Og├│lne Warunki Sprzeda┼╝y

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
SEPHORA POLSKA SP. Z O.O.

 

1. DEFINICJE

1.1 Sprzedawca lub Sephora ÔÇô Sephora Polska sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie, pod adresem: ul. ┼╗wirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000030761, posiadaj─ůca NIP: 6761992751, wysoko┼Ť─ç kapita┼éu zak┼éadowego: 50.000.000,00 z┼é. Kontakt: esklep@sephora.pl, infolinia (bezp┼éatna): 800 700 807. Adres siedziby Sprzedawcy jest adresem do korespondencji, chyba ┼╝e w Og├│lnych Warunkach Sprzeda┼╝y wskazano inny adres.

1.2 Konsument ÔÇô osoba fizyczna dokonuj─ůca z przedsi─Öbiorc─ů czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego)

1.3 Quasi-przedsi─Öbiorca ÔÇô osoba fizyczna zawieraj─ůca umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci umowy zawartej z Sephora wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.

1.4 Kupuj─ůcy ÔÇô osoba lub podmiot dokonuj─ůcy zakup├│w poprzez Sklep Internetowy Sephora.

1.5 Og├│lne Warunki Sprzeda┼╝y lub OWS ÔÇô niniejsze ÔÇ×Og├│lne Warunki Sprzeda┼╝yÔÇŁ.

1.6 Aplikacja Mobilna ÔÇô aplikacja ÔÇ×Sephora ÔÇô Perfumeria OnlineÔÇŁ na urz─ůdzenia mobilne z systemem iOS (wersja udost─Öpniona nieodp┼éatnie do pobrania w ÔÇ×App StoreÔÇŁ) oraz Android (wersja udost─Öpniona nieodp┼éatnie do pobrania w ÔÇ×Google PlayÔÇŁ), umo┼╝liwiaj─ůca uzyskanie dost─Öpu do Strony i korzystanie ze Sklepu Internetowego.

1.7 Polityka prywatno┼Ťci i plik├│w cookies ÔÇô dokument dost─Öpny na Stronie i w Aplikacji Mobilnej, zawieraj─ůcy informacje o przetwarzaniu danych osobowych i u┼╝ywaniu plik├│w cookies oraz podobnych technologii w ramach Sklepu Internetowego, Strony i Aplikacji Mobilnej.

1.8 Strona ÔÇô serwis internetowy pod adresem www.sephora.pl, w ramach kt├│rego Sephora prowadzi Sklep Internetowy. Strona jest dost─Öpna zar├│wno dla komputer├│w osobistych (PC), jak r├│wnie┼╝ dla urz─ůdze┼ä mobilnych takich jak smartfony i tablety. Strona jest r├│wnie┼╝ dost─Öpna poprzez Aplikacj─Ö Mobiln─ů.

1.9 Sklep Internetowy ÔÇô sklep internetowy Sephora dost─Öpny za pomoc─ů Strony oraz Aplikacji Mobilnej, poprzez kt├│ry Sephora prowadzi sprzeda┼╝ towar├│w na odleg┼éo┼Ť─ç.

1.10 Og├│lne Warunki Korzystania ÔÇô ÔÇ×Og├│lne Warunki KorzystaniaÔÇŁ dost─Öpne na Stronie i w Aplikacji Mobilnej, okre┼Ťlaj─ůce warunki i zasady korzystania ze Strony i Aplikacji Mobilnej.

2. WST─śP

2.1 Jako cz┼éonek selektywnej sieci dystrybucyjnej, Sephora prowadzi wy┼é─ůcznie sprzeda┼╝ detaliczn─ů towar├│w prezentowanych w swoim Sklepie Internetowym, oferuj─ůc je wy┼é─ůcznie na u┼╝ytek w┼éasny Kupuj─ůcych (w rozumieniu pkt 2.3 OWS), w tym przede wszystkim Konsument├│w.

2.2 Sephora nie prowadzi w swoim Sklepie Internetowym sprzeda┼╝y hurtowej ani sprzeda┼╝y przeznaczonej dla os├│b lub podmiot├│w, kt├│re dokonuj─ů zakup├│w towar├│w w celu ich dalszej zarobkowej odsprzeda┼╝y

2.3 Przez ÔÇ×zakup na u┼╝ytek w┼éasnyÔÇŁ rozumie si─Ö zakup przez nabywc─Ö ko┼äcowego, w tym r├│wnie┼╝ zakup detaliczny towar├│w na potrzeby wykorzystania ich w dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej Kupuj─ůcego, je┼Ťli zakupione towary nie s─ů przeznaczone do dalszej zarobkowej odsprzeda┼╝y (np. zakup kosmetyk├│w przez wiza┼╝yst─Ö w celu ich wykorzystania w salonie wiza┼╝u jest traktowany jako zakup na u┼╝ytek w┼éasny i jest zgodny z Og├│lnymi Warunkami Sprzeda┼╝y).

2.4 Sephora ma prawo odm├│wi─ç przyj─Öcia zam├│wienia (odrzucenie oferty zawarcia umowy sprzeda┼╝y z┼éo┼╝onej przez Kupuj─ůcego), kt├│rego tre┼Ť─ç lub okoliczno┼Ťci z┼éo┼╝enia wskazuj─ů, ┼╝e zosta┼éo ono z┼éo┼╝one z naruszeniem pkt 2.1-2.3 OWS lub z naruszeniem innych postanowie┼ä Og├│lnych Warunk├│w Sprzeda┼╝y lub te┼╝ z naruszeniem innego regulaminu wi─ů┼╝─ůcego Kupuj─ůcego w relacjach z Sephora, a tak┼╝e przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

3. PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

3.1 Przedmiotem Og├│lnych Warunk├│w Sprzeda┼╝y jest okre┼Ťlenie warunk├│w i zasad, na jakich Sephora dokonuje sprzeda┼╝y i dostawy zam├│wionych towar├│w oraz okre┼Ťlenie praw i obowi─ůzk├│w Sprzedawcy i Kupuj─ůcego. Og├│lne Warunki Sprzeda┼╝y odnosz─ů si─Ö do wszystkich transakcji sprzeda┼╝y towar├│w w Sklepie Internetowym oraz innych rodzaj├│w sprzeda┼╝y na odleg┼éo┼Ť─ç.

3.2 Z┼éo┼╝enie zam├│wienia i zawarcie umowy sprzeda┼╝y towar├│w w Sklepie Internetowym jest mo┼╝liwe wy┼é─ůcznie dla Kupuj─ůcych, kt├│rzy posiadaj─ů aktywne konto u┼╝ytkownika. Zasady i warunki zak┼éadania i prowadzenia konta u┼╝ytkownika s─ů okre┼Ťlone w Og├│lnych Warunkach Korzystania.

3.3 Og├│lne Warunki Sprzeda┼╝y s─ů uzupe┼énieniem Og├│lnych Warunk├│w Korzystania.

3.4 Kupuj─ůcy zamawiaj─ůc towar w Sklepie Internetowym, powinien zapozna─ç si─Ö z Og├│lnymi Warunkami Sprzeda┼╝y i Og├│lnymi Warunkami Korzystania oraz potwierdzi─ç zapoznanie si─Ö z tymi dokumentami przed z┼éo┼╝eniem zam├│wienia.

3.5 Kupuj─ůcy zamawiaj─ůc towar w ramach sprzeda┼╝y na odleg┼éo┼Ť─ç realizowanej poza Sklepem Internetowym, powinien zapozna─ç si─Ö z Og├│lnymi Warunkami Sprzeda┼╝y.

4. ASORTYMENT SEPHORA

4.1 Informacje na temat asortymentu towar├│w zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowi─ů oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o kt├│rym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego

CENY TOWARÓW

4.2 Ceny towar├│w przedstawione w Sklepie Internetowym s─ů podawane w z┼éotych (PLN) i s─ů cenami obowi─ůzuj─ůcymi w momencie sk┼éadania zam├│wienia przez Kupuj─ůcego. Sephora mo┼╝e w dowolnej chwili zmieni─ç ceny towar├│w, przy czym cena zaakceptowana przez Kupuj─ůcego w chwili sk┼éadania zam├│wienia b─Ödzie wi─ů┼╝─ůca dla umowy sprzeda┼╝y zawieranej w wyniku z┼éo┼╝enia tego zam├│wienia. Ceny obowi─ůzuj─ůce w Sklepie Internetowym s─ů stosowane w ramach sprzeda┼╝y na odleg┼éo┼Ť─ç (z wy┼é─ůczeniem sprzeda┼╝y w wariantach Call&Collect oraz VideoChat) i mog─ů si─Ö r├│┼╝ni─ç od cen obowi─ůzuj─ůcych w perfumeriach stacjonarnych Sephora.

4.3 W przypadku sprzeda┼╝y w wariantach Call&Collect oraz VideoChat cenami towar├│w s─ů ceny obowi─ůzuj─ůce w perfumerii stacjonarnej Sephora, w kt├│rej Kupuj─ůcy sk┼éada zam├│wienie.

4.4 Ceny towar├│w prezentowane w Sklepie Internetowym nie obejmuj─ů koszt├│w dostawy, kt├│re to koszty s─ů doliczane do ceny zamawianych towar├│w i wykazywane osobno podczas sk┼éadania zam├│wienia oraz na dokumencie sprzeda┼╝y.

4.5 Ceny towar├│w zawieraj─ů nale┼╝ne podatki, w tym podatek od towar├│w i us┼éug (VAT) obowi─ůzuj─ůcy w dniu z┼éo┼╝enia zam├│wienia. Zmiana stawki podatku VAT b─Ödzie automatycznie uwzgl─Ödniana w cenie towar├│w dost─Öpnych w Sklepie Internetowym.

CHARAKTERYSTYKA TOWARÓW

4.6 Sephora mo┼╝e w dowolnej chwili zmieni─ç asortyment towar├│w dost─Öpnych w Sklepie Internetowym. Zmiana asortymentu jest uzale┼╝niona w szczeg├│lno┼Ťci od ogranicze┼ä w zakresie zaopatrzenia i dostaw. Zmiana asortymentu towar├│w nie wp┼éywa jednak na zam├│wienia z┼éo┼╝one przez Kupuj─ůcego przed tak─ů zmian─ů.

4.7 Przed z┼éo┼╝eniem zam├│wienia w Sklepie Internetowym, Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö z g┼é├│wn─ů charakterystyk─ů towaru, kt├│ry chce zam├│wi─ç.

4.8 Towary z asortymentu Sephora spe┼éniaj─ů wymagania prawa polskiego. Sephora ÔÇô w stopniu najdalej dopuszczonym przez prawo ÔÇô nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za naruszenie prawa obowi─ůzuj─ůcego w innym ni┼╝ Polska kraju, do kt├│rego towar b─Ödzie dostarczony na ┼╝─ůdanie Kupuj─ůcego, je┼Ťli sprzeda┼╝ danego towaru jest w tym innym kraju zakazana lub podlega innym ograniczeniom prawnym. Kupuj─ůcy przed z┼éo┼╝eniem zam├│wienia w Sklepie Internetowym ma obowi─ůzek sprawdzi─ç (np. w stosownych urz─Ödach kraju, do kt├│rego zamierza towary wywie┼║─ç lub przekaza─ç, b─ůd┼║ zasi─Ögaj─ůc porady prawnej), czy towary, jakie zamierza zam├│wi─ç, mog─ů by─ç do tego kraju importowane, wwo┼╝one lub przekazywane.

4.9 Sephora nie gwarantuje, ┼╝e informacje zawarte na opakowaniach towar├│w s─ů t┼éumaczone na wszystkie j─Özyki Unii Europejskiej. Informacje te s─ů jednak dost─Öpne co najmniej w j─Özyku polskim.

4.10 W sprawie jakichkolwiek pyta┼ä dotycz─ůcych towar├│w i ich stosowania, wszelkich zagadnie┼ä dodatkowych lub porad, Kupuj─ůcy mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do zespo┼éu konsultant├│w Sephora, kontaktuj─ůc si─Ö telefonicznie z Dzia┼éem Obs┼éugi Klienta pod numerem 800 700 807 (infolinia bezp┼éatna), w godzinach pracy Dzia┼éu, podanych w zak┼éadce ÔÇ×KontaktÔÇŁ w Sklepie Internetowym. Kupuj─ůcy mo┼╝e tak┼╝e uda─ç si─Ö do perfumerii stacjonarnej Sephora, aby uzyska─ç indywidualn─ů porad─Ö i wypr├│bowa─ç towary z asortymentu Sephora.

DOST─śPNO┼Ü─ć TOWAR├ôW

4.11 Poszczeg├│lne towary w Sklepie Internetowym s─ů dost─Öpne w sprzeda┼╝y tak d┼éugo, jak d┼éugo s─ů one przedstawione na Stronie, a┼╝ do wyczerpania zapas├│w.

4.12 Kupuj─ůcy mo┼╝e zam├│wi─ç jeden lub wi─Öcej towar├│w spo┼Ťr├│d dost─Öpnych w Sklepie Internetowym. W zwi─ůzku z postanowieniami pkt 2.1-2.3 OWS, w Sklepie Internetowym mog─ů obowi─ůzywa─ç ograniczenia ilo┼Ťciowe dotycz─ůce liczby sztuk danego towaru, kt├│ry ten sam Kupuj─ůcy mo┼╝e zam├│wi─ç w ramach jednej lub wi─Ökszej liczby zam├│wie┼ä jednego dnia. Informacje o takich limitach s─ů widoczne podczas sk┼éadania zam├│wienia. W razie przekroczenia limitu, z┼éo┼╝enie zam├│wienia nie b─Ödzie mo┼╝liwe (w takim wypadku nale┼╝y zmniejszy─ç liczb─Ö zam├│wionego towaru w koszyku zakupowym).

5. ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1 Zam├│wienia s─ů sk┼éadane za pomoc─ů koszyka zakup├│w w Sklepie Internetowym. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce czynno┼Ťci technicznych i kolejnych krok├│w sk┼éadaj─ůcych si─Ö na procedur─Ö z┼éo┼╝enia zam├│wienia s─ů wy┼Ťwietlane w Sklepie Internetowym.

5.2 Sk┼éadaj─ůc Zam├│wienie Kupuj─ůcy o┼Ťwiadcza, ┼╝e ma zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych w zakresie podejmowania zobowi─ůza┼ä okre┼Ťlonych w Og├│lnych Warunkach Sprzeda┼╝y.

5.3 Ka┼╝dorazowe z┼éo┼╝enie zam├│wienia wymaga potwierdzenia zapoznania si─Ö przez Kupuj─ůcego z Og├│lnymi Warunkami Sprzeda┼╝y i Og├│lnymi Warunkami Korzystania.

5.4 Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç sprawdzenia szczeg├│┼é├│w planowanego zam├│wienia i poprawienia ewentualnych b┼é─Öd├│w a┼╝ do momentu zatwierdzenia p┼éatno┼Ťci. Zatwierdzenie p┼éatno┼Ťci nast─Öpuje po skompletowaniu i potwierdzeniu tre┼Ťci zam├│wienia w koszyku, poprzez naci┼Ťni─Öcie odpowiedniego przycisku potwierdzaj─ůcego wyb├│r sposobu p┼éatno┼Ťci (np. ÔÇ×Zatwierd┼║ p┼éatno┼Ť─çÔÇŁ lub r├│wnowa┼╝ny przycisk).

5.5 Z chwil─ů, gdy Kupuj─ůcy zatwierdzi┼é swoje p┼éatno┼Ť─ç za zam├│wienie, klikaj─ůc na przycisk potwierdzaj─ůcy wyb├│r sposobu p┼éatno┼Ťci, dochodzi do z┼éo┼╝enia zam├│wienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z tre┼Ťci─ů koszyka i parametrami zam├│wienia (towar, cena, liczba sztuk, charakterystyka, spos├│b i termin dostawy oraz ewentualne inne parametry) i zgodnie z Og├│lnymi Warunkami Sprzeda┼╝y, kt├│re stosuj─ů si─Ö do tego zam├│wienia. Klikaj─ůc na przycisk potwierdzaj─ůcy wyb├│r sposobu p┼éatno┼Ťci, Kupuj─ůcy potwierdza, ┼╝e wie, ┼╝e zam├│wienie poci─ůga za sob─ů obowi─ůzek zap┼éaty.

5.6 Po zatwierdzeniu p┼éatno┼Ťci za zam├│wienie (z┼éo┼╝eniu zam├│wienia) Kupuj─ůcy nie mo┼╝e samodzielnie anulowa─ç zam├│wienia ÔÇô w takim wypadku, je┼Ťli po z┼éo┼╝eniu zam├│wienia Kupuj─ůcy chce je anulowa─ç, powinien niezw┼éocznie skontaktowa─ç si─Ö telefonicznie z Dzia┼éem Obs┼éugi Klienta pod numerem 800 700 807 (infolinia bezp┼éatna), w godzinach pracy Dzia┼éu, podanych w zak┼éadce ÔÇ×KontaktÔÇŁ w Sklepie Internetowym. Anulowanie zam├│wienia w ten spos├│b jest mo┼╝liwe do momentu jego przekazania do wysy┼éki. Powy┼╝sze nie wy┼é─ůcza ani nie ogranicza prawa odst─ůpienia przez Kupuj─ůcego od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.7 Poprzez z┼éo┼╝enie zam├│wienia Kupuj─ůcy sk┼éada Sephora ofert─Ö zawarcia umowy sprzeda┼╝y. Z┼éo┼╝ona oferta wi─ů┼╝e Kupuj─ůcego, je┼Ťli Sephora niezw┼éocznie wy┼Ťle Kupuj─ůcemu na adres e-mail potwierdzenie jej otrzymania. Takie potwierdzenie nie stanowi jeszcze przyj─Öcia oferty przez Sephora, lecz jest jedynie komunikatem technicznym, potwierdzaj─ůcym, ┼╝e zam├│wienie wp┼éyn─Ö┼éo do Sephora.

5.8 Oferta wi─ů┼╝e Kupuj─ůcego przez okres 4 dni roboczych od dnia jej z┼éo┼╝enia. Oferta przestaje by─ç dla Kupuj─ůcego wi─ů┼╝─ůca, je┼╝eli:

 • 5.8.1 Sephora w powy┼╝szym terminie nie prze┼Ťle Kupuj─ůcemu wiadomo┼Ťci e-mail potwierdzaj─ůcej przyj─Öcie zam├│wienia do realizacji;
 • 5.8.2 Sephora odrzuci ofert─Ö Kupuj─ůcego (w szczeg├│lno┼Ťci na podstawie pkt 2.4 lub 4.12 OWS).

5.9 Potwierdzenie przyj─Öcia zam├│wienia do realizacji jest przesy┼éane Kupuj─ůcemu przez Sephora w formie wiadomo┼Ťci e-mail. Potwierdzenie to stanowi o┼Ťwiadczenie Sephora o przyj─Öciu oferty Kupuj─ůcego i oznacza zawarcie umowy sprzeda┼╝y zgodnie z tre┼Ťci─ů zam├│wienia i Og├│lnymi Warunkami Sprzeda┼╝y obowi─ůzuj─ůcymi w chwili z┼éo┼╝enia zam├│wienia. Potwierdzenie to stanowi r├│wnie┼╝ potwierdzenie zawarcia umowy na odleg┼éo┼Ť─ç, o kt├│rym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.10 Tre┼Ť─ç zawartej umowy sprzeda┼╝y jest przechowywana przez Sephora, jak r├│wnie┼╝ jest przesy┼éana do Kupuj─ůcego w formie wiadomo┼Ťci e-mail w potwierdzeniu, o kt├│rym mowa powy┼╝ej.

5.11 J─Özykiem zawartej umowy sprzeda┼╝y jest j─Özyk polski.

5.12 Kupuj─ůcy mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy sprzeda┼╝y na zasadach przewidzianych w rozdziale 8 Og├│lnych Warunk├│w Sprzeda┼╝y.

5.13 5.15. Czas realizacji zam├│wienia (czas dostawy) jest wskazany Kupuj─ůcemu podczas sk┼éadania zam├│wienia, jak r├│wnie┼╝ jest podawany w potwierdzeniu przyj─Öcia zam├│wienia do realizacji. Czas realizacji zam├│wienia (czas dostawy) jest podawany w godzinach w przypadku dostawy Click&Collect lub dniach roboczych (przez co rozumie si─Ö dni o poniedzia┼éku do pi─ůtku, z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas realizacji zam├│wienia (czas dostawy) jest liczony od momentu :

 • 5.13.1 potwierdzenia przyj─Öcia zam├│wienia do realizacji dla zam├│wie┼ä z p┼éatno┼Ťci─ů przy odbiorze; oraz
 • 5.13.2 od momentu otrzymania zap┼éaty dla zam├│wie┼ä z p┼éatno┼Ťci─ů z g├│ry.

5.14 Szczeg├│┼éowe, aktualne informacje o czasie dostawy s─ů dost─Öpne w zak┼éadce ÔÇ×Koszty i terminy dostawyÔÇŁ na Stronie. Sephora dok┼éada nale┼╝ytej staranno┼Ťci, aby zam├│wienie zosta┼éo zrealizowane w jak najkr├│tszym czasie z zachowaniem termin├│w podanych przed z┼éo┼╝eniem zam├│wienia przez Kupuj─ůcego. W szczeg├│lnych przypadkach (np. du┼╝a liczba zam├│wie┼ä, problemy techniczne, czynniki niezale┼╝ne od Sephora itp.) termin realizacji zam├│wienia mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu, o czym Sephora poinformuje Kupuj─ůcego w osobnej wiadomo┼Ťci e-mail. W ┼╝adnym wypadku ca┼ékowity termin realizacji zam├│wienia nie powinien by─ç jednak d┼éu┼╝szy ni┼╝ 30 dni.

5.15 O wysy┼éce zam├│wionych towar├│w Kupuj─ůcy zostanie poinformowany w wiadomo┼Ťci e-mail.

5.16 Wiadomo┼Ťci e-mail, o kt├│rych mowa powy┼╝ej, s─ů przes┼éane na adres poczty elektronicznej podany przez Kupuj─ůcego w chwili jego rejestracji w Sklepie Internetowym lub zmieniony p├│┼║niej przez Kupuj─ůcego przed z┼éo┼╝eniem zam├│wienia.

5.17 W zwi─ůzku ze z┼éo┼╝eniem zam├│wienia Kupuj─ůcy jest zobowi─ůzany do podania danych, w tym adresu e-mail, numeru telefonu i danych do dostawy, aktualnych i zgodnych z prawd─ů. Skutki podania przez Kupuj─ůcego nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym op├│┼║nienie w realizacji zam├│wienia lub brak mo┼╝liwo┼Ťci jego realizacji z tej przyczyny, obci─ů┼╝aj─ů Kupuj─ůcego.

CZ─ś┼ÜCIOWA REALIZACJA ZAM├ôWIENIA

5.18 Kupuj─ůcy mo┼╝e wyrazi─ç dobrowoln─ů zgod─Ö na cz─Ö┼Ťciow─ů realizacj─Ö zam├│wienia poprzez z┼éo┼╝enie w Sklepie Internetowym o┼Ťwiadczenia o tre┼Ťci ÔÇ×Zgadzam si─Ö na rezygnacj─Ö z niedost─Öpnych produkt├│w oraz cz─Ö┼Ťciow─ů realizacj─Ö zam├│wieniaÔÇŁ (za pomoc─ů okna dost─Öpnego w procesie sk┼éadania zam├│wienia).

5.19 Je┼Ťli po z┼éo┼╝eniu zam├│wienia oka┼╝e si─Ö, ┼╝e przynajmniej jeden z zam├│wionych towar├│w jest niedost─Öpny, a Kupuj─ůcy z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenie, o kt├│rym mowa w 5.18, Sephora zrealizuje zam├│wienie cz─Ö┼Ťciowo. Zam├│wienie b─Ödzie obejmowa┼éo te spo┼Ťr├│d zam├│wionych towar├│w, kt├│re s─ů dost─Öpne. W zakresie niedost─Öpnych produkt├│w zam├│wienie zostanie anulowane.

5.20 W przypadku, gdy wszystkie zam├│wione towary b─Öd─ů niedost─Öpne, zam├│wienie b─Ödzie anulowane niezale┼╝nie od z┼éo┼╝enia przez Kupuj─ůcego o┼Ťwiadczenia, o kt├│rym mowa w 5.18.

5.21 Je┼Ťli po z┼éo┼╝eniu zam├│wienia oka┼╝e si─Ö, ┼╝e zam├│wione towary s─ů ca┼ékowicie lub cz─Ö┼Ťciowo niedost─Öpne, a Kupuj─ůcy nie z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenia o zgodzie na rezygnacj─Ö z niedost─Öpnych produkt├│w oraz cz─Ö┼Ťciow─ů realizacj─Ö zam├│wienia, Sephora poinformuje o tym Kupuj─ůcego drog─ů elektroniczn─ů (e-mail) w mo┼╝liwie najkr├│tszym terminie. W takim wypadku zam├│wienie nie zostanie przyj─Öte przez Sephora (odrzucenie oferty zawarcia umowy sprzeda┼╝y) i b─Ödzie anulowane. Ponadto w zwi─ůzku z anulowaniem zam├│wienia Dzia┼é Obs┼éugi Klienta poinformuje Kupuj─ůcego o mo┼╝liwo┼Ťci z┼éo┼╝enia nowego zam├│wienia dotycz─ůcego dost─Öpnych towar├│w (za wyj─ůtkiem sytuacji, gdy wszystkie towary z anulowanego zam├│wienia s─ů niedost─Öpne).

5.22 W zwi─ůzku z anulowaniem Zam├│wienia rachunek Kupuj─ůcego nie zostanie obci─ů┼╝ony p┼éatno┼Ťci─ů za zam├│wienie, a gdyby p┼éatno┼Ť─ç za zam├│wienie zosta┼éa ju┼╝ dokonana, podlega ona niezw┼éocznemu zwrotowi Kupuj─ůcemu.

6. ZAMÓWIENIA REALIZOWANE PRZEZ PERFUMERIE STACJONARNE SEPHORA

6.1 Zam├│wienia mog─ů by─ç tak┼╝e sk┼éadane telefonicznie (tzw. ÔÇ×Call&CollectÔÇŁ) lub podczas po┼é─ůczenia wideo nawi─ůzanego poprzez Stron─Ö (tzw. ÔÇ×VideoChatÔÇŁ). Procedura z┼éo┼╝enia zam├│wienia w tych wariantach zosta┼éa opisana poni┼╝ej.

6.2 Zam├│wienia w tych wariantach realizowane s─ů przez perfumerie stacjonarne Sephora.

6.3 W kwestiach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym rozdziale zastosowanie maj─ů postanowienia og├│lne (rozdzia┼é 5) odnosz─ůce si─Ö do z┼éo┼╝enia i realizacji zam├│wienia.

CALL&COLLECT

6.4 Kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç zam├│wienie telefonicznie, kontaktuj─ůc si─Ö z wybran─ů perfumeri─ů stacjonarn─ů Sephora na dedykowany numer telefonu.

6.5 Kupuj─ůcy podczas rozmowy telefonicznej dokonuje wyboru towar├│w. Towary wskazane przez Kupuj─ůcego s─ů kompletowane w perfumerii stacjonarnej Sephora, w kt├│rej Kupuj─ůcy z┼éo┼╝y┼é zam├│wienie. Towary s─ů sprzedawane w cenach obowi─ůzuj─ůcych w perfumerii stacjonarnej Sephora, w kt├│rej Kupuj─ůcy sk┼éada zam├│wienie.

6.6 Zakup jest rejestrowany w ramach konta Kupuj─ůcego w programie lojalno┼Ťciowym ÔÇ×Klub SephoraÔÇŁ, je┼Ťli Kupuj─ůcy poda podczas po┼é─ůczenia numer karty lojalno┼Ťciowej.

VIDEOCHAT

6.7 Kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç zam├│wienie podczas po┼é─ůczenia wideo nawi─ůzanego poprzez Stron─Ö, kontaktuj─ůc si─Ö z perfumeri─ů stacjonarn─ů Sephora wybran─ů z listy spo┼Ťr├│d dost─Öpnych.

6.8 Kupuj─ůcy podczas po┼é─ůczenia wideo dokonuje wyboru towar├│w. Towary wskazane przez Kupuj─ůcego s─ů kompletowane w perfumerii stacjonarnej Sephora, w kt├│rej Kupuj─ůcy z┼éo┼╝y┼é zam├│wienie. Towary s─ů sprzedawane w cenach obowi─ůzuj─ůcych w perfumerii stacjonarnej Sephora, w kt├│rej Kupuj─ůcy sk┼éada zam├│wienie.

6.9 Zakup jest rejestrowany w ramach konta Kupuj─ůcego w programie lojalno┼Ťciowym ÔÇ×Klub SephoraÔÇŁ, je┼Ťli Kupuj─ůcy poda podczas po┼é─ůczenia numer karty lojalno┼Ťciowej.

7. P┼üATNO┼Ü─ć

7.1 Kupuj─ůcy mo┼╝e dokona─ç p┼éatno┼Ťci online (p┼éatno┼Ť─ç za zam├│wienie z g├│ry), stosuj─ůc jeden ze sposob├│w p┼éatno┼Ťci podanych poni┼╝ej, bezpo┼Ťrednio podczas sk┼éadania zam├│wienia:

 • 7.1.1 Karty p┼éatnicze
  Akceptowane s─ů p┼éatno┼Ťci dokonywane kartami p┼éatniczymi (kredytowymi i debetowymi): Visa i Master Card.
 • 7.1.2 Karty upominkowe Sephora
  Karta upominkowa Sephora mo┼╝e by─ç u┼╝ywana w Sklepie Internetowym jednorazowo lub kilkukrotnie, do wysoko┼Ťci kwoty zakumulowanej na karcie w chwili sk┼éadania zam├│wienia. Je┼╝eli ┼Ťrodki zakumulowane na karcie s─ů niewystarczaj─ůce do uiszczenia ca┼éo┼Ťci ceny z tytu┼éu zam├│wienia, brakuj─ůca cz─Ö┼Ť─ç ceny mo┼╝e zosta─ç op┼éacona za pomoc─ů karty p┼éatniczej P┼éatno┼Ť─ç z tytu┼éu jednego zam├│wienia mo┼╝e by─ç dokonana za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w zgromadzonych na jednej karcie upominkowej.
 • 7.1.3 PayPal
  Za zam├│wienia w Sklepie Internetowym Kupuj─ůcy mo┼╝e zap┼éaci─ç z konta PayPal. Ten spos├│b p┼éatno┼Ťci nie mo┼╝e by─ç realizowany razem z kart─ů upominkow─ů Sephora ani stosowany dla zam├│wie┼ä sk┼éadanych telefonicznie w Dziale Obs┼éugi Klienta.
 • 7.1.4 P┼éatno┼Ťci internetowe
  Za Zam├│wienia na Stronie Kupuj─ůcy mo┼╝e zap┼éaci─ç za pomoc─ů serwisu Przelewy 24, w kt├│rym znajduj─ů si─Ö nast─Öpuj─ůce metody p┼éatno┼Ťci: Blik, bankowy przelew online oraz p┼éatno┼Ťci odroczone PayPo. Ten spos├│b p┼éatno┼Ťci nie mo┼╝e by─ç realizowany razem z Kart─ů Upominkow─ů Sephora, ani stosowany dla zam├│wie┼ä sk┼éadanych telefonicznie w Dziale Obs┼éugi Klienta Sephora.

7.2 Mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru okre┼Ťlonego sposobu p┼éatno┼Ťci online mo┼╝e by─ç czasowo ograniczona z powod├│w technicznych. Kupuj─ůcy mo┼╝e wybra─ç spo┼Ťr├│d opcji p┼éatno┼Ťci dost─Öpnych w Sklepie Internetowym w momencie sk┼éadania zam├│wienia

7.3 Za zam├│wienie Kupuj─ůcy mo┼╝e zap┼éaci─ç przy dostawie. Zap┼éata ceny na r─Öce osoby dor─Öczaj─ůcej przesy┼ék─Ö b─Ödzie warunkiem wydania przesy┼éki Kupuj─ůcemu lub wskazanej przez niego osobie uprawnionej do odbioru przesy┼éki. Opcja ÔÇ×P┼éatno┼Ť─ç przy dostawieÔÇŁ nie mo┼╝e by─ç stosowana do zap┼éaty za zam├│wienia z dostaw─ů do kraj├│w innych ni┼╝ Polska. Opcja ÔÇ×P┼éatno┼Ť─ç przy dostawieÔÇŁ w formie got├│wki nie b─Ödzie akceptowana w przypadku wyboru opcji dostawy do paczkomatu oraz dostawy Click&Collect (do wybranej perfumerii stacjonarnej Sephora).

7.4 W przypadku z┼éo┼╝enia zam├│wienia telefonicznie pod numerem 800 700 807 (infolinia bezp┼éatna), p┼éatno┼Ť─ç nast─Öpuje przy dostawie towaru.

7.5 W przypadku z┼éo┼╝enia zam├│wienia w perfumerii stacjonarnej Sephora telefonicznie (Call&Collect ) lub podczas po┼é─ůczenia wideo nawi─ůzanego poprzez Stron─Ö (VideoChat), p┼éatno┼Ť─ç realizowana jest zdalnie z u┼╝yciem metody p┼éatno┼Ťci Blik. Kupuj─ůcy podczas po┼é─ůczenia podaje konsultantowi wygenerowany kod Blik, kt├│ry zostaje wpisany przez konsultanta na terminalu p┼éatniczym. Nast─Öpnie Kupuj─ůcy potwierdza p┼éatno┼Ť─ç w aplikacji bankowej.

7.6 Wszystkie Zam├│wienia s─ů p┼éatne w z┼éotych (PLN). P┼éatno┼Ť─ç dokonywana z tytu┼éu zap┼éaty ceny towaru i koszt├│w dostawy obejmuje wszystkie obowi─ůzuj─ůce podatki i op┼éaty (daniny publiczne).

7.7 Z tytu┼éu dokonanych zakup├│w Sephora wystawia dowody zakupu (paragony fiskalne lub faktury) zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami. Sk┼éadaj─ůc zam├│wienie Kupuj─ůcy wyra┼╝a zgod─Ö na otrzymywanie na adres e-mail przypisany do swojego konta:

 • 7.7.1 elektronicznej wersji paragonu;
 • 7.7.2 faktury elektronicznej (w przypadku, gdy na ┼╝─ůdanie Uczestnika zakup jest dokumentowany faktur─ů).

7.8 W przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemo┼╝liwiaj─ů przes┼éanie faktur, duplikat├│w i korekt tych faktur drog─ů elektroniczn─ů, Sephora zastrzega sobie prawo do wystawienia ich w formie papierowej.

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI PŁATNICZYCH

7.9 W ramach walki z oszustwami internetowymi, w razie uzasadnionego podejrzenia pope┼énienia czynu zabronionego, informacje dotycz─ůce zam├│wienia, w tym dane osobowe Kupuj─ůcego, mog─ů by─ç przekazane uprawnionemu podmiotowi (np. organy ┼Ťcigania ÔÇô Policja, prokuratura) w celu weryfikacji i przeprowadzenia ewentualnego post─Öpowania zgodnie z przepisami prawa.

7.10 Szczeg├│┼éowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach walki z oszustwami internetowymi opisuje Polityka prywatno┼Ťci i plik├│w cookies, dost─Öpna na Stronie i w Aplikacji Mobilnej.

8. DOSTAWA I ODBIÓR

ZASADY OGÓLNE

8.1 Towary zam├│wione przez Kupuj─ůcego zgodnie z niniejszymi Og├│lnymi Warunkami Sprzeda┼╝y b─Öd─ů dostarczone na adres podany przez Kupuj─ůcego w zam├│wieniu jako adres dostawy

ZASADY DOSTAWY TOWARÓW NA TERYTORIUM POLSKI

8.2 Na terytorium Polski stosowane s─ů nast─Öpuj─ůce metody dostawy:

 • 8.2.1 dostawa paczk─ů przez Poczt─Ö Polsk─ů (cena za zam├│wienie jest uiszczona z g├│ry lub przy dostawie);
 • 8.2.2 dostawa paczk─ů przez firm─Ö kuriersk─ů DPD (cena za zam├│wienie jest uiszczana z g├│ry lub przy dostawie);
 • 8.2.3 dostawa do paczkomatu obs┼éugiwanego przez InPost (cena za zam├│wienie jest uiszczana z g├│ry ÔÇô brak mo┼╝liwo┼Ťci p┼éatno┼Ťci przy dostawie).
 • 8.2.4 dostawa do perfumerii stacjonarnej Sephora wybranej z listy spo┼Ťr├│d dost─Öpnych przy sk┼éadaniu zam├│wienia (tzw. ÔÇ×Click&CollectÔÇŁ) (cena za zam├│wienie jest uiszczana z g├│ry ÔÇô brak mo┼╝liwo┼Ťci p┼éatno┼Ťci przy dostawie).
 • 8.2.5 dostawa do perfumerii stacjonarnej Sephora, w kt├│rej z┼éo┼╝ono zam├│wienie telefonicznie (Call&Collect) lub podczas po┼é─ůczenia wideo nawi─ůzanego poprzez Stron─Ö (VideoChat).

8.3 Cennik dostawy, wraz z informacjami o kosztach i czasie dostawy dla poszczeg├│lnych metod dostawy, jest dost─Öpny w zak┼éadce ÔÇ×DostawaÔÇŁ w Sklepie Internetowym. Ponadto informacje o cenie, terminie i kosztach dostawy s─ů podawane w procesie sk┼éadania zam├│wienia, jak r├│wnie┼╝ s─ů potwierdzane przez Sephora w wiadomo┼Ťci e-mail przes┼éanej do Kupuj─ůcego.

8.4 Szczeg├│┼éowe zasady dostawy wskazanej w punktach 7.2.1 ÔÇô 7.2.3 okre┼Ťlaj─ů warunki ┼Ťwiadczenia us┼éug stosowane przez Poczt─Ö Polsk─ů S.A., DPD Polska sp. z o.o. oraz InPost S.A

8.5 Dostawa w Polsce jest nieodpłatna dla:

 • 8.5.1 zam├│wie┼ä o warto┼Ťci towar├│w przekraczaj─ůcej 199 z┼é
 • 8.5.2 zam├│wie┼ä obejmuj─ůcych co najmniej jeden towar marki Sephora Collection
 • 8.5.3 zam├│wie┼ä sk┼éadanych przez posiadaczy ÔÇ×Karty Sephora GoldÔÇŁ programu lojalno┼Ťciowego Sephora ÔÇô ÔÇ×Klub SephoraÔÇŁ.
 • 8.5.4 zam├│wie┼ä realizowanych metod─ů Click&Collect.
 • 8.5.5 zam├│wie┼ä realizowanych metodami Call&Collect lub VideoChat.
DOSTAWA CLICK&COLLECT

8.6 Do odbioru w perfumerii stacjonarnej Sephora przedmiotu zam├│wienia op┼éaconego z g├│ry wymagane jest podanie przez Kupuj─ůcego numeru zam├│wienia, przekazywanego w wiadomo┼Ťci SMS potwierdzaj─ůcej z┼éo┼╝enie zam├│wienia.

8.7 Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç odbioru zam├│wienia w ci─ůgu 7 (siedmiu) dni od momentu otrzymania wiadomo┼Ťci potwierdzaj─ůcej gotowo┼Ť─ç zam├│wienia do odbioru. W przypadku nieodebrania zam├│wienia we wskazanym powy┼╝ej terminie, zam├│wienie jest anulowane.

8.8 Zwrot p┼éatno┼Ťci nast─Öpuje niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym przypadku nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia anulowania zam├│wienia, przy u┼╝yciu takich samych sposob├│w p┼éatno┼Ťci, jakie zosta┼éy u┼╝yte przez Kupuj─ůcego przy zakupie, chyba ┼╝e wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö on na inne rozwi─ůzanie, niepowoduj─ůce po jego stronie ┼╝adnych dodatkowych koszt├│w.

DOSTAWA CALL&COLLECT / VIDEOCHAT

8.9 Zam├│wienie realizowane metodami Call&Collect lub VideoChat jest gotowe do odbioru bezpo┼Ťrednio po zrealizowaniu p┼éatno┼Ťci metod─ů Blik.

8.10 Do odbioru przedmiotu zam├│wienia wymagane jest podanie przez Kupuj─ůcego ostatnich czterech cyfr numeru telefonu podanego podczas rozmowy.

8.11 Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç odbioru zam├│wienia w ci─ůgu 7 dni od dnia realizacji zam├│wienia. W przypadku nieodebrania zam├│wienia we wskazanym powy┼╝ej terminie, zam├│wienie jest anulowane.

8.12 Zwrot p┼éatno┼Ťci nast─Öpuje niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym przypadku nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia anulowania zam├│wienia, przy u┼╝yciu takich samych sposob├│w p┼éatno┼Ťci, jakie zosta┼éy u┼╝yte przez Kupuj─ůcego przy zakupie, chyba ┼╝e wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö on na inne rozwi─ůzanie, niepowoduj─ůce po jego stronie ┼╝adnych dodatkowych koszt├│w.

ZASADY DOSTAWY TOWARÓW DO INNYCH KRAJÓW

8.13 Sklep Internetowy umo┼╝liwia dostaw─Ö zam├│wionych towar├│w do wybranych pa┼ästw europejskich. Dostawa taka jest realizowana przez firm─Ö kuriersk─ů DPD. Sklep Internetowy nie umo┼╝liwia dostawy do terytori├│w Unii Europejskiej po┼éo┼╝onych poza europejsk─ů stref─ů geograficzn─ů (np. francuskie terytoria zamorskie), ani do obszar├│w, gdzie obowi─ůzuj─ů przepisy uniemo┼╝liwiaj─ůce transport lotniczy towar├│w Sephora. Lista kraj├│w innych ni┼╝ Polska, do kt├│rych jest mo┼╝liwa dostawa oraz cennik wraz z informacjami o kosztach i czasie dostawy s─ů dost─Öpne w Sklepie Internetowym w zak┼éadce ÔÇ×DostawaÔÇŁ.

REKLAMACJE ZWI─äZANE Z DOSTAW─ä

8.14 Kupuj─ůcy lub odbiorca Zam├│wienia powinien przy dostawie sprawdzi─ç stan paczki i towar├│w.

8.15 W przypadku przesy┼éki uszkodzonej lub ubytk├│w zawarto┼Ťci b─ůd┼║ w przypadku niedostarczenia zam├│wionego towaru lub stwierdzenia brak├│w ilo┼Ťciowych w przesy┼éce, zalecane jest post─Öpowanie wed┼éug procedur zamieszczonych w zak┼éadce ÔÇ×DostawaÔÇŁ w Sklepie Internetowym. W szczeg├│lno┼Ťci, je┼Ťli w obecno┼Ťci osoby dor─Öczaj─ůcej przesy┼ék─Ö (np. kurier, listonosz) odbiorca przesy┼éki stwierdzi┼é, ┼╝e jest ona uszkodzona lub wyst─Öpuj─ů w niej ubytki zawarto┼Ťci, Sephora zaleca, aby odbiorca za┼╝─ůda┼é sporz─ůdzenia z udzia┼éem osoby dor─Öczaj─ůcej przesy┼ék─Ö specjalnego protoko┼éu (tzw. ÔÇ×protok├│┼é szkodyÔÇŁ) lub o┼Ťwiadczenia o stwierdzeniu uszkodze┼ä lub ubytk├│w, zgodnie z procedurami stosowanymi przez poczt─Ö lub firm─Ö kuriersk─ů zajmuj─ůc─ů si─Ö dor─Öczeniem.

8.16 Reklamacj─Ö z tytu┼éu nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzanych z dostaw─ů mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç ÔÇô wed┼éug swojego wyboru ÔÇô do podmiotu ┼Ťwiadcz─ůcego us┼éug─Ö pocztow─ů lub kuriersk─ů (przewozow─ů) lub do Sephora. Podmiot ┼Ťwiadcz─ůcy us┼éug─Ö pocztow─ů lub kuriersk─ů (przewozow─ů) rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami obowi─ůzuj─ůcymi w tym podmiocie. Informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez podmiot ┼Ťwiadcz─ůcy us┼éug─Ö pocztow─ů lub kuriersk─ů (przewozow─ů) s─ů udzielane przez ten podmiot.

8.17 Kupuj─ůcy, kt├│rzy chc─ů z┼éo┼╝y─ç do Sephora reklamacj─Ö zwi─ůzan─ů z dostaw─ů, mog─ů to zrobi─ç ÔÇô wed┼éug ich wyboru:

 • 8.17.1 e-mailem na adres: esklep@sephora.pl,
 • 8.17.2 listownie na adres:

  e-sklep
  Sephora Polska sp. z o.o.,
  Business Garden
  ul. ┼╗wirki i Wigury 16c
  02-092 Warszawa

8.18 Kupuj─ůcy mog─ů tak┼╝e kierowa─ç pytania dotycz─ůce przys┼éuguj─ůcych im praw i obowi─ůzk├│w zwi─ůzanych z reklamacjami, dzwoni─ůc na infolini─Ö o numerze: 800 700 807 (infolinia bezp┼éatna) w godzinach pracy Dzia┼éu Obs┼éugi Klienta, podanych w zak┼éadce ÔÇ×KontaktÔÇŁ w Sklepie Internetowym.

8.19 Reklamacje rozpatrywane s─ů najp├│┼║niej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Sephora reklamacji. O rozstrzygni─Öciu reklamacji Kupuj─ůcy zostanie poinformowany za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Kupuj─ůcego albo przesy┼ék─ů pocztow─ů na wskazany przez niego adres (w zale┼╝no┼Ťci od sposobu wniesienia reklamacji lub ┼╝─ůdania zamieszczonego w reklamacji).

9. ODST─äPIENIE OD UMOWY SPRZEDA┼╗Y ZAWARTEJ NA ODLEG┼üO┼Ü─ć

USTAWOWE PRAWO ODST─äPIENIA

9.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupuj─ůcy b─Öd─ůcy Konsumentem albo Quasi-przedsi─Öbiorc─ů (dalej jako ÔÇ×UprawnionyÔÇŁ) ma prawo odst─ůpi─ç od umowy sprzeda┼╝y zawartej za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

9.2 Termin do odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y wygasa po up┼éywie 14 dni od dnia, w kt├│rym Uprawniony wszed┼é w posiadanie zakupionego towaru lub w kt├│rym osoba trzecia inna ni┼╝ przewo┼║nik i wskazana przez Uprawnionego wesz┼éa w posiadanie zakupionego towaru. W przypadku umowy sprzeda┼╝y wielu towar├│w, kt├│re dostarczane s─ů osobno, termin do odst─ůpienia od umowy wygasa po up┼éywie 14 dni od dnia, w kt├│rym Uprawniony wszed┼é w posiadanie ostatniego z towar├│w lub w kt├│rym osoba trzecia inna ni┼╝ przewo┼║nik i wskazana przez Uprawnionego wesz┼éa w posiadanie ostatniego z towar├│w.

9.3 Aby skorzysta─ç z prawa odst─ůpienia od umowy, Uprawniony powinien poinformowa─ç Sephora o swojej decyzji o odst─ůpieniu od umowy w drodze jednoznacznego o┼Ťwiadczenia (na przyk┼éad pismo wys┼éane poczt─ů na adres siedziby Sephora lub e-mail wys┼éany zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 1.1 OWS). Uprawniony mo┼╝e skorzysta─ç ze wzoru formularza odst─ůpienia od umowy, stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 1 do Og├│lnych Warunk├│w Sprzeda┼╝y, nie jest to jednak obowi─ůzkowe. Uprawniony mo┼╝e r├│wnie┼╝ skorzysta─ç z ustawowego formularza o┼Ťwiadczenia o odst─ůpienia od umowy, kt├│rego wz├│r stanowi za┼é─ůcznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie jest to jednak obowi─ůzkowe.

9.4 Aby zachowa─ç termin do odst─ůpienia od umowy, wystarczy, aby Uprawniony wys┼éa┼é do Sephora informacj─Ö dotycz─ůc─ů wykonania przys┼éuguj─ůcego mu prawa odst─ůpienia od umowy przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy.

9.5 W przypadku odst─ůpienia od umowy, Sephora zwraca Uprawnionemu wszystkie otrzymane od niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyj─ůtkiem dodatkowych koszt├│w wynikaj─ůcych z wybranego przez Uprawnionego sposobu dostarczenia innego ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostarczenia oferowany przez Sephora). Zwrot nast─Öpuje niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym przypadku nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 14 dni od dnia, w kt├│rym Sephora zosta┼éa poinformowana o decyzji Uprawnionego o wykonaniu prawa odst─ůpienia od umowy. Sephora dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takich samych sposob├│w p┼éatno┼Ťci, jakie zosta┼éy przez Uprawnionego u┼╝yte w pierwotnej transakcji, chyba ┼╝e Uprawniony wyra┼║nie zgodzi si─Ö na inne rozwi─ůzanie; w ka┼╝dym przypadku Uprawniony nie ponosi ┼╝adnych op┼éat w zwi─ůzku z tym zwrotem p┼éatno┼Ťci.

9.6 Sephora mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia Sephora dowodu odes┼éania towaru, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

9.7 W zwi─ůzku z odst─ůpieniem od umowy, Uprawniony powinien zwr├│ci─ç do Sephora otrzymany towar wraz z do┼é─ůczonymi do niego prezentami oraz pr├│bkami niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym razie nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia, w kt├│rym Uprawniony poinformowa┼é Sephora o odst─ůpieniu od umowy. Termin jest zachowany, je┼╝eli Uprawniony ode┼Ťle towar przed up┼éywem terminu 14 dni. Uprawniony ponosi bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu (odes┼éania) towaru w zwi─ůzku z odst─ůpieniem od umowy.

9.8 Uprawniony odpowiada za zmniejszenie warto┼Ťci towaru wynikaj─ůce z korzystania z niego w spos├│b inny ni┼╝ by┼éo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9.9 Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uprawnionemu nie przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç:

 • 9.9.1 w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;
 • 9.9.2 w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rej po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu.
UMOWNE PRAWO ODST─äPIENIA

9.10 W trosce o dobro Kupuj─ůcych i odbiorc├│w zam├│wienia, bez uszczerbku dla ustawowego prawa odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y, o kt├│rym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Sephora umo┼╝liwia zwrot towar├│w zam├│wionych w jej Sklepie Internetowym w ci─ůgu 60 dni od daty odbioru, na zasadach okre┼Ťlonych poni┼╝ej:

 • 9.10.1 Kupuj─ůcy mo┼╝e dokona─ç zwrotu towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie do 60 dni od dnia odbioru zam├│wienia.
 • 9.10.2 Kupuj─ůcy mo┼╝e dokona─ç zwrotu towaru wy┼é─ůcznie pe┼énowarto┼Ťciowego, bez ┼Ťlad├│w u┼╝ywania, nadaj─ůcego si─Ö do jego ponownej sprzeda┼╝y. Towar powinien by─ç zwr├│cony w oryginalnym opakowaniu wraz z do┼é─ůczonymi do niego prezentami oraz pr├│bkami.
 • 9.10.3 Warunkiem dokonania zwrotu jest okazanie przez Kupuj─ůcego dowodu zakupu, kt├│rym mo┼╝e by─ç: (1) paragon fiskalny (papierowy lub elektroniczny), (2) faktura VAT (papierowa lub elektroniczna), (3) e-mailowe potwierdzenie z┼éo┼╝enia zam├│wienia online, (4) e-mailowe potwierdzenie przyj─Öcia p┼éatno┼Ťci za zam├│wienie online, (5) e-mailowe potwierdzenie wys┼éania zam├│wienia z┼éo┼╝onego online, (6) potwierdzenie przelewu z karty/konta, dokonanego za towar zakupiony w Sklepie Internetowym, b─ůd┼║ te┼╝ ÔÇô w przypadku cz┼éonk├│w ÔÇ×Klubu SephoraÔÇŁ ÔÇô (6) zarejestrowanie transakcji zakupu zwracanego towaru na jego karcie cz┼éonkowskiej ÔÇ×Klubu SephoraÔÇŁ w systemie informatycznym Sephora. Brak dowodu zakupu, o kt├│rym mowa powy┼╝ej, skutkuje brakiem mo┼╝liwo┼Ťci zwrotu towaru na podstawie okre┼Ťlonego powy┼╝ej umownego prawa odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y.
 • 9.10.4 W przypadku przyj─Öcia zwrotu towaru zakupionego przez sklep internetowy, Sephora zwraca Kupuj─ůcemu wszystkie otrzymane od niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia towaru do odbiorcy Zam├│wienia (z wyj─ůtkiem dodatkowych koszt├│w wynikaj─ůcych z wybranego przez Kupuj─ůcego sposobu dostarczenia innego ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostarczenia oferowany przez Sephora).
 • 9.10.5 Zwrot p┼éatno┼Ťci nast─Öpuje niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym przypadku nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia zwrotu towaru przez Kupuj─ůcego, przy u┼╝yciu takich samych sposob├│w p┼éatno┼Ťci, jakie zosta┼éy u┼╝yte przez Kupuj─ůcego przy zakupie, chyba ┼╝e wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö on na inne rozwi─ůzanie, niepowoduj─ůce po jego stronie ┼╝adnych dodatkowych koszt├│w.
 • 9.10.6 Umowne prawo odst─ůpienia, o kt├│rym mowa powy┼╝ej, nie mo┼╝e by─ç wykonane w odniesieniu do zakupionych towar├│w:
  • a) kt├│re zosta┼éy rozpakowane po dostawie,
  • b) kt├│re nie mog─ů by─ç zwr├│cone ze wzgl─Ödu na konieczno┼Ť─ç zapewnienia higieny i ochrony zdrowia,
  • c) kt├│re ulegaj─ů szybkiemu zepsuciu lub maj─ů kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia.
 • 9.10.7 Umowne prawo odst─ůpienia, o kt├│rym mowa powy┼╝ej, nie dotyczy zakupu karty upominkowej Sephora.

9.11 W przypadku odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y, zwrot towar├│w zakupionych w Sklepie Internetowym (za wyj─ůtkiem zwrotu karty upominkowej Sephora, o czym jest mowa w pkt 8.11.3 OWS) mo┼╝e nast─ůpi─ç w jeden z nast─Öpuj─ůcych sposob├│w:

 • 9.11.1 przez odes┼éanie towaru poczt─ů lub kurierem na adres:

  Arvato ÔÇô Sephora
  ul. ┼Ťw. J├│zefa 1
  05-840 Brwin├│w
 • 9.11.2 przez zwr├│cenie towaru do wybranej przez Kupuj─ůcego stacjonarnej perfumerii Sephora. Z zastrze┼╝eniem uprawnie┼ä przys┼éuguj─ůcych Konsumentom oraz Quasi-przedsi─Öbiorcom z mocy prawa, zwrot towaru do perfumerii stacjonarnej nie jest mo┼╝liwy w przypadku, gdy p┼éatno┼Ť─ç za zam├│wienie zosta┼éa zrealizowana z wykorzystaniem mechanizmu odroczonej p┼éatno┼Ťci PayPo;
 • 9.11.3 w przypadku karty upominkowej Sephora, zakupionej w Sklepie Internetowym, do kt├│rej zastosowanie znajduj─ů postanowienia odr─Öbnego ÔÇ×Regulaminu Karty Upominkowej SephoraÔÇŁ, dost─Öpnego w Sklepie Internetowym i w perfumeriach stacjonarnych Sephora, Kupuj─ůcy ma prawo odst─ůpi─ç od umowy zakupu takiej karty w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, ┼╝e karta jest aktywna, a ┼Ťrodki zakumulowane na karcie nie zosta┼éy wydane ani w ca┼éo┼Ťci, ani w cz─Ö┼Ťci przed up┼éywem ww. 14-dniowego terminu. W przypadku zwrotu karty nale┼╝y odes┼éa─ç j─ů drog─ů pocztow─ů na adres:

  e-sklep
  Sephora Polska Sp. z o.o.
  Business Garden
  ul. ┼╗wirki i Wigury 16c,
  02-092 Warszawa

10. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć SPRZEDAWCY ZA WADY TOWARU. REKLAMACJE

NIEZGODNO┼Ü─ć TOWARU Z UMOW─ä ÔÇô R─śKOJMIA

10.1 Sprzedawca jest zobowi─ůzany dostarczy─ç towar wolny od wad.

10.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl─Ödem Kupuj─ůcego, je┼╝eli sprzedany towar ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia). W takim wypadku Kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç do Sprzedawcy reklamacj─Ö zgodnie z przepisami o r─Ökojmi (art. 556 i nast─Öpne Kodeksu cywilnego). ┼╗adne z postanowie┼ä niniejszego rozdzia┼éu 10 Og├│lnych Warunk├│w Sprzeda┼╝y nie wy┼é─ůcza ani nie ogranicza praw Konsumenta oraz Quasi-przedsi─Öbiorcy, wynikaj─ůcych z obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, w tym w szczeg├│lno┼Ťci dotycz─ůcych r─Ökojmi.

10.3 Sprzedawca nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym towary, chyba ┼╝e w opisie towaru w Sklepie Internetowym wskazano inaczej. Towary mog─ů by─ç jednak obj─Öte gwarancj─ů udzielon─ů przez podmiot trzeci (np. producenta, dystrybutora, importera). Je┼Ťli towar jest obj─Öty gwarancj─ů, Kupuj─ůcy, kt├│ry chce skorzysta─ç z uprawnie┼ä z tytu┼éu gwarancji, mo┼╝e dochodzi─ç roszcze┼ä wobec gwaranta, zgodnie z o┼Ťwiadczeniem gwarancyjnym gwaranta. Wykonanie uprawnie┼ä z gwarancji (je┼Ťli towar jest obj─Öty gwarancj─ů) nie wp┼éywa na odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi.

SPOS├ôB I ZASADY SK┼üADANIA REKLAMACJI Z TYTU┼üU R─śKOJMI

10.4 Kupuj─ůcy, kt├│ry chce z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö z tytu┼éu r─Ökojmi, jest proszony w pierwszej kolejno┼Ťci o kontakt z Biurem Obs┼éugi Klienta na adres e-mail: esklep@sephora.pl lub za po┼Ťrednictwem infolinii (bezp┼éatna): 800 700 807 (godziny pracy infolinii s─ů wskazane w Sklepie Internetowym, w zak┼éadce ÔÇ×KontaktÔÇŁ). W niekt├│rych przypadkach do rozpatrzenia reklamacji nie jest konieczne dostarczenie wadliwego towaru do Sephora ÔÇô w takim wypadku wystarczaj─ůce mo┼╝e by─ç przes┼éanie Sephora (np. e-mailowo) zdj─Ö─ç przedstawiaj─ůcych wad─Ö towaru wraz z przedstawieniem kopii dowodu zakupu (pkt 9.12 OWS). Biuro Obs┼éugi Klienta pomaga zorganizowa─ç przesy┼ék─Ö wadliwego towaru na koszt Sephora, zgodnie z pkt 9.10 OWS.

10.5 Je┼Ťli do rozpatrzenia reklamacji niezb─Ödne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sephora, reklamacje z tytu┼éu r─Ökojmi towar├│w zakupionych w Sklepie Internetowym dokonywane s─ů przez odes┼éanie wadliwego towaru (na koszt Sephora) drog─ů pocztow─ů lub kurierem na adres:

Arvato ÔÇô Sephora
ul. ┼Ťw. J├│zefa 1
05-840 Brwin├│w

10.6 W reklamacji Kupuj─ůcy powinien r├│wnie┼╝ wskaza─ç przyczyn─Ö reklamacji oraz tre┼Ť─ç swojego ┼╝─ůdania. Reklamacja powinna r├│wnie┼╝ zawiera─ç dane Kupuj─ůcego, umo┼╝liwiaj─ůce udzielenie odpowiedzi na reklamacj─Ö (imi─Ö i nazwisko, adres).

10.7 Kupuj─ůcy sk┼éadaj─ůcy reklamacj─Ö towaru powinien okaza─ç dow├│d jego zakupu (np. paragon fiskalny (papierowy lub elektroniczny), faktura VAT (papierowa lub elektroniczna), e-mailowe potwierdzenie z┼éo┼╝enia zam├│wienia online, e-mailowe potwierdzenie przyj─Öcia p┼éatno┼Ťci za zam├│wienie online, e-mailowe potwierdzenie wys┼éania zam├│wienia z┼éo┼╝onego online, potwierdzenie przelewu z karty/konta, b─ůd┼║ te┼╝ ÔÇô w przypadku cz┼éonk├│w ÔÇ×Klubu SephoraÔÇŁ ÔÇô zarejestrowanie transakcji zakupu zwracanego towaru na jego karcie cz┼éonkowskiej w systemie informatycznym Sephora). Brak dowodu zakupu, o kt├│rym mowa powy┼╝ej, w braku innego dowodu wskazuj─ůcego na odpowiedzialno┼Ť─ç Sephora z tytu┼éu r─Ökojmi, mo┼╝e skutkowa─ç odmownym rozpatrzeniem reklamacji.

10.8 W przypadku reklamacji spowodowanych wyst─ůpieniem dzia┼éa┼ä niepo┼╝─ůdanych, np. uczuleniem na zastosowanie towaru zakupionego w Sephora, Kupuj─ůcy ÔÇô ze wzgl─Ödu na konieczno┼Ť─ç powiadomienia dostawcy towaru przez Sephora o wyst─Öpowaniu dzia┼éa┼ä niepo┼╝─ůdanych ÔÇô jest proszony o wskazanie w reklamacji, ┼╝e u┼╝ycie kosmetyku spowodowa┼éo wyst─ůpienie dzia┼éania niepo┼╝─ůdanego.

TERMIN I SPOSOBY ROZPATRZENIA REKLAMACJI Z TYTU┼üU R─śKOJMI

10.9 Sephora rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od jej otrzymania.

10.10 Spos├│b rozpatrzenia reklamacji zale┼╝y od ┼╝─ůdania Kupuj─ůcego. Zgodnie z art. 560-561 Kodeksu cywilnego, je┼Ťli sprzedany towar ma wad─Ö:

 • 10.10.1 Kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o obni┼╝eniu ceny albo odst─ůpieniu od umowy, chyba ┼╝e Sprzedawca niezw┼éocznie i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Kupuj─ůcego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wad─Ö usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, je┼╝eli towar by┼é ju┼╝ wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawc─Ö albo Sprzedawca nie uczyni┼é zado┼Ť─ç obowi─ůzkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usuni─Öcia wady. Je┼╝eli Kupuj─ůcym jest Konsument albo Quasi-przedsi─Öbiorca, mo┼╝e on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc─Ö usuni─Öcia wady ┼╝─ůda─ç wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady, chyba ┼╝e doprowadzenie towaru do zgodno┼Ťci z umow─ů w spos├│b wybrany przez Kupuj─ůcego jest niemo┼╝liwe albo wymaga┼éoby nadmiernych koszt├│w w por├│wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc─Ö. Obni┼╝ona cena powinna pozostawa─ç w takiej proporcji do ceny wynikaj─ůcej z umowy, w jakiej warto┼Ť─ç towaru z wad─ů pozostaje do warto┼Ťci towaru bez wady. Kupuj─ůcy nie mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy, je┼╝eli wada jest nieistotna.
 • 10.10.2 Kupuj─ůcy mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wymiany towaru na wolny od wad albo usuni─Öcia wady. Sprzedawca jest obowi─ůzany wymieni─ç wadliwy towar na wolny od wad lub usun─ů─ç wad─Ö w rozs─ůdnym czasie bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Kupuj─ůcego. Sprzedawca mo┼╝e odm├│wi─ç zado┼Ť─çuczynienia ┼╝─ůdaniu Kupuj─ůcego, je┼╝eli doprowadzenie do zgodno┼Ťci z umow─ů towaru wadliwego w spos├│b wybrany przez Kupuj─ůcego jest niemo┼╝liwe albo w por├│wnaniu z drugim mo┼╝liwym sposobem doprowadzenia do zgodno┼Ťci z umow─ů wymaga┼éoby nadmiernych koszt├│w. Je┼╝eli Kupuj─ůcym jest przedsi─Öbiorca, Sprzedawca mo┼╝e odm├│wi─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady tak┼╝e wtedy, gdy koszty zado┼Ť─çuczynienia temu obowi─ůzkowi przewy┼╝szaj─ů cen─Ö sprzedanego towaru.

10.11 W przypadku odst─ůpienia od umowy na podstawie przepis├│w o r─Ökojmi, Kupuj─ůcy zwraca reklamowany towar, a Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takich samych sposob├│w p┼éatno┼Ťci, jakie zosta┼éy u┼╝yte przez Kupuj─ůcego w pierwotnej transakcji, chyba ┼╝e wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö on na inne rozwi─ůzanie, niepowoduj─ůce po jego stronie ┼╝adnych dodatkowych koszt├│w.

BRAK ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI SPRZEDAWCY Z TYTU┼üU R─śKOJMI

10.12 Odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi jest wy┼é─ůczona w przypadkach przewidzianych w obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawa. W szczeg├│lno┼Ťci:

 • 10.12.1 Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu r─Ökojmi, gdy Kupuj─ůcy w chwili zawarcia umowy wiedzia┼é o wadzie towaru (art. 557 ┬ž 1 Kodeksu cywilnego).
 • 10.12.2 Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za to, ┼╝e towar nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o kt├│rych publicznie zapewnia┼é producent (np. w reklamie) lub inna osoba wskazana w art. 556(1) ┬ž 2 Kodeksu cywilnego, je┼Ťli zapewnie┼ä tych Sprzedawca nie zna┼é ani oceniaj─ůc rozs─ůdnie, zna─ç nie m├│g┼é albo nie mog┼éy ono mie─ç wp┼éywu na decyzj─Ö Kupuj─ůcego o zawarciu umowy sprzeda┼╝y, albo gdy ich tre┼Ť─ç zosta┼éa sprostowana przed zawarciem umowy sprzeda┼╝y (art. 557 ┬ž 3 Kodeksu cywilnego).

10.13 Sprzedawca informuje, ┼╝e subiektywne odczucia Kupuj─ůcego dotycz─ůce jego indywidualnych gust├│w (np. zapach perfum przesta┼é si─Ö podoba─ç, kolor podk┼éadu nie odpowiada Kupuj─ůcemu, szminka jest zbyt jaskrawa itp.) nie oznaczaj─ů, ┼╝e towar ma wady w rozumieniu przepis├│w Kodeksu cywilnego o r─Ökojmi.

11. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

11.1 Sephora jest jedynym i wy┼é─ůcznym w┼éa┼Ťcicielem sprzedawanych towar├│w a┼╝ do chwili zainkasowania pe┼énej nale┼╝no┼Ťci za te towary (obejmuj─ůcej cen─Ö, koszty dostawy oraz nale┼╝ne podatki i daniny publiczne).

12. BEZPIECZEŃSTWO

12.1 Identyfikator (adres elektroniczny Kupuj─ůcego) i has┼éo Kupuj─ůcego s┼éu┼╝─ů do uwierzytelniania Kupuj─ůcego w Sklepie Internetowym i potwierdzania jego to┼╝samo┼Ťci w procesie sk┼éadania zam├│wienia. Aby przeciwdzia┼éa─ç ryzyku z┼éo┼╝enia zam├│wienia w Sklepie Internetowym przez nieuprawnion─ů osob─Ö z wykorzystaniem danych Kupuj─ůcego, Kupuj─ůcy powinien chroni─ç sw├│j identyfikator i has┼éo do konta w Sklepie Internetowym i nie udost─Öpnia─ç ich osobom trzecim.

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

13.1 Odpowiedzialno┼Ť─ç Sephora za szkod─Ö poniesion─ů przez Kupuj─ůcego nieb─Öd─ůcego Konsumentem w zwi─ůzku ze z┼éo┼╝eniem zam├│wienia w Sklepie Internetowym, bez wzgl─Ödu na podstaw─Ö tej odpowiedzialno┼Ťci, jest w stopniu maksymalnie dopuszczonym przez prawo ograniczona do wysoko┼Ťci ceny uiszczonej przez tego Kupuj─ůcego w zwi─ůzku ze z┼éo┼╝eniem zam├│wienia.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1 Sephora gromadzi dane osobowe Kupuj─ůcego, a tak┼╝e, stosownie do okoliczno┼Ťci, dane osobowe odbiorcy zam├│wienia. Cele i warunki, na jakich Sephora zbiera i przetwarza dane osobowe, a tak┼╝e prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, s─ů przedstawione w Polityce prywatno┼Ťci i plik├│w cookies dost─Öpnej na Stronie i w Aplikacji Mobilnej.

15. ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

15.1 Sephora zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Og├│lnych Warunk├│w Sprzeda┼╝y. O zmianie Og├│lnych Warunk├│w Sprzeda┼╝y Sephora powiadomi za pomoc─ů komunikatu zamieszczonego w Sklepie Internetowym. Zmienione Og├│lne Warunki Sprzeda┼╝y zostan─ů r├│wnie┼╝ udost─Öpnione (w tym do pobrania w formacie PDF) w Sklepie Internetowym.

15.2 Zmiana Og├│lnych Warunk├│w Sprzeda┼╝y nie ma wp┼éywu na zam├│wienia z┼éo┼╝one przed tak─ů zmian─ů. Zam├│wienia b─Öd─ů realizowane zgodnie z Og├│lnymi Warunkami Sprzeda┼╝y obowi─ůzuj─ůcymi w momencie z┼éo┼╝enia Zam├│wienia.

16. WARUNKI I ZASADY ZWROTU ZU┼╗YTEGO SPRZ─śTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

16.1 Ka┼╝dy Kupuj─ůcy dokonuj─ůc u Sprzedawcy zakupu urz─ůdze┼ä elektrycznych i elektronicznych, mo┼╝e dokona─ç zwrotu zu┼╝ytego sprz─Ötu elektrycznego i elektronicznego tego samego rodzaju, co sprz─Öt sprzedawany, przez kt├│ry rozumie si─Ö zu┼╝yty sprz─Öt pochodz─ůcy z gospodarstw domowych oraz zu┼╝yty sprz─Öt pochodz─ůcy ze ┼║r├│de┼é innych ni┼╝ gospodarstwa domowe, kt├│ry ze wzgl─Ödu na charakter i ilo┼Ť─ç jest podobny do zu┼╝ytego sprz─Ötu pochodz─ůcego z gospodarstw domowych; za zu┼╝yty sprz─Öt pochodz─ůcy z gospodarstw domowych uznaje si─Ö odpady powsta┼ée ze sprz─Ötu, kt├│ry z du┼╝ym prawdopodobie┼ästwem b─Ödzie u┼╝ywany zar├│wno przez gospodarstwa domowe, jak i przez u┼╝ytkownik├│w innych ni┼╝ gospodarstwa domowe (zgodnie z definicj─ů ustawy z dnia 11 wrze┼Ťnia 2015 r. o zu┼╝ytym sprz─Öcie elektrycznym i elektronicznym, dalej jako ÔÇ×Zu┼╝yty Sprz─ÖtÔÇŁ).

16.2 Sprzedawca obowi─ůzany jest do nieodp┼éatnego odbioru Zu┼╝ytego Sprz─Ötu w punkcie sprzeda┼╝y, o ile Zu┼╝yty Sprz─Öt jest tego samego rodzaju i pe┼éni┼é te same funkcje co sprz─Öt sprzedawany.

16.3 Sprzedawca, dostarczaj─ůc Kupuj─ůcemu sprz─Öt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowi─ůzany jest do nieodp┼éatnego odbioru Zu┼╝ytego Sprz─Ötu w miejscu dostawy tego sprz─Ötu, o ile Zu┼╝yty Sprz─Öt jest tego samego rodzaju i pe┼éni┼é te same funkcje co sprz─Öt sprzedawany.

16.4 Za jedn─ů now─ů sztuk─Ö zakupionego sprz─Ötu mo┼╝na zwr├│ci─ç tylko jedn─ů sztuk─Ö Zu┼╝ytego Sprz─Ötu.

16.5 W celu dokonania zwrotu Zużytego Sprzętu, należy: podać numer zamówienia lub przedstawić jakikolwiek dowód zakupu towaru oraz dostarczyć go Sprzedawcy. Sprzedawca nie pokrywa kosztów ewentualnej przesyłki Zużytego Sprzętu do Sephora.

16.6 Aby dokona─ç zwrotu Zu┼╝ytego sprz─Ötu spe┼énione musz─ů by─ç nast─Öpuj─ůce warunki:

 • 16.6.1 Sprz─Öt przeznaczony do zwrotu powinien zosta─ç odpowiednio przygotowany (zabezpieczony do transportu) przez Kupuj─ůcego, (tj: nale┼╝y od┼é─ůczy─ç sprz─Öt od wszelkich instalacji, w razie konieczno┼Ťci opr├│┼╝ni─ç; zalecane jest, aby umie┼Ťci─ç sprz─Öt w pude┼éku kartonowym oraz zabezpieczy─ç przed jego przemieszczaniem si─Ö wewn─ůtrz pude┼éka);
 • 16.6.2 zu┼╝yty sprz─Öt musi by─ç tego samego rodzaju i pe┼éni─ç te same funkcje, co sprz─Öt sprzedawany;
 • 16.6.3 zu┼╝yty sprz─Öt musi by─ç kompletny, przy czym za niekompletny uwa┼╝a si─Ö sprz─Öt, kt├│ry nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprz─Ötu do jakiego zosta┼é zaprojektowany, cz─Ö┼Ťci sk┼éadowych, podzespo┼é├│w i materia┼é├│w eksploatacyjnych, stanowi─ůcych cz─Ö┼Ť─ç sprz─Ötu, z kt├│rego powsta┼é zu┼╝yty sprz─Öt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprz─Ötu.

16.7 Sprzedawca mo┼╝e odm├│wi─ç przyj─Öcia Zu┼╝ytego Sprz─Ötu, kt├│ry z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagro┼╝enie dla zdrowia lub ┼╝ycia os├│b przyjmuj─ůcych Zu┼╝yty Sprz─Öt.

16.8 Wykaz punkt├│w zbierania Zu┼╝ytego Sprz─Ötu dost─Öpny jest na stronie internetowej urz─Ödu gminy lub w siedzibie urz─Ödu gminy, w┼éa┼Ťciwego dla Klienta oraz w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy, kt├│rych lista jest dost─Öpna na stronie internetowej Sephora.pl. Zu┼╝yty Sprz─Öt zakupiony za po┼Ťrednictwem Sephora.pl mo┼╝na zwr├│ci─ç nadaj─ůc przesy┼ék─Ö na adres: Sephora Polska Sp. z o. o, ul. ┼╗wirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa. Ponadto, ka┼╝dy sklep stacjonarny Sprzedawcy stanowi punkt zbierania Zu┼╝ytego Sprz─Ötu.

16.9 Do zwrotu Zu┼╝ytego Sprz─Ötu Elektrycznego i Elektronicznego zastosowanie znajduj─ů przepisy ustawy z dnia 11 wrze┼Ťnia 2015 roku o zu┼╝ytym sprz─Öcie elektrycznym i elektronicznym.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

17.1 Sprzeda┼╝ towar├│w przez Sephora w Sklepie Internetowym podlega prawu polskiemu, niezale┼╝nie od kraju zamieszkania Kupuj─ůcego i miejsca, w kt├│rym jest sk┼éadane Zam├│wienie, z zastrze┼╝eniem jednak, ┼╝e wyb├│r prawa polskiego nie mo┼╝e prowadzi─ç do pozbawienia Konsumenta oraz Quasi-przedsi─Öbiorcy ochrony przyznanej mu na podstawie przepis├│w, kt├│rych nie mo┼╝na wy┼é─ůczy─ç w drodze umowy, na mocy prawa, jakie by┼éoby w┼éa┼Ťciwe w braku wyboru prawa polskiego.

17.2 Sephora informuje, ┼╝e nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania spor├│w (pozas─ůdowych sposob├│w dochodzenia roszcze┼ä) dotycz─ůcych um├│w zawieranych w Sklepie Internetowym i nie zobowi─ůzuje si─Ö do korzystania z takich metod, chyba ┼╝e taki obowi─ůzek wynika z bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.

17.3 Zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor├│w konsumenckich oraz zmiany rozporz─ůdzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporz─ůdzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Sephora informuje, ┼╝e pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL jest dost─Öpna internetowa platforma rozstrzygania spor├│w drog─ů elektroniczn─ů ODR (ang. online dispute resolution), stanowi─ůca punkt dost─Öpu dla Konsument├│w i przedsi─Öbiorc├│w pragn─ůcych pozas─ůdowego rozstrzygania spor├│w dotycz─ůcych towar├│w lub us┼éug zakupionych przez Internet, w kt├│rych stron─ů jest Konsument zamieszka┼éy w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. Sephora informuje jednak┼╝e, ┼╝e nie zobowi─ůzuje si─Ö do korzystania z powy┼╝szej platformy ODR w zwi─ůzku z umowami zawieranymi w ramach Sklepu Internetowego, chyba ┼╝e taki obowi─ůzek wynika z bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.

17.4 Sephora informuje, ┼╝e Kupuj─ůcy b─Öd─ůcy Konsumentem mo┼╝e uzyska─ç bezp┼éatn─ů pomoc w sprawie sporu mi─Ödzy takim Kupuj─ůcym a Sephora, zwracaj─ůc si─Ö do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument├│w lub organizacji spo┼éecznej, do kt├│rej zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona Konsument├│w (m.in. Federacja Konsument├│w, Stowarzyszenie Konsument├│w Polskich). Informacje dla Konsument├│w, w tym informacje na temat mo┼╝liwo┼Ťci uzyskania pomocy, dost─Öpne s─ů r├│wnie┼╝ na stronie internetowej Prezesa Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w (www.uokik.gov.pl).

INNE POSTANOWIENIA

17.5 Okoliczno┼Ť─ç, ┼╝e jedna ze stron nie wyci─ůga wobec drugiej strony konsekwencji prawnych z faktu uchybienia przez druga stron─Ö jakimkolwiek obowi─ůzkom wynikaj─ůcym z konkretnej umowy sprzeda┼╝y i Og├│lnych Warunk├│w Sprzeda┼╝y, nie oznacza, ┼╝e rezygnuje ona obecnie lub w przysz┼éo┼Ťci z wyci─ůgni─Öcia takich konsekwencji prawnych.

17.6 Wszelkich informacji zwi─ůzanych ze Sklepem Internetowym (np. o dost─Öpno┼Ťci towar├│w, promocjach, statusie realizacji zam├│wienia) udziela Dzia┼é Obs┼éugi Klienta pod numerem telefonu: 800 700 807 (infolinia bezp┼éatna).

Wersja z dnia 8 kwietnia 2021 r.