SEPHO

Moc piękna
dla wszystkich

Przystępne ceny. Super produkty. Opracowane w ramach odpowiedzialnego podejścia.

visuel intro pastille

Odpowiedzialna pielęgnacja urody.

W Sephora Collection dokładamy wszelkich starań, aby stosować coraz bardziej odpowiedzialne podejście w trakcie opracowywania produktów.
Opieramy to na dwóch obszarach: pracy nad doskonaleniem naszych opakowań oraz uwzględnieniem aspektów etycznych i społecznych podczas wytwarzania produktów.
W tym miejscu, w transparentnej formie, można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów lub naszej marki.

Odpowiedzialna pielęgnacja urody.

W Sephora Collection dokładamy wszelkich starań, aby stosować coraz bardziej odpowiedzialne podejście w trakcie opracowywania produktów. Opieramy to na dwóch obszarach: pracy nad doskonaleniem naszych opakowań oraz uwzględnieniem aspektów etycznych i społecznych podczas wytwarzania produktów. W tym miejscu, w transparentnej formie, można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów lub naszej marki.

pastille

Moc piękna
dla wszystkich

Przystępne ceny.
Super produkty.
Opracowane w ramach odpowiedzialnego podejścia.

Nasze
formuły

Rygorystyczny
dobór składników...

Nasze formuły są zgodne z jednymi z najbardziej rygorystycznych międzynarodowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności z bardzo rygorystycznymi przepisami europejskimi.

EN SAVOIR PLUS >>

Nasze formuły są zgodne z jednymi z najbardziej rygorystycznych międzynarodowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności z bardzo rygorystycznymi przepisami europejskimi.

Od ponad dziesięciu lat, oprócz obowiązujących przepisów, narzucamy sobie również surowe wymagania dotyczące doboru naszych składników.
W związku z tym stworzyliśmy listę zawierającą wiele składników, których unikamy lub ograniczamy ich stosowanie w naszych formułach, w oparciu o stały monitoring osiągnięć naukowych i przepisów.

Lista ta jest regularnie aktualizowana.
Prowadzi to nas czasami do zawieszenia stosowania substancji wywołującej kontrowersje w debacie publicznej.

EN SAVOIR MOINS
visuel selection d'ingrédient
visuel full visuel full

Wymagające testy
przez cały okres trwania projektu

Podczas opracowywania kosmetyków większość produktów poddawana jest ponad piętnastu testom.
  Testy te są przeprowadzane na trzech poziomach:
u naszych dostawców, w naszym wewnętrznym laboratorium kontroli jakości oraz przez niezależne laboratoria.
W trakcie całego procesu, formuły i opakowania są dopracowywane i dostosowywane, jeżeli jest to konieczne, a następnie ostatecznie zatwierdzane przed etapem produkcji.