Badania oglądalności Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
Bezpieczeństwo płatności Worldpay Dokonaj wyboru używając poniższych przycisków:
tak nie
Kliknięcie „nie” uniemożliwia automatyczne przetworzenie Państwa zamówienia (Dowiedz się więcej)
Udostępnianie Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram https://www.instagram.com/legal/cookies/
Google + https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
YouTube https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Snapchat https://www.snap.com/en-US/cookies-policy/
Cookies «Flash»© Adobe Flash Player™ Ze względu na fakt, że Państwa terminal może być w stanie wyświetlać treść stworzoną w języku Flash, mogą Państwo zarządzać narzędziami plików cookies Flash bezpośrednio na stronie: //www.adobe.com.
Opcje dostępne w przeglądarce

Państwa przeglądarka może umożliwić Państwu opcje wyłączenia wszystkich lub niektórych plików cookies w sposób systematyczny lub według dostawcy plików cookies. Mogą Państwo również skonfigurować oprogramowanie Państwa przeglądarki, aby akceptować lub odrzucić pliki cookies (w zależności od przypadku lub wszystkich).

  Jednakże należy pamiętać, że wyłączenie wszystkich plików cookies uniemożliwi Państwu korzystanie z naszej Witryny w normalnych warunkach, z wyjątkiem podstawowych funkcji.
 • Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Internet Explorer: należy kliknąć w przycisk Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. W zakładce Ogólne, Historia przeglądania, należy kliknąć Ustawienia. Następnie, należy kliknąć Wyświetl Pliki i je wybrać lub pliki cookies, które chcą Państwo wyłączyć. Następnie należy zamknąć okno, które zawiera listę plików cookies i kliknąć dwa razy OK, aby powrócić do Internetu.
 • Jeśli używają Państwo przeglądarki Firefox: należy kliknąć ikonkę Menu Firefox, następnie przycisk Narzędzia, następnie Opcje; w okienku, które się pojawi, należy wybrać Prywatność i kliknąć Usuń Wybrane Ciasteczka. Należy wybrać pliki cookies, które chcą Państwo wyłączyć, a następnie je usunąć.
 • Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Safari: należy kliknąć w przycisk Ustawienia, a następnie Preferencje. W okienku, które się pojawi, należy wybrać Prywatność/Bezpieczeństwo, a następnie kliknąć Pokaż Ciasteczka. Należy wybrać pliki cookies, które chcą Państwo wyłączyć, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystkie.
 • Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Chrome: należy kliknąć na ikonkę menu Chrome, a następnie Ustawienia. Na dole strony należy kliknąć Pokaż opcje zaawansowane. W sekcji Prywatność należy kliknąć Ustawienia treści. Aby deaktywować ciasteczka:
 • Należy wybrać Pliki cookies, kliknąć Wszystkie Pliki cookies i dane stron, a następnie najechać kursorem na stronę, którą utworzyły Ciasteczka i kliknąć X w prawym rogu lub kliknąć Usuń Wszystkie.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Należy zwrócić uwagę, że ze względu na fakt, że niektórzy z naszych partnerów w zakresie reklam cyfrowych są zlokalizowani poza Unią Europejską, dane zbierane za pomocą plików cookies mogą być przekazywane do państw niebędących członkami UE, których prawo w zakresie ochrony danych osobowych różni się od tego obowiązującego w Unii Europejskiej. Ściśle wymagamy od naszych partnerów, aby wykorzystywali informacje zebrane za pomocą plików cookies na naszej Witrynie wyłącznie w celu zarządzania lub świadczenia żądanych usług i prosimy, aby zawsze działali zgodnie z obowiązującymi prawami w zakresie ochrony danych i zwracali szczególną uwagę na poufność przekazywanych informacji. Aby dowiedzieć się więcej, można zapoznać się z ich politykami w zakresie ochrony danych osobowych.

Idąc o krok dalej: szczegółowe zrozumienie, jak używane są pliki cookies

Techniczne pliki cookies
  Techniczne pliki cookies zawierają pliki niezbędne do przeglądania Witryny (takie jak identyfikatory sesji) i funkcyjne pliki cookies, które umożliwiają Państwu dostęp do określonych funkcji, takich jak możliwość rozpoznawania Państwa, aby zasygnalizować Państwa wizytę na stronie lub aby poprawić komfort przeglądania, w tym:
 • aby przechowywać informacje o formularzu, który Państwo wypełnili na naszej Witrynie (rejestracja konta lub dostęp) lub o produktach i usługach, lub informacje które Państwo wybrali na naszej Witrynie (zasubskrybowane usługi, treść w koszyku zamówień itp.),
 • aby umożliwić Państwu dostęp do zastrzeżonych i osobistych obszarów na naszej Witrynie, takich jak Państwa konto, przy użyciu identyfikatorów i danych, które dotychczas nam Państwo udostępnili,
 • aby wdrożyć środki ochrony, np. gdy są Państw proszeni o ponowne zapisanie się na jakiś element zawartości lub usługę po upływie określonego czasu,
 • aby dostosować wygląd strony do preferencji na Państwa urządzeniu (np. używany język lub rozdzielczość ekranu).

Mogą Państwo odrzucić ten typ plików cookies i usunąć je w ustawieniach przeglądarki (zob. sekcję Opcje dostępne w przeglądarce). Jednakże, mogą Państwo stracić możliwość wyświetlania Witryny lub korzystania z usług.

Pliki cookies służące do zabezpieczenia płatności

LPliki cookies mogą pomóc w zwalczaniu oszustw internetowych (oszustwa płatnicze, kradzież tożsamości itp.). W związku z tym, zgodnie z Państwa prawami, Sephora lub dostawcy usług działający w imieniu Sephora mogą przechowywać „śledzące” pliki (ang. tracker), aby zbierać informacje o urządzeniu, na którym złożono Zamówienie (w tym używany system operacyjny, lokalizację urządzenia, czy zastosowano serwer proxy itp.). Rozwiązanie „fingerprint tracking” powiązane z danymi o Państwa Zamówieniu jest stosowane w celu potwierdzenia Państwa Zamówienia, wybranej metody płatności oraz sposobu dostawy. Informacje te mogą zostać wysłane do wszystkich stron trzecich zgodnie z prawem lub służbom wykrywania i zapobiegania oszustwom wyznaczonym przez SEPHORA wyłącznie w celu zidentyfikowania tożsamości Kupującego, ważności zamówienia, użytej metody płatności i planowanej dostawy.

Jednakże, jeśli Państwo nie zgodzą się na pliki cookies wykorzystywane w celu zabezpieczenia transakcji, Państwa zamówienie nie będzie mogło być zatwierdzone automatycznie i będzie podlegało ręcznej weryfikacji. Do potwierdzenia zamówienia może być wymagany dowód tożsamości.

W przypadku jakichkolwiek pytań o kontrolę, o której mowa powyżej, lub gdy Państwa konto zostanie zablokowane, proszę skontaktować się z obsługą klienta (zob. sekcję Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?).

Pliki cookies do badań oglądalności
  Pliki cookies do badań oglądalności mierzą oglądalność różnorodnej treści i sekcji naszej strony w celu ich oceny i organizacji i przede wszystkim aby:
 • uzyskać statystyki odwiedzających, ilość i wykorzystanie różnych elementów składających się na naszą Witrynę (wyświetlane sekcje i treści, podróż użytkownika), aby pomóc nam poprawić zainteresowanie i przyjazność dla użytkowników naszych usług
 • dostosować wygląd naszej Witryny lub obszarów reklamowych do preferencji wyświetlania Państwa urządzenia (używany język, rozdzielczość ekranu, używany system operacyjny itp.) gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę, w zależności od sprzętu i programu do przeglądania lub odczytu zainstalowanym na Państwa urządzeniu.

Pliki cookies do badań oglądalności są publikowane przez naszych dzno�wców usług lub przez nas. Poza analizą odwiedzających, mogą one wykrywać problemy z przeglądaniem, aby pomóc nam zwiększyć przyjazność prezentowania treści dla użytkowników naszych usług.

Usługi analizy odwiedzających, które wykorzystuje ta strona jedynie wytwarza i przesyła zagregowane dane statystyczne i dane o ilości odwiedzających do naszych wykonawców technicznych z pominięciem wszelkich indywidualnych informacji. Dane statystyczne są zestawiane ze statystykami odwiedzających z innych stron oraz z Państwa danymi klienta.

W ten sam sposób wykorzystujemy również narzędzia pomiarowe do pomiaru skuteczności naszych kampanii e-mail, co umożliwia nam zaplanowanie właściwych akcji sprzedażowych według zebranych informacji (np. przesyłając nową wiadomość lub spersonalizowaną ofertę).

Mogą Państwo zdecydować o wyłączeniu plików cookies, które statystycznie analizują Państwa dane o przeglądaniu. Aby to uczynić, zob. sekcję „Państwa preferencje w zakresie plików cookies”.

Reklamowe pliki cookies

Cel

  Korzystanie z reklamowych plików cookies określa treść reklamową, która promuje tylko te produkty i/lub usługi oferowane na stronie www.sephora.pl, które mogą pasować do Państwa zainteresowań zgodnie z wnioskami wyciągniętymi na podstawie dotychczasowej historii przeglądania na danym urządzeniu, w szczególności poprzez:
 • policzenie całkowitej liczby reklam, które wyświetliliśmy w naszych obszarach reklamowych, zidentyfikowanie tych reklam, ich liczbę wyświetleń, liczbę użytkowników, którzy kliknęli na te reklamy oraz, jeśli dotyczy, ostatnie działania podjęte przez użytkowników na stronach, do których przekierowały te reklamy,
 • dostosowanie treści reklamowych na naszej Witrynie i na urządzeniu dostarczanych przez nasze obszary reklamowe oraz nasze oferty, według historii przeglądania naszej Witryny lub stron internetowych stron trzecich na Państwa urządzeniu, zakupów, których mogą Państwo dokonywać i/lub według danych lokalizacyjnych (długość i szerokość geograficzna) wysyłane przez Państwa urządzenie (za Państwa uprzednią zgodą)
 • w zakresie, w jakim dostarczyli nam Państwo dane osobowe, w tym Państwa elektroniczne dane do kontaktu, podczas rejestracji, składania Zamówienia lub poprzez dostęp do jednej z naszych usług, powiązanie tych danych z informacjami o przeglądaniu, aby, np. przesyłać Państwu elektroniczne wiadomości marketingowe lub wyświetlać na Państwa urządzeniu – w obrębie przestrzeni reklamowych, które publikujemy – spersonalizowane reklamy, które są specjalnie dla Państwa przeznaczone i które mogą być dla Państwa interesujące;
 • w celu przesyłania Państwu elektronicznych wiadomości marketingowych, które będą dopasowane do Państwa profilu użytkownika.

W jaki sposób informacje zbierane są przez reklamowe pliki cookies?

Reklamowe pliki cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika dzięki technologiom śledzenia („Tracker”) zapewnianym przez naszych partnerów, które są umieszczane na odwiedzanych stronach lub umieszczane bezpośrednio przez reklamodawców w reklamach wyświetlanych w Witrynie.

Tracker będzie automatycznie wysyłał tym partnerom informacje o treści odwiedzanej strony lub reklamie umieszczonej na odwiedzonej stronie. Informacje te są zestawiane z ID zawartym w plikach cookies przechowywanych na Państwa urządzeniu przez partnerów.

W jaki sposób te informacje są zestawiane?

Jeśli mają Państwo konto online, kartę lojalnościową lub gdy złożą Państwo zamówienie, informacje zebrane przez reklamowe pliki cookies na Stronie lub na witrynach stron trzecich są zestawiane z informacjami na temat korzystania z Państwa konta lub naszych produktów i usług w celu utworzenia profilu użytkownika używanego do tworzenia reklam ukierunkowanych i marketingu bezpośredniego.

Państwa profil jest również wzbogacany informacjami uzyskiwanymi z Państwa interakcji z naszymi partnerami lub innymi dostawcami plików cookies, którzy są Klientami tych partnerów. Połączenia są tworzone z danymi zbieranymi offline i przechowywanymi w naszych narzędziach zarządzania klientem lub tych zarządzanych przez partnerów biznesowych (jak np. agencje komunikacyjne, instytucje badające oglądalność, lub firmy zajmujące się reklamami ukierunkowanymi).

Jakie są korzyści wyświetlania reklam dostosowanych do Państwa sposobu przeglądania?

Naszym celem jest wyświetlanie dla Państwa reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji. W tym celu wykorzystanie plików cookies pozwala nam zidentyfikować, w czasie rzeczywistym, które reklamy należy wyświetlać na Urządzeniu, zgodnie z ostatnią aktywnością użytkownika na jednej lub wielu stronach lub w aplikacjach.

Państwa zainteresowanie treściami na Państwa Urządzeniu w momencie odwiedzenia Witryny często determinuje wyświetlane Państwu zasoby reklamowe. Reklamy pozwalają nam realizować usługi, które często świadczone są użytkownikom za darmo. To umożliwia nam i stronom trzecim wyświetlanie reklam, które są zgodne z Państwa zainteresowaniami zamiast tych, które Państwa nie zainteresują.

Pliki cookies służące udostępnianiu

Nasza Witryna korzysta z plików cookies, które pozwalają na udostępnianie linków w serwisach Facebook, YouTube, Instagram i innych, podobnych serwisach społecznościowych, umożliwiając Państwu udostępnianie treści naszej strony innym osobom lub udostępniania Państwa opinii na temat treści strony. Pliki te przechowywane są bezpośrednio przez te serwisy społecznościowe, tak samo jak w przypadku przycisków „udostępnij” lub „polub” w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram. Serwis społecznościowy, który zapewnia taki przycisk może być w stanie Państwa zidentyfikować, nawet jeśli nie korzystali Państwo z niego podczas przeglądania Witryny. Taki typ przycisku aplikacji może umożliwić serwisowi społecznościowemu śledzenie Państwa przeglądania na naszej Witrynie ponieważ Państwa konto na tym serwisie było aktywne na Urządzeniu (otwarta sesja) podczas przeglądania naszej strony. Nie mamy kontroli nad procesami stosowanymi przez serwisy społecznościowe do zbierania informacji o Państwa przeglądaniu naszej Strony i sposobu, w jaki są one powiązane z danymi osobowymi, które są w ich posiadaniu.

Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie społecznościowym podczas przeglądania naszej strony, przyciski udostępniania umożliwią połączenie wyświetlanej przez Państwa treści z Państwa kontem użytkownika.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami prywatności serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób używają one informacji o przeglądaniu, które mogą uzyskać dzięki tym przyciskom, szczególnie w celach marketingowych.

Lista podmiotów, Stron i jak ludzie mogą korzystać ze swoich praw

Kraj Administrator danych Witryna Jak ludzie mogą korzystać ze swoich praw
Polska Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki I Wigury 16C, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030761, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP: 676-199-27-51. //www.sephora.pl
wersja mobilna: m.sephora.pl
Pocztą na następujący adres:
Sephora Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki I Wigury 16C, 02-092 Warszawa

Telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 20:00 pod numerem 800 700 807 lub 801 801 400 (opłata wg stawki operatora)

Drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: cok@sephora.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest także na powyższe adresy i dane kontaktowe
Francja Sephora SAS, société par actions simplifiée au capital de 78 256 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 393 712 286, dont le siège social est situé au: 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, France. //www.sephora.fr
Mobile site: m.sephora.fr
Pocztą na następujący adres: Sephora Customer Service, 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

lub telefonicznie, w godz. 9:00–20:00 od poniedziałku do soboty pod numerem +33 (0) 809 40 40 45 (usługa bezpłatna + koszty połączenia)

Drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: serviceclients@sephora.fr.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Sephora Polska sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Katarzyny Skubik – Cicheckiej, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sephora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.