REGULAMIN PROMOCJI "-20% na kategorię Makijaż"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 • Akcja Promocyjna prowadzona będzie pod nazwą „-20% na kategorię Makijaż” (zwana dalej: „Akcją Promocyjną”).
 • Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach za pomocą  e-maila, SMS, mediów społecznościowych lub informacji na stronie internetowej  (zwana dalej: „Ofertą Promocyjną”).
 • Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Sephora Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030761, z adresem do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa (zwana dalej: „Organizatorem”).

 

 1. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ.
 • W ramach Akcji Promocyjnej  każdy klient, który otrzyma informację o Ofercie  Promocyjnej za pomoc za pomocą  e-maila, SMS, mediów społecznościowych lub informacji na stronie internetowej  uprawniony będzie w czasie trwania Akcji Promocyjnej do zakupu dowolnych, dostępnych, nieobjętych przeceną produktów z kategorii Makijaż z rabatem 20% przy zakupach za min. 149 zł. Wyłączenia zostały w niniejszym regulaminie
 • W Akcji Promocyjnej bierze udział perfumeria internetowa Sephora (sephora.pl) oraz aplikacja Sephora.
 • Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest dokonanie, w czasie trwania Akcji Promocyjnej, zakupu dostępnych i nieprzecenionych produktów z kategorii Makijaż o łącznej wartości min. 149 zł na sephora.pl, po wpisaniu podczas dokonywania zakupu- kodu promocyjnego, podanego w informacji otrzymanej drogą e-mailowa, SMS-owa, z  mediów społecznościowych lub informacji na stronie internetowej.  Podczas jednorazowych zakupów w perfumerii internetowej Sephora można wykorzystać jednocześnie tylko jeden kod promocyjny.
 • Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi na Sephora.pl – w tym rabatami, kuponami, ofertami specjalnymi,  a także nie dotyczy zakupu produktów marki: Phlov by Anna Lewandowska, Huda Beauty, Fenty Beauty by Rihanna, Anastasia Beverly Hill, Zoeva, Pat& Rub, Kayali, Tarte, Tata Harper, Sephora Collection, Sephora Favourites, Wishful,  produktów charytatywnych z akcji na rzecz fundacji SIEPOMAGA,  zapachów w nowych niższych  cenach, kart upominkowych oraz usług. Rabat nie obejmuje kosztów przesyłki w przypadku zakupów na sephora.pl.
 • Klient przystępujący do Akcji Promocyjnej związany jest brzmieniem niniejszego regulaminu. Przystąpienie do udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę klienta na brzmienie regulaminu bez zastrzeżeń.

 

 1. CZAS TRWANIA PROMOCJI.
 • Akcja Promocyjna rozpoczyna się 24 kwietnia 2020 roku. Z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej wchodzą w życie postanowienia niniejszego regulaminu. O rozpoczęciu Akcji Promocyjnej klienci zostaną powiadomieni za pomocą informacji prasowej lub mediów społecznościowych.
 • Akcja Promocyjna trwa do 27 kwietnia 2020 roku na sephora.p i w aplikacji Sephora.pl

 

 1. PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCEJ ZASAD AKCJI PROMOCYJNEJ.
 • Reklamacje dotyczące zasad Akcji Promocyjnej mogą być składane w formie pisemnej na podany powyżej adres Organizatora, do Działu Marketingu, w czasie trwania Akcji Promocyjnej oraz w okresie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej z dopiskiem:
  „-20% na kategorię Makijaż”.
 • Reklamacje dotyczące zasad Akcji Promocyjnej będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, potwierdzającego dokonanie zakupu w czasie trwania Akcji Promocyjnej oraz zgodnie z jej zasadami, przedstawionymi w niniejszym regulaminie.
 • Reklamacje dotyczące zasad Akcji Promocyjnej podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

 

 1. REKLAMACJE ORAZ ZWROTY PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH PODCZAS AKCJI PROMOCYJNEJ.
 • Reklamacje produktów zakupionych podczas Akcji Promocyjnej będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, potwierdzającego dokonanie zakupu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami reklamacyjnymi w Sephora Polska Sp. z o.o.
 • Zwroty produktów zakupionych podczas Akcji Promocyjnej przyjmowane są wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, potwierdzającego dokonanie zakupu w czasie trwania Akcji Promocyjnej oraz zgodnie z zasadami zwrotów w Sephora Polska Sp. z o.o.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 • Regulamin Akcji Promocyjnej będzie dostępny w perfumeriach Sephora. Informacja o Akcji Promocyjnej zawiera także wskazanie dotyczące możliwości zapoznania się z regulaminem Akcji Promocyjnej oraz miejsc, gdzie został udostępniony regulamin.
 • Odpowiedzialność Sephora wobec klientów jest ograniczona do wartości zakupionych produktów promocyjnych.
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sephora.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego.