REGULAMIN PROMOCJI "MAKE UP JUNE 2020"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 • Akcja Promocyjna prowadzona będzie pod nazwą „AKCJA MAKE UP JUNE 2020” (zwana dalej: „Akcją Promocyjną”).
 • Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach w formie SMS-a lub e-mail-a (zwana dalej: „Ofertą Promocyjną”).
 • Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Sephora Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030761, z adresem do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa (zwana dalej: „Organizatorem”).

 

 1. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ.
 • W ramach Akcji Promocyjnej klient, który w czasie trwania promocji  dokona zakupu w perfumerii stacjonarnej lub na stronie sephora.pl uprawniony będzie do otrzymania 15% rabatu  na wszystkie marki makijażowe. Dodatkowo,  jeżeli klient w czasie trwania akcji promocyjnej pobierze aplikację i dokona zakupu w dowolnej perfumerii Sephora lub w aplikacji mobilnej, będzie uprawniony do otrzymania 20% rabatu na wszystki marki makijażowe. Promocją objęte są tez akcesoria do makijażu. Wyłączenia zostały opisane w niniejszym.
 • W Akcji Promocyjnej biorą udział wszystkie stacjonarne perfumerie Sephora na terenie Polski, sklep internetowy Sephora  oraz aplikacja mobilna Sephora.
 • Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest dokonanie zakupu dostępnych oraz nieprzecenionych produktów w stacjonarnej perfumerii Sephora, na sephora.pl lub  w aplikacji mobilnej po wpisaniu podczas dokonywania zakupu - kodu promocyjnego – podanego w treści SMS-a lub e-maila.  Podczas jednorazowych zakupów w aplikacji mobilnej można wykorzystać jednocześnie tylko jeden kod
 • Oferta nie łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi w perfumeriach oraz w aplikacji mobilnej – w tym rabatami, kuponami, ofertami specjalnymi, a także nie dotyczy zakupu kart upominkowych oraz usług. Rabat nie obejmuje kosztów przesyłki w przypadku zakupów w aplikacji mobilnej lub na stronie sephora.pl
 • Klient przystępujący do Akcji Promocyjnej związany jest brzmieniem niniejszego regulaminu. Przystąpienie do udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę klienta na brzmienie regulaminu bez zastrzeżeń.

 

 1. CZAS TRWANIA PROMOCJI.
 • Akcja Promocyjna rozpoczyna się 22 czerwca 2020 roku. Z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej wchodzą w życie postanowienia niniejszego regulaminu. O rozpoczęciu Akcji Promocyjnej klienci zostaną powiadomieni drogą SMS-ową lub e-mailową.
 • Akcja Promocyjna trwa do 28 czerwca 2020 roku w perfumeriach stacjonarnych, na sephora.pl  oraz w aplikacji mobilnej Sephora.

 

 1. PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCEJ ZASAD AKCJI PROMOCYJNEJ.
 • Reklamacje dotyczące zasad Akcji Promocyjnej mogą być składane w formie pisemnej na podany powyżej adres Organizatora, do Działu Marketingu, w czasie trwania Akcji Promocyjnej oraz w okresie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej z dopiskiem:
  „AKCJA MAKE UP JUNE 2020”.
 • Reklamacje dotyczące zasad Akcji Promocyjnej będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, potwierdzającego dokonanie zakupu w czasie trwania Akcji Promocyjnej oraz zgodnie z jej zasadami, przedstawionymi w niniejszym regulaminie.
 • Reklamacje dotyczące zasad Akcji Promocyjnej podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

 

 1. REKLAMACJE ORAZ ZWROTY PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH PODCZAS AKCJI PROMOCYJNEJ.
 • Reklamacje produktów zakupionych podczas Akcji Promocyjnej będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, potwierdzającego dokonanie zakupu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami reklamacyjnymi w Sephora Polska Sp. z o.o.
 • Zwroty produktów zakupionych podczas Akcji Promocyjnej przyjmowane są wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, potwierdzającego dokonanie zakupu w czasie trwania Akcji Promocyjnej oraz zgodnie z zasadami zwrotów w Sephora Polska Sp. z o.o.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 • Regulamin Akcji Promocyjnej będzie dostępny w perfumeriach Sephora. Informacja o Akcji Promocyjnej zawiera także wskazanie dotyczące możliwości zapoznania się z regulaminem Akcji Promocyjnej oraz miejsc, gdzie został udostępniony regulamin.
 • Odpowiedzialność Sephora wobec klientów jest ograniczona do wartości zakupionych produktów promocyjnych.
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sephora.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego.