Polityka prywatności i plików cookies

Sephora przetwarza Państwa dane osobowe z pełnym poszanowaniem ochrony Państwa prywatności i zasad wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie (”Polityka”) opisuje sposób, w jaki Sephora korzysta z dotyczących Państwa informacji zgromadzonych podczas odwiedzania przez Państwa sklepu internetowego Sephora na stronie www.sephora.pl, w wersji zoptymalizowanej na potrzeby urządzeń mobilnych lub w formie aplikacji mobilnej (zwanych dalej łącznie „Stroną”), jak również podczas dokonywania przez Państwa zakupów w naszych stacjonarnych punktach sprzedaży, zapoznawania się z zamieszczanymi przez nas komunikatami oraz podczas interakcji z Sephora („Usługa/i”). Polityka zapewnia także Państwu informacje na temat pochodzenia i wykorzystywania dotyczących Państwa informacji zebranych za pośrednictwem plików cookie, jak również korzystania z praw i możliwości przysługujących Państwu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Polityka znajduje zastosowanie do wszystkich stron www, aplikacji i usług oferowanych przez Sephora (określaną również zamiennie pojęciami „My”, „Nasz/Nasza/Nasze”) i uzupełnia Ogólne Warunki Korzystania, Ogólne Warunki Sprzedaży i Regulamin Programu Lojalnościowego „Klub Sephora” oraz wszelkie inne dokumenty i powiadomienia odsyłające do tej polityki.

Nie znajduje ona zastosowania do stron, aplikacji oraz usług, dla których opracowano oddzielne klauzule, polityki prywatności lub zasady, które nie odsyłają do Polityki (w szczególności do portalu (We Are Sephora) ani do przetwarzania danych zebranych podczas zgłaszania przez Państwa niepożądanych skutków skorzystania z produktu dystrybuowanego przez Sephora SAS z siedzibą we Francji, przy czym w tym przypadku polityka prywatności znajduje się poniżej.

Polityka ma zatem duże znaczenie dla Państwa – klientów zainteresowanych bezpiecznym i optymalnym korzystaniem z naszych Usług oraz dla nas – firmy, która pragnie rzetelnie i dokładnie odpowiedzieć na Państwa pytania i uwzględnić Państwa prośby.

Zmiany w polityce

Polityka może być przez nas modyfikowana i uzupełniana. Będziemy Państwa o tym każdorazowo informować zmieniając datę znajdującą się w stopce niniejszego dokumentu oraz – w określonych przypadkach – będziemy dokonywać również dodatkowych powiadomień (np. publikując oświadczenie na naszej Stronie lub wysyłając Państwu e-maila). Zachęcamy do zapoznania się z treścią Polityki, w której informujemy Państwa o naszych praktykach dotyczących ochrony danych osobowych oraz metodach, które mogą Państwo zastosować w celu zachowania kontroli nad własnymi danymi oraz ochrony Państwa prywatności.

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Gromadzone informacje

Zbieramy dotyczące Państwa informacje za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej Strony, dokonują zakupów w naszych sklepach lub w inny sposób wchodzą Państwo z nami w interakcję.

Poza podawanymi przez Państwa danymi (np. na etapie tworzenia konta lub przystępowania do programu lojalnościowego) przetwarzamy również dane automatycznie zbierane, generowane lub wywnioskowane przez nasze systemy (np. dane dot. połączenia ze Stroną).

Cele przetwarzania

Informacje te wykorzystujemy w celu świadczenia Państwu zamawianych Usług, w szczególności w celu umożliwienia Państwu realizacji zamówień za pośrednictwem naszej Strony.

Informacje te umożliwiają nam również, pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody, lepsze poznanie Państwa i przesyłanie Państwu spersonalizowanych ofert produktów naszych oraz naszych partnerów.

Korzystanie z plików cookie pozwala nam na optymalizację działania naszej Strony oraz publikację reklam na Stronie naszej i na stronach zewnętrznych.

Przeprowadzamy także kontrole mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Strony i zamówień.

Transfer danych

Transfer danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) następuje z uwagi na okoliczności organizacyjne oraz lokalizację niektórych z naszych dostawców (np. w zakresie hostingu, usług płatniczych oraz zabezpieczeń).

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy kliknąć tutaj.

Odbiorcy

Informacje te są udostępniane naszym usługodawcom w zakresie niezbędnym do świadczenia Państwu zamawianych usług oraz Państwa bankom w celu autoryzacji płatności za zamówienia składane online.

Niektóre informacje (w tym historia zakupów lub profil) mogą, w zależności od wyrażonych przez Państwa preferencji, być przekazywane naszym partnerom biznesowym w celu umożliwienia im przesyłania Państwu spersonalizowanych ofert. Może to obejmować nasze ukierunkowane treści, z którymi zapoznają się Państwo na stronach zewnętrznych podczas aktywności w sieci. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z warunkami przetwarzania danych oraz korzystania z tych stron.

Państwa możliwości i prawa

Aby dowiedzieć się jak zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi komunikacji marketingowej, należy kliknąć tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu plików cookie oraz ich dezaktywacji, należy kliknąć tutaj.

Aby skorzystać z prawa dostępu do danych i ich sprostowania oraz aby dowiedzieć się więcej o innych prawach przysługujących Państwu na podstawie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i możliwości skorzystania z nich, należy kliknąć tutaj.

Kontakt z Sephora

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z Polityką zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem następujących kanałów:

mailowo na adres cok@sephora.pl;

listownie, na adres: SEPHORA POLSKA, ul. Żwirki I Wigury 16C, 02-092 Warszawa;

telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 20:00 pod numerem 800 700 807 lub 801 801 400 (opłata wg stawki operatora); * Na potrzeby zapewnienia jakości rozmowa może być nagrywana.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Sephora Polska sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Katarzyny Skubik – Cicheckiej, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sephora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Dla usprawnienia kontaktu prosimy jednak o kierowanie wiadomości w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w pierwszej kolejności do Działu Obsługi Klienta pod adres cok@sephora.pl, gdzie dedykowani do kontaktu z Państwem konsultanci sprawnie odpowiedzą na Państwa wiadomość lub w razie potrzeby – przekierują ją do IOD po wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

PEŁNA WERSJA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

1. JAKIE SĄ ROLE I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW Z GRUPY SEPHORA W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli mieszkają Państwo w Polsce lub nawiązali Państwo kontakt z podmiotem z grupy Sephora z siedzibą w tym kraju, administratorem Państwa danych osobowych jest Sephora Polska sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000030761, NIP 6761992751, REGON 351349765, kapitał zakładowy w wysokości 50.000.000,00 złotych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa (zwana dalej „Sephora Polska”). Nie dotyczy to przetwarzania danych pochodzących z programu lojalnościowego, w zakresie których Sephora Polska pełni rolę współadministratora wraz z Sephora SAS, francuską uproszczoną spółką akcyjną z kapitałem zakładowym 78.256.500 EUR, wpisaną do rejestru Registre du Commerce et des Sociétés w Nanterre pod numerem B 393 712 286, z siedzibą pod adresem: 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francja (zwana dalej „Sephora SAS”).

Ponadto, Sephora SAS pełni rolę wyłącznego administratora danych na mocy nałożonych na nią obowiązków w przedmiocie zapobiegania skutkom ubocznym działania kosmetyków. W związku z powyższym przetwarza ona dane dotyczące klientów i potencjalnych klientów, którzy doświadczyli Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego w celu sporządzenia raportu składanego ANSM (francuski organ ds. bezpieczeństwa leków i produktów zdrowotnych). Więcej informacji mogą Państwo znaleźć tutaj.

2. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Gromadzimy różnego typu dane:

Informacje, które podają Państwo bezpośrednio.

Zbieramy informacje, które podają Państwo bezpośrednio gdy używają Państwo Witryny i Usług.

  Dotyczy to przede wszystkim następujących przypadków: Kategorie danych, których Państwo nam dostarczają
  • Utworzenie konta na Stronie
  • Przystąpienie do naszego programu lojalnościowego w sklepie stacjonarnym lub online
  • Rezerwacja usługi w sklepie
  • Dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (nazwisko, imiona, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny)
  • Informacje o Państwa preferencjach (np. w zakresie produktów i usług)
  Zakupy onlineInformacje dotyczące transakcji niezbędne do realizacji Państwa zamówienia (wybrane artykuły, adres dostawy i faktury, numer telefonu, adres e-mail, metoda płatności – w szczególności numer karty płatniczej, data jej ważności, kod CVC, jak również nazwisko posiadacza karty bankowej w przypadku płatności kartą)
  Zakupy online oraz/lub w sklepie stacjonarnym z wykorzystaniem karty lojalnościowej Informacje dotyczące zakupów (wybrane artykuły, data i miejsce zakupu oraz, jeśli dotyczy, zwrotu)
  Wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej Dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i adres e-mail)
  Zapisanie się na powiadomienia o produktach Adres e-mail
  • Zamieszczanie recenzji
  • Korzystanie z The Beauty Board – platformy społecznościowej Sephora
  • Dane identyfikacyjne (nick)
  • Informacje o charakterze socjodemograficznym (np. wiek, pleć, miasto)
  • Informacje dotyczące wyglądu (np. kolor oczu i karnacja)
  • Treść opinii zamieszczanych na temat naszych produktów
  • Zamieszczane zdjęcia
  Udział w loterii, konkursie lub ankiecie Dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. imię i adres e-mail)
  • Komunikowanie się z nami za pośrednictwem zewnętrznych mediów społecznościowych
  • Kontakt z obsługą klienta przez telefon, mailowo lub listownie
  • Inne sposoby komunikacji z nami
  Historia Państwa kontaktów z nami (zachowujemy np. historię naszej korespondencji z Państwem w ramach obsługi klienta lub rozpatrywania Państwa reklamacji)

  Dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania oznaczone są w formularzach gwiazdką lub podobnym znakiem lub określone tym mianem ustnie w chwili ich zbierania. W sytuacji, w której nie wypełnili Państwo obowiązkowych pól lub nie przekazali nam informacji określonych jako obowiązkowe nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

  W naszych sklepach lub podczas organizowanych przez nas wydarzeń (np. warsztaty makijażu, premiery nowych produktów) możemy gromadzić dodatkowe dane na warunkach oraz w celach, które zostaną Państwu wskazane przy okazji konkretnego wydarzenia.

  INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ NAS AUTOMATYCZNIE

  Do automatycznego gromadzenia określonych informacji dochodzi w sytuacji, w której wchodzą Państwo na naszą Stronę i zapoznają się z treściami na niej zamieszczonymi, korzystają z naszych Usług lub zawierają Państwo z nami umowę.

  Dotyczy to przede wszystkim następujących przypadków: Kategorie gromadzonych przez nas danych
  Dane o połączeniu Gromadzimy informacje dotyczące urządzenia – komputera, tabletu lub smartfona (zwanych dalej „Urządzeniem”) z którego Państwo się z nami łączą, jak również korzystania przez Państwa z naszej Strony (np. system operacyjny Państwa urządzenia, rodzaj przeglądarki, z której Państwo korzystają, korzystanie lub niekorzystanie z adresów pośredniczących, lokalizacja urządzenia na podstawie adresu IP, godzina wejścia, odwiedzone strony oraz link, za pomocą którego weszli Państwo na naszą Stronę).
  Informacje o Państwa aktywności (bez względu na tryb – online lub offline) Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzące w celu zbierania dotyczących Państwa informacji w trakcie korzystania przez Państwa z naszej Strony lub w przypadku kierowania do Państwa naszych wiadomości e-mail. Informacje te pozwalają nam na poznanie Państwa preferencji, ewentualnego zainteresowania określoną marką lub produktem, jak również na przeanalizowanie Państwa interakcji z określonymi treściami. Informacje te zbierane są w czasie, gdy korzystają Państwo z konta na Stronie, ale także gdy z niego Państwo nie korzystają. Informacje te mogą być z sobą kojarzone bez względu na wykorzystywane Urządzenie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie lub je dezaktywować, prosimy o zapoznanie się z poniższym rozdziałem dotyczącym plików cookie Sephora.
  Dane geolokalizacyjne Jeśli włączyli Państwo opcję geolokalizacji w swoim Urządzeniu lub w ustawieniach przeglądarki bądź jeśli są Państwo podłączeni do aplikacji mobilnej i uruchomili Państwo tę funkcję, wówczas gromadzimy informacje dotyczące Państwa geolokalizacji.
  Informacje dotyczące Państwa przeglądarki Po wejściu przez Państwa na naszą Stronę możemy zaproponować Państwu przekierowanie na inną stronę Sephory oferującą treści w Państwa języku oraz dostawę w kraju Państwa lokalizacji. Mogą kontynuować Państwo przeglądanie wybranej strony.
  Nagrywane połączenia telefoniczne z obsługą klienta W razie nawiązania przez Państwa kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami rozmowa może być nagrywana w celu zapewnienia jakości, o czym zostaną Państwo powiadomieni z wyprzedzeniem. Jeśli nie życzą sobie Państwo nagrywania rozmów, zaproponujemy Państwu inne sposoby na nawiązanie z nami kontaktu.
  INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY OD NASZYCH PARTNERÓW I Z INNYCH ŹRÓDEŁ

  Możemy również pozyskiwać dotyczące Państwa informacje z innych źródeł.

  Dotyczy to przede wszystkim następujących przypadków: Kategorie gromadzonych przez nas danych
  Informacje pochodzące z ogólnodostępnych baz adresowych na potrzeby weryfikacji poprawności podanych adresów korespondencyjnych Państwa dane teleadresowe, w szczególności kod pocztowy.
  Dane udostępniane przez naszych partnerów zewnętrznych Informacje przekazywane przez naszych partnerów zewnętrznych, z którymi weszli Państwo w kontakt oraz którym udzielili Państwo zgody na udostępnianie nam Państwa danych osobowych do celów reklamowych lub handlowych. Przekazywane mogą nam być dane socjodemograficzne (np. kategoria społeczno-zawodowa, przedział wiekowy, płeć), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane profilowe (np. zainteresowanie określonym produktem lub usługą, Państwa upodobania).
  Dane udostępniane za pośrednictwem mediów społecznościowych Informacje przekazywane nam za pośrednictwem mediów społecznościowych, z których korzystają Państwo za pośrednictwem naszej Strony. W szczególności, gdy dzielą się Państwo swoimi doświadczeniami z Sephora z innymi klientami, korzystają Państwo z sieci społecznościowej i przekazują Państwo swoje dane do tej sieci społecznościowej oraz do nas. Tego typu przekazywanie danych podlega zasadom ochrony danych poszczególnych serwisów społecznościowych, do których Państwa odsyłamy.
  INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB I PODMIOTÓW TRZECICH

  W niektórych przypadkach możemy również być zobowiązani do zbierania dostarczanych nam przez Państwa informacji o innych osobach. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku, gdy:

  • kupują Państwo dla kogoś kartę upominkową i proszą o przesłanie jej na adres e-mail obdarowanej osoby;
  • decydują się Państwo na zakup i dostarczenie produktów innej osobie;
  • biorą Państwo udział w grze na naszej Stronie i chcą Państwo zaprosić do niej znajomych.

  Informacje te wykorzystujemy wyłącznie w celu zrealizowania Państwa zamówień i próśb, a komunikaty marketingowe wysyłamy wyłącznie, jeśli te osoby wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas takich informacji.

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY ZGROMADZONE DANE?

Zbieramy wyłącznie dane osobowe, do przetwarzania których dysponujemy odpowiednią podstawą prawną. W poniższej tabeli znajdą Państwo cele przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach naszych Usług oraz powody, dla których ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne – podstawy prawne:

Cele przetwarzania Podstawy prawne – powody, dla których przetwarzanie Państwa danych jest dla nas niezbędne
Konto na Stronie Państwa dane są przetwarzane dla zapewnienia możliwości zarządzania Państwa kontem na Stronie. Wykonanie umowy zawartej przez Państwa z Sephora (Ogólne Warunki Korzystania
Transakcje e-commerce

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

(i) realizacji Państwa zamówień (w tym dostarczania zamówionych produktów, przetwarzania transakcji oraz ich rozliczania, kontroli antyfraudowej); (ii) ułatwienia Państwu późniejszych zakupów oraz (iii) nadzorowania skuteczności działań Sephora oraz personalizacji ofert.

(i) Wykonanie umowy sprzedaży zawartej przez Państwa z Sephora (Ogólne Warunki Sprzedaży)

(i) Obowiązek prawny dot. przechowywania dokumentacji księgowej transakcji

(i) i (iii) Prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji i doskonalenia jakości Usług

(ii) Zgoda na zapisanie Państwa danych osobowych na potrzeby późniejszych zamówień

Program lojalnościowy

Państwa dane są przez nas przetwarzane w celu (i) ustalenia, czy kwalifikują się Państwo do naszego programu lojalnościowego oraz prawidłowego jego wdrażania; (ii) przesyłania Państwu spersonalizowanych ofert, aktualności lub reklam na podstawie historii Państwa zakupów lub zainteresowań oraz (iii) ubogacenia Państwa profilu

(i) Wykonanie umowy zawartej przez Państwa z Sephora (Regulamin Klubu Sephora)

(ii) Zgoda na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną

(ii) i (iii) Prawnie uzasadniony interes w postaci zarządzania relacjami Sephora z Klientami oraz realizacji działań marketingowych

Usługi w sklepie stacjonarnym

Państwa dane są przetwarzane w celu (i) zarządzania Państwa rezerwacjami usług proponowanych przez nasze sklepy (makijaż, regulacja brwi itd.) oraz (ii) przeprowadzania analiz statystycznych i handlowych dot. korzystania z tych usług.

(i) Wykonanie umowy zawartej przez Państwa z Sephora (Regulamin Rezerwacji Usług)

(ii) Prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji i doskonalenia jakości Usług

Relacje z Klientami (zamówienia, dostawy, wnioski, gwarancje, reklamacje)

Państwa dane będą przetwarzane w celu (i) realizowania Państwa uprawnień (np. prawa podmiotów danych, prawa konsumenta); (ii) zarządzania naszymi relacjami z Państwem, w szczególności udzielania żądanych informacji oraz (iii) optymalizacji świadczenia naszych usług.

(i) i (ii) Obowiązki prawne dot. realizacji praw podmiotów danych oraz konsumentów

(i) i (ii) Wykonanie umowy zawartej przez Państwa z Sephora

(iii) Prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji i doskonalenia jakości Usług i produktów

Relacje z Klientami za pośrednictwem mediów społecznościowych

Państwa dane będą przetwarzane w celach (i) prowadzenia i moderacji naszych kanałów w mediach społecznościowych oraz (ii) zarządzania relacjami za pośrednictwem mediów społecznościowych z uwzględnieniem wizerunku marki Sephora.

Prawnie uzasadniony interes w postaci zarządzania relacjami Sephora z Klientami oraz realizacji działań marketingowych.
Zapobieganie oszustwom i nadużyciom w transakcjach e-commerce

W ramach zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym podczas składania zamówień na Stronie przetwarzamy (i) informacje dotyczące Państwa zamówień, jak również informacje dotyczące Urządzenia, za pośrednictwem którego złożono zamówienie (w szczególności dotyczące systemu operacyjnego, lokalizacji urządzenia, korzystania lub niekorzystania z serwera pośredniczącego), gromadzone są w sposób automatyczny za Państwa zgodą i wykorzystywane do analizowania Państwa transakcji na potrzeby zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Informacje te mogą zostać przekazane podmiotom trzecim na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom współpracującym z Sephora w zakresie weryfikacji tożsamości nabywcy, ważności zamówienia, metody płatności oraz szacowanego terminu dostawy.

(ii) Sephora dysponuje rozwiązaniem wykrywającym oszustwa i nadużycia, które może prowadzić do automatycznego podejmowania decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, wpływające na proces dokonywania zakupów i uniemożliwiające Państwu zamówienie produktów na Stronie. Decyzja podejmowana jest przez algorytm, który działa na podstawie zasad określonych przez Sephora w zestawieniu z Państwa danymi (przekazane nam przez Państwa informacje oraz informacje związane z Państwa zamówieniem). W określonych przypadkach Sephora ręcznie zatwierdza transakcje.

(i) Zgoda podmiotu danych. Mogą Państwo odmówić udzielenia zgody lub wycofać ją w dowolnym momencie zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale dotyczącym plików cookie w Polityce. Niemniej jednak w razie braku Państwa zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookie na potrzeby zabezpieczenia transakcji, Państwa zamówienie nie będzie mogło w sposób automatyczny zostać zatwierdzone i będzie musiało przejść weryfikację ręczną. W celu zatwierdzenia zamówienia możemy Państwa poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.

W razie jakichkolwiek pytań na tego procesu lub w razie niemożności złożenia zamówienia zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta (patrz sekcja „Jak się z nami skontaktować?”).

(ii) Niezbędność do zawarcia umowy z Sephora przez Państwa. W każdej chwili mają Państwo prawo do kontaktu z konsultantem, zgłoszenia swoich uwag i zakwestionowania decyzji w drodze kontaktu się z Obsługą Klienta (patrz sekcja „Jak się z nami skontaktować?”). W razie odrzucenia zamówienia online dysponują Państwo możliwością dokonania zakupów w sklepie stacjonarnym.

Monitorowanie płatności

Sephora monitoruje płatności i prowadzi spis osób, u których występują zaległości.

Jeśli nie wywiązują się Państwo z zobowiązań płatniczych podczas zamówienia, Państwa dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, ID konta klienta) oraz dane dotyczące metod płatności i zaległych kwot będą przetwarzane przez Sephora do czasu uregulowania przez Państwa zaległości.

Wykonanie umowy sprzedaży zawartej przez Państwa z Sephora.

Komunikacja z klientami w sprawie produktów, usług, korzyści i wydarzeń oraz przekazywanie potencjalnie interesujących informacji.

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zarządzania naszymi relacjami z Klientami, dbałości o wizerunek Sephora oraz powiadamiania Państwa o naszych produktach i usługach, włącznie z prezentacją usług spełniających kryteria geograficzne, przeprowadzaniem ankiet konsumenckich i badań rynku.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w związku z wymogami przepisów prawa od Sephora lub jej partnerów (jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, proszę zrealizować kroki opisane w sekcji „Jakimi możliwościami dysponują Państwo zakresie komunikacji marketingowej?”).

Prawnie uzasadniony interes w postaci zarządzania relacjami Sephora z Klientami oraz realizacji działań marketingowych.

Ankiety konsumenckie

Badania zadowolenia z produktów i usług oferowanych przez Sephora, w tym z doświadczenia zakupowego na naszej Stronie.

Prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji i doskonalenia jakości Usług i produktów

Zgoda na kontakt w sprawie ankiety.

Zaufane opinie

Państwa dane osobowe, mogą być przetwarzane w celu zbierania opinii o produktach oferowanych przez Sephora, za pośrednictwem ankiet przesyłanych na adres e-mail.

Prawnie uzasadniony interes w postaci gromadzenia i publikowania opinii o produktach oferowanych przez Sephora.

Nagrywanie rozmów na infolinii Sephora

W razie kontaktu telefonicznego z jednym z naszych konsultantów Państwa rozmowa może zostać nagrana w celu (i) udokumentowania kontaktu lub przeprowadzenia transakcji; (ii) zarządzania reklamacjami i serwisem posprzedażowym; (iii) zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości obsługi i jego doskonalenia.

W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o nagrywaniu z wyprzedzeniem. Jeśli nie życzą sobie Państwo nagrywania, mogą Państwo skontaktować się z nami w inny sposób.

Wykonanie umowy zawartej przez Państwa z Sephora

Prawnie uzasadniony interes w postaci zarządzania relacjami Sephora z Klientami (w tym monitorowania obsługi posprzedażowej), udokumentowania zawarcia umowy oraz optymalizacji i doskonalenia jakości Usług.

Gry i konkursy

Przetwarzamy Państwa dane (i) na potrzeby gier i konkursów, w szczególności ich organizacji, uwzględnienia Państwa udziału i w tym ostatnim przypadku wysłania nagród.

(ii) Pod warunkiem wyrażenia przez Państwa odpowiedniej zgody możemy przesyłać do Państwa wiadomości elektroniczne oraz/lub przedstawić Państwu wraz z naszymi partnerami informacje handlowe.

(i) Wykonanie umowy (postanowień regulaminu gry lub konkursu)

(ii) Prawnie uzasadniony interes w postaci realizacji gry lub konkursu

(ii) Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Sephora lub jej partnerów.

Wideomonitoring (CCTV)

Przetwarzamy Państwa dane korzystając z wideomonitoringu w sklepach Sephora i w ich pobliżu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i personelu Sephora, a także ich mienia oraz produktów sprzedawanych przez Sephora.

Prawnie uzasadniony interes Sephora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia

Treści zamieszczane przez Państwa na Stronie

Państwa dane będą przetwarzane w celu zarządzania publikacją (i) Państwa postów na platformie The Beauty Board (ii) oraz Państwa recenzji dotyczących naszych produktów.

(i) Zgoda na przetwarzanie danych w celu publikacji postu/recenzji.

Zapewnienie bezpieczeństwa Strony oraz optymalizacja korzystania z niej

Mogą Państwo swobodnie poruszać się po naszej Stronie bez konieczności podawania nam danych umożliwiających Państwa identyfikację. Niemniej jednak informacje o Państwa aktywności na naszej stronie są automatycznie gromadzone (patrz sekcja „Informacje gromadzone przez nas automatycznie”) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony oraz optymalizacji korzystania z niej przez Państwa.

Prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony, jej bezpieczeństwa i optymalizacji korzystania z niej przez użytkowników.

Personalizacja Strony i reklam

Obserwujemy Państwa nawyki i sposób korzystania z naszej Strony oraz analizujemy te dane (w tym w drodze zestawiania Państwa danych gromadzonych na Stronie z danymi zbieranymi w ramach korzystania z naszych Usług) w celu personalizacji Strony przy pomocy technologii umieszczających znaczniki na Państwa Urządzeniu lub w wysyłanych Państwu e-mailach.

Zgoda na przetwarzanie Państwa danych zebranych przy użyciu plików cookie (patrz sekcja „ „Informacje dotyczące plików cookie”).

Personalizacja ogłoszeń zamieszczanych na stronach zewnętrznych

Udostępniamy naszym partnerom reklamowym niektóre dane dotyczące Państwa aktywności na Stronie w celu wyświetlania Państwu dostosowanych do Państwa preferencji reklam.

Prawnie uzasadniony interes Sephora w postaci realizacji działań marketingowych.

Jeśli Państwo sobie tego nie życzą, mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć opcję spersonalizowanych reklam poprzez panel ustawień, do którego link wysyłamy Państwu w ramach komunikatów marketingowych.

W razie wyłączenia tej opcji będą Państwo dalej otrzymywać reklamy, ale nie będą one spersonalizowane.

Badania statystyczne

Gromadzone przez nas dane, po dokonaniu ich anonimizacji lub po uruchomieniu procedur uniemożliwiających ponowne przypisanie dającej się zidentyfikować osobie, wykorzystywane są również do badań i w celu śledzenia statystyk.

Prawnie uzasadniony interes Sephora w postaci optymalizacji i doskonalenia jakości Usług i produktów

Dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń Sephora, a także obrony przed nimi.

Prawnie uzasadniony interes Sephora polegający na dochodzeniu roszczeń i obrony przed nimi.

W zależności od zakresu Państwa danych, którymi już dysponujemy, niektóre formularze mogą być wstępnie wypełniane. Tym samym, jeśli posiadają Państwo konto na naszej Stronie i chcą Państwo przystąpić do naszego programu lojalnościowego, wystarczy uzupełnić brakujące dane i zweryfikować informacje dostępne na Państwa koncie.

W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie zapewniamy, że bierzemy pod uwagę potencjalny wpływ przetwarzania tych danych na Państwa . W przypadku, gdy uznajemy, że Państwa prawa i wolności przeważają nad prawnie uzasadnionym interesem Sephora, zobowiązujemy się nie przetwarzać Państwa danych osobowych w oparciu o tę podstawę prawną i w celu ich wykorzystania – poprosić o Państwa zgodę.

Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach niezgodnych z celami, w jakich zostały zebrane, o ile nie uzyskaliśmy od Państwa stosownej zgody.

4. JAK DŁUGO PAŃSTWA DANE SĄ PRZEZ NAS PRZECHOWYWANE?

Co do zasady Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone.

W szczególności, gdy utworzą Państwo konto online, Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak korzystać będą Państwo z konta lub zamawiać produkty i Usługi Sephora za pośrednictwem konta.

Państwa dane osobowe wraz z kontem online zostaną usunięte, jeśli:

 • Zdecydują się Państwo na usunięcie konta online.
 • W tym celu należy złożyć żądanie, kontaktując się z nami drogą pocztową pod adresem: Sephora Polska sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa, telefonicznie pod numerem: od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 20:00 pod numerem 800 700 807 lub 801 801 400 (opłata wg stawki operatora), lub przez wysłanie e-maila na adres: cok@sephora.pl.

 • Nie korzystają Państwo z konta online.
 • Uznajemy, że nie korzystają Państwo już ze swojego konta online, jeśli spełniają Państwo łącznie dwa następujące kryteria:

 • nie dokonali Państwo żadnego zakupu w Sephora przy użyciu swojego konta online lub powiązanej z nim karty programu lojalnościowego w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym Państwa konto zostało utworzone więcej niż 5 lat temu oraz
 • nie kontaktowali się Państwo z Sephora podczas ostatniego roku; w szczególności, nie otworzyli Państwo żadnego z e-maili otrzymanych od Sephora oraz nie zalogowali się Państwo na swoje konto online na Stronie.

W określonych przypadkach możemy przechowywać niektóre z Państwa danych osobowych na okres dłuższy niż wskazany powyżej, w tym po usunięciu Państwa konta, ze względu na obowiązek prawny lub wystąpienie problemu z kontem takiego jak np. zaległa płatność, nierozstrzygnięta reklamacja czy spór. W takim przypadku dane niezbędne do rozwiązania sprawy zostaną zachowane tak długo, jak będzie to wymagane w tym celu przy zachowaniu obowiązującego prawnie terminu przedawnienia.

Przykład Kategorie przetwarzanych danych Okres przechowywania danych
Zapisanie się na newsletter Informacje dotyczące Państwa adresu e-mail oraz preferencji w zakresie otrzymywania informacji handlowych.
 • Do czasu wypisania się z newslettera za pośrednictwem ustawień konta lub panelu, do którego link znajduje się w newsletterze lub
 • Przez 3 lata od naszej ostatniej interakcji z otrzymanym od nas newsletterem (np. otwarcia go), jeśli do Państwa adresu e-mail nie jest przypisane żadne konto online.
Historia dokonanych transakcji Wykaz zamówień złożonych online i w sklepach stacjonarnych Tak długo, jak pozostają Państwo uczestnikami programu lojalnościowego lub Państwo konto online jest aktywne
Geolokalizacja Lokalizacja w czasie rzeczywistym, jeśli włączyli Państwo tę usługę, aby móc otrzymywać propozycje produktów i Usług dostosowanych do miejsca Państwa przebywania. Dane nie są przechowywane
Płatność za zamówienie online Jeśli wybrali Państwo opcję zapamiętywania informacji płatniczych na Państwa koncie dla usprawnienia przyszłych zakupów Do usunięcia za pośrednictwem Państwa konta lub do czasu upływu ważności Państwa karty płatniczej
Treści publikowane na naszej platformie The Beauty Board Nazwa użytkownika, zdjęcie oraz/lub wideo zamieszczone za Państwa zgodą 2 lata od udzielenia przez Państwa zgody lub do momentu wycofania przez Państwa zgody, jeśli nastąpi to wcześniej
Bezpieczeństwo Strony i Usług Dane identyfikacyjne, dane połączenia, w tym adres IP 6 miesięcy od skorzystania ze Strony lub usługi

5. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Dane przekazujemy na potrzeby zarządzania Stroną oraz świadczenia zamówionych Usług.

W ramach korzystania przez Państwa z naszych Usług niektóre informacje przekazywane są w niezbędnym zakresie naszym usługodawcom i podwykonawcom zaangażowanym w zarządzanie Stroną oraz świadczącym powiązane usługi.

W ramach korzystania przez Państwa z naszej Strony Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotowi RTB House – informacje o przetwarzaniu danych w ramach świadczenia usług przez ten podmiot dostępne są w Polityce prywatności RTB House

Przykładowo dane dotyczące Państwa płatności przekazywane są operatorowi płatności oraz instytucjom bankowym prowadzącym rachunki, na których realizowane są transakcje związane z dokonywanymi przez Państwa zakupami. Przekazujemy również Państwa dane bankowi w celu zapewnienia bezpieczeństwa płatności realizowanych za pomocy kart płatniczych na naszej Stronie zgodnie z postanowieniami unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2). Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania Państwa danych przez naszych operatorów płatności zapraszamy do zapoznania się z właściwą polityką prywatności: Visa, Mastercard, Przelewy24, PayPal oraz w przypadku płatności przy odbiorze – przez naszych dostawców: Poczta Polska, DPD.

W razie dobrowolnego wyrażenia opinii o produkcie za pośrednictwem kanałów udostępnionych przez Sephora dane mogą być udostępnione operatorom portali z opiniami.

Udział w ankiecie satysfakcji jest dobrowolny i może się wiązać z udostępnieniem danych w zakresie adresu e-mail oraz informacji o zakupie operatorom portali z opiniami o sklepach internetowych i produktach, np. Ceneo.pl. Przetwarzanie Państwa danych przez takich operatorów odbywa się na zasadach określonych w ich politykach prywatności.

W razie wyrażenia przez Państwa zgody określone dane będą udostępniane naszym partnerom w celu przesyłania Państwu spersonalizowanych ofert.

Państwa dane teleadresowe, preferencje, wiek lub kategoria społeczna, do której Państwo należą, są udostępniane z poszanowaniem dokonanych przez Państwa wyborów naszym partnerom handlowym, którzy zyskują tym samym możliwość przesyłania Państwu informacji o swoich produktach i usługach. Informacje te mogą dotyczyć np. kosmetyków do pielęgnacji lub makijażu lub innych produktów sprzedawanych przez naszych partnerów. Przykładowo możemy udostępniać niektóre z Państwa danych markom kosmetycznym w sytuacji, w której wyrazili Państwo chęć udziału w grze, konkursie, akcji promocyjnej związanej z premierą nowego produktu lub innym wydarzeniu. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Państwa danych przez naszych partnerów zapraszamy do zapoznania się z ich politykami prywatności.

Państwa dane mogą być udostępniane firmom windykacyjnym, naszym doradcom lub innym uprawnionym podmiotom w celu przeprowadzenia windykacji naszych wierzytelności, zarządzania zobowiązaniami i sporami, zapobiegania zaległościom płatniczym i sporom sądowym.

Możemy udostępniać Państwa dane zewnętrznym doradcom prawnym w razie sporu oraz stronom trzecim takim jak firmy windykacyjne odpowiedzialne za wyegzekwowanie naszych należności. W przypadku działań mających na celu zapobieganie nadużyciom i oszustwom Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom lub audytorom wyznaczonym przez Sephora w celu weryfikacji tożsamości nabywcy, ważności zamówienia, zastosowanej metody płatności i planowanej dostawy.

Dane publikowane na The Beauty Board oraz Państwa opinie o produktach są dostępne publicznie.

Zdjęcia i informacje, które zdecydują się Państwo zamieścić na platformie The Beauty Board, jak również opinie o produktach są dostępne publicznie.

Niektóre dane są udostępniane mediom społecznościowym, jeśli korzystają Państwo z odnośników kierujących do tych mediów.

W sytuacji, w której korzystają Państwo z odnośników do mediów społecznościowych dane dotyczące Państwa tożsamości są automatycznie udostępniane tym mediom społecznościowym. Mogą Państwo również udostępnić w mediach społecznościowych niektóre informacje lub treści dostępne na naszej Stronie. Korzystanie z mediów społecznościowych podlega warunkom określonym przez dany serwis społecznościowych. Zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności.

Możemy również zostać zobowiązani do udostępnienia Państwa danych w szczególności LVMH w ramach audytu prowadzonego w celu optymalizacji naszych Usług.

Państwa dane mogą również być udostępniane w przypadkach innych niż opisane powyżej pod warunkiem uzyskania Państwa zgody lub zgodnie z Państwa wytycznymi bądź też w ramach obowiązującego prawa.

W sytuacji, w której dojdzie do całkowitego lub częściowego przejęcia działalności Sephora przez inny podmiot Państwa dane osobowe zostaną przekazane następcy prawnemu w celu zapewnienia ciągłości działania Strony, świadczenia Usług i/lub, o ile nie dokonają Państwo innego wyboru, do celów marketingowych.

6. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe chronione są przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom prawa, które umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych.

W szczególności Sephora korzysta z technologii zabezpieczających takich jak szyfrowanie, uwierzytelnianie i systemy wykrywania oszustw dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa konta online oraz dokonywanych przez Państwa transakcji płatniczych.

Sephora współpracuje jedynie z dostawcami i podwykonawcami zapewniającymi gwarancję wdrożenia środków bezpieczeństwa wystarczających do zapewnienia ochrony danych osobowych, których przetwarzanie jest im powierzane, zgodnie z wymogami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

7. CZY DANE OSOBOWE SĄ PRZESYŁANE POZA UE? W RAMACH JAKICH MECHANIZMÓW?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej. Istnieje jednak możliwość, że Państwa dane w związku z korzystaniem przez Państwa z Usług lub Strony będą przekazywane poza UE do krajów, których przepisy dotyczące ochrony danych osobowych różnią się od obowiązujących na terenie UE.

Dotyczy to w szczególności danych przekazywanych naszym usługodawcom lub podwykonawcom z siedzibami poza UE. W przypadku odbiorców znajdujących się w krajach, których ustawodawstwo nie zostało dostosowane do przepisów UE, gwarantujemy, że transfer podlega standardowym klauzulom umownym przyjętym przez Komisję Europejską umożliwiającym zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ochrony Państwa prywatności i podstawowych praw człowieka, równoważnym gwarancjom oraz/lub odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym.

Na żądanie możemy Państwu przekazać listę krajów, w których Państwa dane są przetwarzane jak również informację dotyczącą zabezpieczeń stosowanych w przypadku transferu Państwa danych poza EOG (patrz sekcja „Jak się z nami skontaktować?”).

8. JAK WYPISAĆ SIĘ Z NEWSLETTERA I ZARZĄDZAĆ OPCJAMI DOTYCZĄCYMI INFORMACJI HANDLOWYCH I SPERSONALIZOWANYCH REKLAM?

JAKIMI OPCJAMI DYSPONUJĄ PAŃSTWO W SPRAWIE INFORMACJI HANDLOWYCH?

Mogą Państwo wpisać się na naszą listę i wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas spersonalizowanych informacji i ofert marketingowych. Możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie zgodę na ich otrzymywanie na jeden z poniższych sposobów:

 • Poprzez konto online, jeśli nim Państwo dysponują: Należy zalogować się do konta i zmienić jego ustawienia odznaczając odpowiednie opcje w zakładce „Ustawienia konta – Moje informacje osobiste”.
 • Poprzez otrzymaną od nas wiadomość (e-mail, SMS): Należy skonfigurować ustawienia w panelu dostępnym pod linkiem zamieszczonym w otrzymanym od nas e-mailu lub wysłać SMS o treści STOP w odpowiedzi na wysłaną przez nas wiadomość SMS.
 • Kontaktując się z nami: Mogą Państwo wysłać odpowiednią prośbę w sposób określony w sekcji „Jak się z nami skontaktować?”.

Przypominamy, że nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji handlowych, możemy w dalszym ciągu kontaktować się z Państwem listownie, telefonicznie i/lub mailowo w sprawach pozamarketingowych, jak np. w sprawach związanych z Państwa kontem online lub bieżącymi transakcjami.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ, JEŚLI NIE CHCĄ OTRZYMYWAĆ SPERSONALIZOWANYCH REKLAM?

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe na potrzeby spersonalizowanych akcji reklamowych powiązując je z danymi dotyczącymi Państwa aktywności w sieci przy pomocy plików cookie (przykładowo w celu zamieszczania na stronach zewnętrznych reklam dostosowanych do Państwa profilu lub takich, które uznajemy za potencjalnie dla Państwa interesujące lub w celu przesłania oferty na Państwa e-mail). Ten rodzaj personalizacji jest możliwy dzięki wykorzystaniu technologii naszych partnerów, które pozwalają nam powiązać dane o przeglądaniu konkretnego użytkownika na różnych stronach, platformach społecznościowych lub stronach zewnętrznych bez względu na wykorzystywane Urządzenie. Mogą Państwo zrezygnować z takiego przetwarzania w następujący sposób:

 • W serwisach społecznościowych (np. Facebook, Instagram): mogą Państwo w dowolnej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych konfigurując ustawienia reklam na Państwa koncie.
 • Na stronach zewnętrznych: jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie, prosimy o zapoznanie się z sekcją „Informacje dotyczące plików cookie”.

W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć opcję reklam spersonalizowanych w panelu dostępnym pod linkiem zamieszczonym w ofertach przesyłanych przez nas w formie e-mail.

Uwaga: Wycofanie zgody na otrzymywanie spersonalizowanych reklam oznacza wyłącznie, że nie będą już Państwo adresatem reklam, których stanowią Państwo grupę docelową. Pozostanie ona bez wpływu i nie uniemożliwi wyświetlania lub otrzymywania innych rodzajów reklam (niespersonalizowanych).

9. JAK MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ DOSTĘP DO WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH? JAK JE POPRAWIĆ, USUNĄĆ LUB SKORZYSTAĆ Z INNYCH PRAW W TYM ZAKRESIE?

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZENOSZENIE

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o ich przetwarzaniu. Zanim odpowiemy na Państwa wniosek lub zapytanie, jesteśmy prawnie zobowiązani do weryfikacji Państwa tożsamości. Możemy być także zobowiązani do poproszenia Państwa o dodatkowe informacje w tym celu. Dołożymy wszelkich starań, by rozpatrzyć Państwa wniosek lub odpowiedzieć na Państwa zapytanie w najkrótszym możliwym terminie.

Dysponując kontem Sephora, mają Państwo bezpośredni dostęp do danych znajdujących się na Państwa koncie online, historii Państwa transakcji, jak również wybranych opcji dotyczących naszych działań marketingowych kierowanych do Państwa.

Dostęp ten umożliwia Państwu również skorygowanie, zmianę lub usunięcie Państwa danych identyfikacyjnych i teleadresowych. Jeśli jednak usuną Państwo swoje dane, nie będą Państwo mogli dalej korzystać z Usług przypisanych do konta online lub do programu lojalnościowego. W zakresie przewidzianym przez prawo mogą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych umożliwiającym Państwu otrzymanie w odpowiednim formacie danych osobowych, które podali Państwo podczas tworzenia i w trakcie korzystania z konta online oraz/lub w trakcie przystępowania do programu lojalnościowego.

Jeśli nie mogą Państwo zalogować się do konta lub uzyskać dostępu do danych, prosimy o kontakt w sposób wskazany w sekcji „Jak się z nami skontaktować?”.

W razie przystąpienia do programu lojalnościowego mogą Państwo zyskać dostęp i wprowadzić zmiany w Państwa danych oraz zarządzać opcjami dotyczącymi naszych działań marketingowych kierowanych do Państwa klikając na link znajdujący się w informacjach handlowych wysyłanych e-mailem lub SMS-em.

SPROSTOWANIE NIEPRAWIDŁOWYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu również możliwość zażądania sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są niepoprawne oraz do ograniczenia zakresu ich przetwarzania do czasu ich sprostowania. Mogą Państwo także zażądać uzupełnienia Państwa danych znajdujących się w naszym posiadaniu. W takiej sytuacji możemy Państwa poprosić o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej uzupełnienia lub zmiany.

Jeśli nie mogą Państwo zalogować się do konta lub jeśli dane, które chcą Państwo sprostować nie mogą zostać sprostowane z poziomu Państwa konta, prosimy o kontakt w sposób wskazany w sekcji „Jak się z nami skontaktować?”.

USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

Mogą Państwo również zażądać usunięcia Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych nie jest już niezbędne w odniesieniu do świadczonych przez nas Usług lub korzystania przez Państwa ze Strony bądź też do realizacji celów określonych w Polityce lub że ich przetwarzanie jest sprzeczne z prawem;
 • wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych (patrz powyżej);
 • sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych z przyczyn osobistych;
 • sprzeciwiają się Państwo wykorzystywaniu Państwa danych w celach marketingowych;
 • Państwa dane zostały zebrane online zanim uzyskali Państwo pełnoletniość.

Mogą Państwo również w zakresie przewidzianym przez prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przypominamy, że niezależnie od wykonania przysługującego Państwu prawa do usunięcia danych lub do ograniczenia przetwarzania możemy zachować określone dane osobowe, jeśli wymaga od nas tego lub dopuszcza to obowiązujące prawo, jeśli uzasadniają to inne powody np. wykonanie lub ochrona przysługujących nam praw lub jeśli wykonanie Państwa żądania naruszałaby prawo do wolności wypowiedzi i prawa do informacji.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ODNIESIENIU DO ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Dysponują Państwo prawem do uzyskania interwencji ze strony konsultanta, zgłoszenia swoich uwag oraz zakwestionowania decyzji w dowolnym momencie w drodze skontaktowania się z Działem Obsługi Klienta w sposób wskazany w sekcji „Jak się z nami skontaktować?”.

10. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Z wszelkimi pytaniami odnośnie Polityki lub żądaniami dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do Działu Obsługi Klienta:

 • mailowo na adres: cok@sephora.pl;
 • listownie na następujący adres: Sephora Polska sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa;
 • telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 20:00 pod numerem 800 700 807 lub 801 801 400 (opłata wg stawki operatora).

Skargi:Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa nie są respektowane lub że Państwa dane nie są chronione, mogą Państwo również złożyć skargę do organu nadzorczego ochrony danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. JAK POZOSTAĆ NA BIEŻĄCO W ZAKRESIE ZMIAN POLITYKI?

Od czasu do czasu wprowadzamy do Polityki zmiany, które odzwierciedlają zmiany naszych praktyk, doprecyzowują je lub dostosowują Politykę do zmian prawnych. Będziemy Państwa o tym każdorazowo informować zmieniając datę znajdującą się w stopce niniejszego dokumentu oraz – w określonych przypadkach – będziemy dokonywać również dodatkowych powiadomień (np. publikując oświadczenie na naszej Stronie lub wysyłając Państwu e-maila).

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

W chwili, gdy wchodzą Państwo na naszą Stronę, my (Sephora) i nasi partnerzy możemy, w zależności od Państwa wyboru, instalować pliki cookie umożliwiające gromadzenie informacji dotyczących Państwa Urządzenia (np. komputera, tabletu lub smartfona) oraz korzystania przez Państwa ze Strony. Informacje są zbierane do czasu wygaśnięcia danego pliku cookie.

W tym rozdziale dowiedzą się Państwo czym są pliki cookie (tzw. ciasteczka), jak z nich korzystamy i w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Aby przejść bezpośrednio do zakładki zawierającej informacje o tym, w jaki sposób mogą Państwo zarządzać plikami cookie wykorzystywanymi na Stronie, należy kliknąć Zarządzanie plikami cookie.

13. CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Plik cookie to ogólny termin określający plik tekstowy zapisywany w przeznaczonym do tego miejscu na dysku twardym urządzenia (np. komputera, tabletu, smartfona) za pośrednictwem nośnika, z którego korzysta użytkownik (Internetu, aplikacji itd.) w trakcie zapoznawania się przez niego z treścią lub reklamą dostępną online. Pliki cookie umożliwiają identyfikację urządzenia, na którym są instalowane, śledzenie aktywności użytkownika oraz dostarczanie określonych informacji, o tym jakie są jego preferencje lub jakie dane użytkownik wpisał wcześniej w formularzach. Uzyskane informacje są przechowywane przez okres ważności danego pliku cookie. Niektóre pliki cookie są niezbędne do korzystania z nośnika, inne umożliwiają optymalizację i personalizację wyświetlanych treści lub prezentowanie reklam.

Pliki cookie nie identyfikują bezpośrednio użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę lub urządzenie. Informacje dotyczące przeglądanych treści są bezpośrednio powiązane z identyfikatorem pliku cookie. Gdy użytkownik korzysta z nośnika, identyfikator jest powiązywany z przeglądanymi stronami, oraz – w szerszym znaczeniu – z historią aktywności i interakcjami (np. liczbą kliknięć). W ten sposób istnieje możliwość śledzenia aktywności konkretnego użytkownika.

Korzystanie z plików cookie umożliwia powiązanie danych dotyczących przeglądania z profilem użytkownika bez względu na wykorzystywane urządzenie, dzięki technologiom wymiany plików cookie stosowanym przez partnerów, którymi zwykle są agencje reklamowe lub dostawcy mediów społecznościowych. W ten sposób aktywność użytkownika może być śledzona bez względu na rodzaj wykorzystywanego medium lub urządzenia.

14. JAKIE PLIKI COOKIE SĄ WYKORZYSTYWANE NA NASZEJ STRONIE?

Podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony możemy instalować na Państwa urządzeniu pięciu typów plików cookie:

Techniczne pliki cookies. Niezbędne dla sprawnego działania Strony, w związku z czym nie mogą one zostać dezaktywowane. Umożliwiają Państwu dostęp do poszczególnych stron i informacji o produktach, składanie zamówień oraz korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Strony. Dodatkowo pozwalają nam skutecznie zapobiegać próbom dokonania oszustwa. + dowiedz się więcej
Pliki cookies służące zabezpieczeniu płatności. Pozwalają zapobiegać oszustwom płatniczym. + dowiedz się więcej
Pliki cookies służące do personalizacji.Pozwalają nam proponować produkty, usługi oraz treści najlepiej odpowiadające Państwa preferencjom, a także umożliwiać Państwu korzystanie z proponowanych przez nas ekskluzywnych ofert promocyjnych. Akceptując te pliki cookies, uzyskują Państwo możliwość korzystania ze spersonalizowanej wersji strony zawierającej bardziej bogatą treść. + dowiedz się więcej
Analityczne pliki cookies. Pozwalają nam oceniać i analizować ruch na naszej stronie internetowej (liczba połączeń, wyświetleń, średni czas spędzony na stronie itp.) w celu poprawienia jej funkcjonowania. Akceptując te pliki cookies, pomagają nam Państwo usprawnić działanie strony internetowej. + dowiedz się więcej
Pliki cookies mediów społecznościowych i reklamowe pliki cookies. Pozwalają nam proponować produkty, usługi oraz treści najlepiej odpowiadające Państwa preferencjom, a także umożliwiać Państwu korzystanie z proponowanych przez nas ekskluzywnych ofert promocyjnych. Akceptując te pliki cookies, uzyskują Państwo możliwość korzystania ze spersonalizowanej wersji strony zawierającej bardziej bogatą treść. + dowiedz się więcej

15. W JAKI SPOSÓB INFORMUJEMY PAŃSTWA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW COOKIE?

Gdy odwiedzają Państwo naszą Stronę po raz pierwszy, a Sephora zamierza umieścić na Państwa urządzeniu pliki cookie inne niż techniczne, zostaną Państwo powiadomieni o wykorzystywaniu plików cookie za pomocą bannera cookie. Banner zawiera informacje dotyczące poszczególnych plików cookie oraz panel umożliwiający zarządzanie zgodami na ich wykorzystywanie. Klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie”, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez nas z cookies opisanych w bannerze. Mogą Państwo w dowolnej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie klikając w link przekierowujący do banneru.

Poniżej znajdą Państwo więcej informacji dotyczących plików cookie oraz sposobu zarządzania nimi.

16. OKRES PRZECHOWYWANIA I SKUTKI ZABLOKOWANIA COOKIES

Typ plików cookie Okres przechowywania Skutki zablokowania
Techniczne pliki cookie Bardzo krótki – co do zasady czas trwania sesji, a w każdym wypadku nie dłużej niż rok. Ryzyko niemożności wejścia na Stronę oraz/lub dostępu do Usług na Stronie.
Pliki cookie służące personalizacji Bardzo krótki – co do zasady czas trwania sesji, kilka godzin, a w każdym wypadku nie dłużej niż rok. Brak dostosowania Strony do preferencji wyświetlania Państwa urządzenia, Państwa zainteresowań, przeglądania oraz zapamiętywania Państwa haseł i informacji pochodzących z formularzy wypełnionych online
Analityczne pliki cookie Nie przekracza 24 miesięcy Brak konsekwencji z punktu widzenia korzystania ze Strony
Pliki cookie mediów społecznościowych oraz reklamowe Nie przekracza 13 miesięcy Brak konsekwencji z punktu widzenia korzystania ze Strony Ich usunięcie nie skutkuje jednak wstrzymaniem reklam internetowych. Spowoduje jedynie, że prezentowane reklamy nie będą uwzględniać Państwa zainteresowań.

17. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Korzystając z naszej Strony mogą Państwo wyrazić zgodę na korzystanie z wyżej opisanych plików cookie. Państwa ustawienia zostaną zachowane przez sześć miesięcy. Mogą Państwo jednak w dowolnym momencie zdecydować o wyłączeniu wszystkich lub niektórych plików cookie.

Dysponują Państwo różnymi metodami zarządzania plikami cookie.

NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA PLIKAMI COOKIE
Narzędzie Sephora do zarządzania plikami cookies umożliwia przeglądanie i kontrolowanie sposobu, w jaki większość plików cookies Witryny są wykorzystywane gdy ją Państwo przeglądają oraz zarządzanie Państwa preferencjami (brak zgody lub zgoda) Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia plików cookies
ISTNIEJĄ PLIKI COOKIE, KTÓRYMI NIE MOŻNA ZARZĄDZAĆ Z POZIOMU NARZĘDZIA. METODY ICH WYŁĄCZANIA PRZEDSTAWIONO PONIŻEJ:
Cel Dostawca plików cookie Link dezaktywacyjny
Bezpieczeństwo płatności Cybersource Mogą Państwo dokonać wyboru klikając w jeden z poniższych przycisków: tak lub nie
OPCJE DOSTĘPNE W PRZEGLĄDARCE

Państwa przeglądarka umożliwia wyłączenie wszystkich lub niektórych plików cookie, systematycznie lub w zależności od dostawcy. Mogą Państwo również dokonać konfiguracji oprogramowania przeglądarki, aby zaakceptować lub odrzucić proponowane Państwu pliki cookie (dla poszczególnych przypadków lub całościowo).

Przypominamy jednak, że wyłączenie wszystkich plików cookie uniemożliwi Państwu normalne korzystanie z naszej Strony za wyjątkiem podstawowych funkcji.

 • Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Internet Explorer lub Microsoft Edge: infomacje dotyczące wyłączenia oraz usunięcia zapisanych plików cookies dostępne są na stronie dostawcy przeglądarki pod tym linkiem.
 • Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Mozilla Firefox: infomacje dotyczące wyłączenia oraz usunięcia zapisanych plików cookies dostępne są na stronie dostawcy przeglądarki pod tym linkiem.
 • Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Safari: infomacje dotyczące wyłączenia oraz usunięcia zapisanych plików cookies dostępne są na stronie dostawcy przeglądarki pod tym linkiem.
 • Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Google Chrome: infomacje dotyczące wyłączenia oraz usunięcia zapisanych plików cookies dostępne są na stronie dostawcy przeglądarki pod tym linkiem.

PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Zwracamy uwagę, iż z uwagi na oferowanie przez niektórych z naszych partnerów usług reklamy cyfrowej poza Unią Europejską dane zebrane przy pomocy cookie mogą być przesyłane do krajów spoza UE, których przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych różnią się od obowiązujących w Polsce. Od naszych partnerów wymagamy, aby korzystali z informacji zebranych dzięki cookies na naszej Stronie wyłącznie w celach zarządzania i dostarczania zamawianych usług oraz przestrzegając bez wyjątku wszelkich przepisów prawa obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem poufności przekazywanych informacji.

18. DLA POGŁĘBIENIA WIEDZY: SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIE

TECHNICZNE PLIKI COOKIE

Techniczne pliki cookie obejmują pliki niezbędne do poruszania się po Stronie (jak ID sesji) jak również cookie funkcji pozwalających przyznanie Państwu dostępu do konkretnych funkcjonalności, w szczególności umożliwiających rozpoznanie Państwa, Państwa wizyty na określonej stronie oraz poprawę komfortu przeglądania, w tym:

 • zapamiętywanie informacji dotyczących wypełnionego przez Państwa formularza na stronie (rejestracja lub dostęp do Państwa konta) lub produktów, usług lub informacji, które wybrali Państwo na Stronie (wybrana usługa, zawartość koszyka itd.);
 • umożliwienie Państwu dostępu do zastrzeżonych dla Państwa miejsc na Stronie, np. Państwa konta online, przy pomocy identyfikatorów lub uprzednio przekazanych nam danych;
 • wdrożenie środków zabezpieczających, np. gdy muszą Państwo ponownie aktywować usługę lub włączyć treść po upływie określonej ilości czasu;
 • dostosowanie wyglądu strony do preferowanych ustawień wyświetlania Państwa urządzenia (język, rozdzielczość wyświetlania).

Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu tego rodzaju ciasteczek oraz usunąć je przy pomocy odpowiednich ustawień Państwa przeglądarki (patrz sekcja „Opcje dostępne w przeglądarce”). Niemniej jednak, w takiej sytuacji pojawia się ryzyko niemożności późniejszego wejścia na Stronę lub utraty dostępu do Usług na Stronie.

PLIKI COOKIE SŁUŻĄCE ZABEZPIECZENIU PŁATNOŚCI

Pliki cookie mogą umożliwiać zapobieganie oszustwom w Internecie (zapobieganie oszustwom związanym z płatnościami, kradzieżą cudzej tożsamości itp.). W związku z powyższym Sephora lub podmioty działające w jej imieniu mogą stosować, z zastrzeżeniem poszanowania przysługujących Państwu praw, technologie śledzące umożliwiające gromadzenie informacji dotyczących Urządzenia, z którego składane jest zamówienie (w szczególności stosowany system operacyjny, wykorzystanie serwerów pośredniczących itp.). Działające na zasadzie śladów znaczniki powiązane z danymi dotyczącymi Państwa zamówienia są wykorzystywane w celu jego weryfikacji i autoryzacji. Informacje te mogą być przekazywane wszelkim uprawnionym podmiotom lub audytorom wyznaczonym przez Sephora w celu weryfikacji tożsamości nabywcy, ważności zamówienia, zastosowanej metody płatności i planowanej dostawy.

Niemniej jednak w razie odrzucenia możliwości korzystania przez nas z plików cookie na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa transakcji Państwa zamówienie nie będzie mogło zostać zatwierdzone automatycznie, a jedynie ręcznie. W związku z powyższym mogą Państwo zostać poproszeni o okazanie dokumentu tożsamości.

W razie jakichkolwiek pytań na tego procesu lub w razie niemożności złożenia zamówienia zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta (patrz sekcja sekcja „Jak się z nami skontaktować?”.

ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

Analityczne pliki cookie pozwalają na pomiar liczby użytkowników, którzy zapoznali się z różnymi treściami i zakładkami naszej Strony w celu oceny i lepszej organizacji tych elementów, a w szczególności:

 • opracowania danych statystycznych dotyczących przeglądania i korzystania z różnych elementów składowych naszej Strony (odwiedzane zakładki i treści, historia aktywności) umożliwiających nam ewentualne wykrywanie problemów z poruszaniem się po stronie i w konsekwencji optymalizację zainteresowania naszymi usługami i ich ergonomią;
 • dostosowania prezentacji naszej Strony lub przestrzeni reklamowej do preferencji Państwa urządzenia w zakresie wyświetlania (stosowany język, system obsługi itd.) podczas odwiedzania przez Państwa naszej Strony w zależności od sprzętu i oprogramowania do wizualizacji lub odczytu, którymi dysponuje Państwa urządzenie;
 • pomiaru skuteczności naszych kampanii mailingowych umożliwiający nam realizację akcji marketingowych przygotowanych w oparciu o zebrane w ten sposób informacje (np. przesłanie nowej wiadomości lub spersonalizowanej oferty).

Analityczne pliki cookie są zamieszczane zarówno przez nas, jak i przez naszych partnerów.

Systemy analizowania odwiedzalności stosowane na naszej Stronie generują i przesyłają dostawcom usług technicznych wyłącznie zgromadzone dane statystyczne i dane dotyczące ruchu na Stronie z wyłączeniem jakichkolwiek danych identyfikujących konkretną osobę fizyczną. Te dane statystyczne są powiązywane z danymi statystycznymi dotyczącymi ruchu na innych stronach oraz danymi klientów.

Mogą Państwo wyłączyć możliwość korzystania z plików cookie na potrzeby analizowania danych statystycznych dotyczących korzystania ze Strony. W tym celu prosimy o zapoznanie się z treścią sekcji „Zarządzanie plikami cookie”.

REKLAMOWE PLIKI COOKIE

CEL

Korzystanie z reklamowych plików cookie ma na celu wyłącznie ustalenie, jakie treści reklamowe są najbardziej skuteczne podczas promocji produktów oraz/lub usług na Stronie oraz są zbieżne z zainteresowaniami użytkowników określonymi na podstawie dotychczasowej aktywności na danym urządzeniu, w szczególności w drodze:

 • rejestrowania całkowitej liczby reklam wyświetlanych z naszej inicjatywy na naszej powierzchni reklamowej, identyfikacji tych reklam, liczby ich wyświetleń, liczby użytkowników, którzy kliknęli w daną reklamę oraz ewentualnie późniejszych działań podjętych przez tych użytkowników na stronach, do których prowadzą reklamy;
 • dostosowywania treści reklamowych na naszej Stronie oraz Państwa Urządzeniu przez nasze przestrzenie reklamowe, jak również dostosowywania naszych ofert do specyfiki Państwa korzystania z naszej Strony lub stron zewnętrznych, zakupów, których mogą Państwo dokonać oraz do danych lokalizacyjnych (długość i szerokość geograficzna) przekazywanych przez Państwa Urządzenie (za uprzednią zgodą);
 • w razie podania przez Państwa danych osobowych (w szczególności elektronicznych danych teleadresowych) podczas rejestracji, składania zamówienia lub korzystania z jednej z naszych usług – powiązywania tych danych z danymi dotyczącymi korzystania ze Stronu w celu kierowania do Państwa spersonalizowanych reklam dopasowanych pod kątem potencjalnego zainteresowania z Państwa strony;
 • kierowania do Państwa reklam w wersji elektronicznej dostosowanych do Państwa profilu użytkownika.
W jaki sposób reklamowe pliki cookie zbierają informacje?

Reklamowe pliki cookie instalowane są na urządzeniu użytkownika za pomocą technologii śledzenia (są to tzw. „znaczniki”) dostarczonych przez naszych partnerów i umieszczanych na odwiedzanych stronach lub bezpośrednio przez reklamodawców w reklamach wyświetlanych na Stronie.

Tego typu znaczniki automatycznie przekazują naszym partnerom informacje o zawartości odwiedzanej strony lub umieszczonej na niej reklamy. Informacje te są powiązane z identyfikatorem treści w plikach cookie zainstalowanych przez naszych partnerów na Państwa Urządzeniu.

Jak wygląda przypisywanie tych informacji?

Jeśli posiadają Państwo konto online, kartę programu lojalnościowego lub złożyli Państwo zamówienie, informacje zbierane przy pomocy reklamowych plików cookie na Stronie lub stronach zewnętrznych podmiotów powiązywane są i zestawiane z danymi dotyczącymi korzystania przez Państwa z konta lub z naszych produktów i Usług. Zebrane informacje umożliwiają w ten sposób stworzenie Państwa profilu użytkownika, który wykorzystywany jest w celu personalizacji ofert i informacji handlowych.

Państwa profil ulega również wzbogaceniu o informacje wynikające z Państwa interakcji z naszymi partnerami lub innymi wydawcami, klientami naszych partnerów. Powiązania dotyczą również danych zebranych offline i przechowywane są w naszych narzędziach do zarządzania relacjami z Klientami lub narzędziach zarządzanych przez naszych partnerów handlowych (agencje reklamowe, firmy mierzące ruch na stronach, dostawcy spersonalizowanych usług reklamowych).

W jakim celu wyświetlamy reklamy dostosowane do Państwa aktywności?

Naszym celem jest prezentowanie Państwu reklam jak najlepiej dostosowanych do Państwa potrzeb. Dzięki analizie Państwa aktywności na jednej lub większej liczbie stron lub aplikacji, pliki cookie umożliwiają zidentyfikowanie w czasie rzeczywistym, które reklamy powinny zostać wyświetlone na danym Urządzeniu.

Państwa zainteresowanie treściami reklamowymi wyświetlanymi na Państwa Urządzeniu podczas przeglądania strony często determinuje jej treść reklamową, co umożliwia świadczenie użytkownikom usług, często w sposób nieodpłatny. Pozwala to nam i stronom trzecim wyświetlać reklamy odpowiadające Państwa zainteresowaniom, zamiast treści, które w ogóle nie są dla Państwa interesujące.

PLIKI COOKIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają udostępnianie linków w serwisach Facebook, YouTube, Instagram i innych podobnych mediach społecznościowych, co pozwala Państwu dzielić się treścią naszej Strony lub Państwa opinią na jej temat z innymi osobami. Pliki cookie są umieszczane bezpośrednio przez media społecznościowe. Dotyczy to w szczególności przycisków „Udostępnij” w serwisach takich jak Facebook czy Instagram. Serwis oferujący taki przycisk może Państwa zidentyfikować nawet, jeśli nie korzystali Państwo z niego podczas przeglądania Strony. Tego typu przyciski mogą umożliwiać mediom społecznościowym śledzenie Państwa aktywności na naszej Stronie, jeśli Państwa konto w danym serwisie było aktywne na Państwa Urządzeniu (sesja otwarta) podczas korzystania z naszej Strony. Nie posiadamy żadnej kontroli nad procesami prowadzonymi przez media społecznościowe w celu zbierania informacji dotyczących Państwa aktywności na naszej Stronie oraz sposobu ich powiązania z danymi osobowymi znajdującymi się w ich posiadaniu.

Jeśli są Państwo zalogowani w danym serwisie społecznościowym podczas odwiedzania naszej Strony, przyciski udostępniania umożliwiają powiązanie przeglądanych przez Państwa treści z Państwa kontem w tym serwisie.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności danego serwisu społecznościowego, co pozwoli Państwu dowiedzieć się, w jakich celach są wykorzystywane informacje o Państwa aktywności zebrane dzięki tego typu przyciskom, szczególnie w zakresie celów marketingowych.

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH INNYCH PODMIOTÓW

Przetwarzamy także dane innych podmiotów niż klienci Sephora. W tym rozdziale odnajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych.

Do przekazywania danych poza EOG, przysługujących Państwu praw, sposobu ich realizacji oraz dostępnych ścieżek kontaktu odpowiednio zastosowanie mają sekcje powyżej, do których mogą Państwo przejść po kliknięciu w odpowiedni nagłówek:

20. WSPÓŁPRACA Z INFLUENCERAMI

Dane influencerów są przez nas pozyskiwane ze źródeł ogólnodostępnych, w szczególności w zakresie informacji udostępnionych w ramach profilów prowadzonych przez influencerów w mediach społecznościowych, lub są nam przekazywane bezpośrednio przez influencerów albo współpracujące z nami agencje marketingowe.

W ramach nawiązywania i realizacji współpracy możemy przetwarzać dane influencerów w następującym zakresie:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pseudonim);
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny);
 • wizerunek oraz głos;
 • dane publikowane w profilach w mediach społecznościowych lub na stronach internetowych prowadzonych przez influencerów (np. blogach) oraz ich identyfikatory;
 • inne dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (w zakresie podanym bezpośrednio przez influencera lub pozyskanym z rejestrów publicznych tj. KRS i CEIDG).

Przetwarzamy powyższe dane w celach:

 • analitycznych tj. analizy profilów influencerów w mediach społecznościowych w celu nawiązania współpracy z wybranymi influencerami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sephora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji marki Sephora oraz produktów i usług oferowanych przez Sephora;
 • nawiązania i realizacji współpracy z wybranym influencerem – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W związku z zawarciem umowy dane mogą być także przetwarzane w celach:

 • obsługi rachunkowo-księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości;
 • utrzymywania stałej relacji biznesowej w związku z zawarciem niniejszej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na bieżącym wykonywaniu umowy;
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;
 • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji przez Sephora opisanych powyżej celów. W przypadku, w którym dane przetwarzane są w związku z zawartą umową – podanie danych osobowych jest niezbędne do jej realizacji. W przypadku, w którym dane przetwarzane są w celu obsługi rachunkowo-księgowej – konieczność podania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Dane osobowe influencerów mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Sephora, w szczególności agencjom marketingowym, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne i organizacyjne, a także podmiotom, z którymi Sephora współpracuje, w szczególności właścicielom marek, których produkty i usługi są oferowane przez Sephora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu złożenia przez podmiot danych skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Sephora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa (np. jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne z punktu widzenia przepisów o rachunkowości).

POLITYKA PRYWATNOŚCI Nadzór nad produktami kosmetycznymi i spożywczymi


Niniejsza polityka określa sposób wykorzystania przez Sephora SAS (le „ Dystrybutor ”) oraz Sephora S+ („Marka Sephora”) Państwa danych osobowych zebranych w szczególności w związku ze zgłoszeniem niepożądanych zdarzeń zdrowotnych występujących u Państwa lub Państwa bliskich po użyciu jednego z produktów dystrybuowanych przez Sephora SAS. Dzięki Państwa pomocy, Dystrybutor i Marka Sephora będą mogli monitorować niepożądane zdarzenia zdrowotne, które można zgłaszać zgodnie z obowiązującymi przepisami (zwane dalej„ Niepożądanymi Zdarzeniami Zdrowotnymi”).

Dystrybutor i Marka Sephora są odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych osobowych, które są wykorzystywane w ramach wyżej wskazanych zdarzeń z zakresu nadzoru nad produktami kosmetycznymi oraz, w odpowiednich przypadkach, nad produktami spożywczymi. Obydwa podmioty mieszczą się pod adresem 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francja (dalej są zwane łącznie „Sephora” lub „my”).

Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych klientów oraz użytkowników naszych produktów ma dla nas kluczowe znaczenie.

Zachęcamy Państwa do dokładnego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności. Poniżej znajdą Państwo informacje o warunkach przetwarzania danych, które przekazują nam Państwo podczas zgłaszania Niepożądanych Zdarzeń Zdrowotnych, w szczególności:

Jakie dane pozyskujemy?

W jakich celach?

Komu i na jakich warunkach przekazujemy dane?

Jak długo przechowujemy dane i w jaki sposób je zabezpieczamy?

Jakie prawa Państwu przysługują?

Jak się z nami skontaktować?

Możemy w każdej chwili dokonać zmian w niniejszej Polityce prywatności. Datę ostatniej aktualizacji zamieścimy na końcu dokumentu. Z tego względu, zachęcamy Państwa do regularnego zapoznawania się poniższymi zasadami.

Jakie dane pozyskujemy?

Pozyskujemy Państwa dane w następujący sposób:

 • bezpośrednio od Państwa, gdy kontaktują się Państwo z Dystrybutorem:
  • za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta – telefonicznie, e-mailem, podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym oraz zamieszczania komentarzy w naszych witrynach i portalach społecznościowych;
  • za pośrednictwem naszych konsultantów w perfumeriach stacjonarnych lub
 • za pośrednictwem osób trzecich, jeżeli zdarzenia zgłaszają nam marki lub pracownicy służby zdrowia.

W celu sprawnej realizacji naszych obowiązków związanych z nadzorem zdrowotnym nad rynkiem, Sephora przetwarza następujące dane:

 • dane osoby narażonej na Niepożądane Zdarzenie Zdrowotne w zakresie niezbędnym do jego oceny, w szczególności :
  • dane dotyczące stanu cywilnego, tożsamości, dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię, nazwisko, data urodzenia, numer karty lojalnościowej, a także adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, jeżeli chcą Państwo otrzymać informacje o dalszym przebiegu zgłoszenia.
   W przypadku, gdy użytkownik produktu jest niepełnoletni, prosimy również o podanie imienia i nazwiska jego przedstawiciela ustawowego;
  • dane dotyczące życia prywatnego i/lub zawodowego: dane dotyczące stosowania produktu, niezbędne w celu oceny Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego;
  • dane o stanie zdrowia: opis niepożądanego działania (rodzaj doznanej reakcji), informacje o tym, czy zostało wystawione zwolnienie lekarskie oraz na jaki czas, czy doszło do hospitalizacji itp.
 • dane osoby zgłaszającej Niepożądane Zdarzenie Zdrowotne (w niektórych przypadkach także dane pracownika służby zdrowia, który może podać szczegółowe informacje).

Zainteresowana osoba jest wtedy informowana o konieczności ujawnienia jej tożsamości. Będzie zatem musiała zachować ostrożność i podać tylko dane,których Sephora zażąda w celu wykonania swoich zobowiązań w zakresie nadzoru nad produktami kosmetycznymi i spożywczymi.

W jakich celach zbieramy dane?

Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania Państwa danych oraz powody, dla których jest to niezbędne.

Cele przetwarzania Przyczyny, dla których przetwarzanie danych jest niezbędne
 • • Zapobieganie, nadzór, ocena oraz zarządzanie Niepożądanymi Zdarzeniami Zdrowotnymi.

Operacje przetwarzania danych, które wykonujemy:
(i) zbieranie, rejestrowanie, analizowanie, monitorowanie, dokumentowanie, przekazywanie i przechowywanie danych dotyczących Niepożądanych Zdarzeń Zdrowotnych związanych z produktami marki Sephora jako producenta lub sprzedawanymi przez Sephora jako dystrybutora;
(ii) zarządzanie kontaktem z osobą zgłaszającą Niepożądane Zdarzenie Zdrowotne.

Obowiązek prawny: przetwarzanie informacji w związku z nadzorem nad produktami kosmetycznymi i spożywczymi w zakresie produktów dystrybuowanych przez Sephora zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1223/2009 oraz Kodeksem Zdrowia Publicznego.

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne także ze względu na interes publiczny, w celu zagwarantowania przestrzegania wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz suplementów diety.

 • Opracowanie statystyk częstotliwości zgłoszeń (dane zagregowane).
Obowiązek prawny oraz interes publiczny związane z realizowanym przez Sephora nadzorem nad rynkiem oraz identyfikacją produktów potencjalnie niebezpiecznych
 • Monitorowanie skutków zgłoszenia Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego.
Obowiązek prawny związany z zapewnieniem oceny Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego.

Dane niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów zostały oznaczone gwiazdką (*) na dedykowanym formularzu zgłoszenia Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego, o którego wypełnienie mogą Państwo zostać poproszeni w naszych perfumeriach. W przypadku, gdy skontaktują się Państwo z naszym Działem Obsługi Klienta, o konieczności podania określonych danych zostaną Państwo poinformowani przez konsultanta. Jeśli postanowią Państwo nie podawać nam niezbędnych danych, nie będziemy w stanie obsłużyć Państwa zgłoszenia i/lub ponownie skontaktować się z Państwem, jeśli wyrażą Państwo chęć otrzymania od nas dalszych informacji na temat zgłoszenia.

Podanie pozostałych danych (nieoznaczonych gwiazdką) jest opcjonalne, ale pozwoli nam lepiej Państwa poznać, usprawnić naszą komunikację z Państwem oraz poprawić jakość świadczonych przez nas usług.

Komu i na jakich warunkach przekazujemy dane?

Możemy przekazać Państwa dane, wyłącznie w celach opisanych powyżej, następującym działom wewnętrznym i odbiorcom:

 • Dział Regulacji i Jakości Sephora;
 • dział Sephora zajmujący się obsługą reklamacji (na przykład Dział Prawny i/lub Dział Obsługi Klienta kontaktujący się bezpośrednio z Państwem);
 • Dział Audytu Wewnętrznego Sephora, w celu weryfikacji przestrzegania przepisów prawa;
 • nasz moderator komentarzy na stronie internetowej Sephora;
 • usługodawcy odpowiedzialni za zbadanie Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego. Usługodawca może skontaktować się z Państwem, za Państwa zgodą, w celu zbadania zgłoszonych Niepożądanych Zdarzeń Zdrowotnych;
 • podmioty zarządzające markami produktów, których dotyczy zgłoszenie;
 • pracownicy instytucji ubezpieczeniowych;
 • właściwe krajowe instytucje publiczne w przypadku zgłoszenia poważnych Niepożądanych Zdarzeń Zdrowotnych (np. ANSM we Francji);
 • usługodawcy świadczący inne usługi związane z przetwarzaniem danych: usługodawcy informatyczni zarządzający przetwarzaniem, konsultanci zewnętrzni, laboratoria toksykologiczne.

W przypadku, gdy Państwa zgłoszenie dotyczy produktu podmiotu, który nie ma siedziby w kraju należącym do EOG, przekazujemy temu podmiotowi informacje niezbędne w celu spełnienia przez niego obowiązków związanych z nadzorem. Transfer odbywa się za Państwa zgodą, przy czym Sephora wdrożyła zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne gwarantujące ochronę Państwa danych transferowanych poza EOG. Przysługuje Państwu prawo do informacji o mechanizmach przekazywania Państwa danych poza EOG oraz o państwie, do dane są transferowane. W celu otrzymania takich informacji, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej, w zakładce „Jak się z nami skontaktować?”.

Realizujemy żądania dotyczące podania Państwa danych również w przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani z mocy prawa lub podanie danych jest niezbędne w celu ochrony naszych praw i/lub przeprowadzenia postępowania sądowego, wykonania decyzji sądu, żądania organu nadzoru lub innej dotyczącej nas procedury prawnej.

Jeśli zgłaszają Państwo Niepożądane Zdarzenie Zdrowotne dotyczące innej osoby, prosimy o przekazanie jej niniejszego dokumentu (w formie elektronicznej lub papierowej).

Jak długo przechowujemy dane i w jaki sposób je zabezpieczamy?

Przechowujemy Państwa dane przez 10 lat od daty zgłoszenia Niepożądanego Zdarzenia Zdrowotnego w związku z realizacją naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących nadzoru nad produktami kosmetycznymi i spożywczymi.

Zapewniamy, że gdy Państwa dane przestaną być niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów lub celów archiwizacyjnych związanych z naszymi obowiązkami prawnymi, zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Sephora stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych:

 • prawo do otrzymania kopii danych oraz wszelkich informacji o sposobie ich przetwarzania;
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych danych (w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych danych );
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
  • prawidłowość Państwa danych jest kwestionowana;
  • Państwa dane nie są już nam niezbędne w podstawowym celu, ale nadal potrzebujemy ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw;
 • prawo do wydawania ogólnych lub szczegółowych poleceń dotyczących przetwarzania i wykorzystywania danych po śmierci.

W zakresie, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązku prawnego, nie przysługują Państwu prawa do sprzeciwu, usunięcia danych oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Organ nadzorczy w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, Polska.

Organ nadzorczy we Francji: CNIL 3 Place de Fontenoy, 75007 Paryż, Francja.

W celu wykonania powyższych praw, mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, w zakładce „
Jak się z nami skontaktować?”. Informujemy, że możemy podjąć stosowne działania w celu weryfikacji Państwa tożsamości. Zastrzegamy sobie także prawo do pobrania opłaty zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, w przypadku, gdy żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne. Dołożymy wszelkich starań w celu realizacji Państwa żądania w odpowiednim terminie.

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub chęci wykonania przysługującego Państwu prawa, prosimy o kontakt:

 • listownie pod adresem: SEPHORA POLSKA, ul. Żwirki I Wigury 16C, 02-092 Warszawa lub
 • e-mailem pod adresem: cok@sephora.pl

Z naszym inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem: iod@sephora.pl

Możemy w dowolnym terminie wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności w celu uwzględnienia zmian przepisów prawa i/lub naszych zasad ochrony danych osobowych. W związku z tym zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszym dokumentem.

Wersja z dnia 27.03.2023r.

Aktualna Polityka Prywatności i Plików Cookie do pobrania obowiązująca od dn. 27.03.2023r. tutaj

Polityka Prywatności i Plików cookie do pobrania obowiązująca od dn. 20.10.2021r. do dn. 26.03.2023r. tutaj